Imatalálkozó Szőkefalván

0
404

Szőkefalva, ez a több nemzetiségű és több felekezetű falu zarándokok célpontja lett, miután egy 2005. június 17-ei nyilvános jelenés végén a szőkefalvi látnok Szűz Mária üzenetét tolmácsolta: ,,A nevem itt, ezen a helyen a Fény Királynője.” Június 17-én azóta is érkeznek imádkozó emberek, csoportok az e napon tartott szentmisére.

Az évszázadok során sok állítólagos és elfogadott Szűz Mária-jelenés történt. Ezek során a látnoknak vagy látnokoknak Szűz Mária állítólagosan megjelent, esetleg beszélt is velük, üzenetet bízott rájuk, feladatot adott, ami általában a hit erősítését szolgálja, imára buzdít. Amikor az egyház engedélyezi egy-egy jelenés ünneplését, ezzel nem arról nyilatkozik, hogy Mária ott valóban megjelent, csak azt jelenti ki, hogy a mindenütt meglevő Mária-tiszteletnek adott kegyhelyen különleges kifejezést lehet adni. A legismertebb és az egyház által is elismert Mária-jelenések Guadalupéban, Lourdes-ban, Fatimában történtek.

Az első, a szőfefalvi Marián Rózsika által kapott üzenet 1998. november 4-én az volt, hogy a dicsőszentmártoni középiskola tanulói számára beszéljen egy konferencia keretében a hitről. 1999. március 21. a történet egy másik pontja, ekkor a Szűzanya a látnok Rózsikától egy római katolikusokból álló héttagú engesztelő közösség alakítását kérte, valamint egy ugyancsak héttagú ortodox román nyelvű imacsoportét, mindkét imádkozó közösségben szentolvasóval imádkozzanak Isten irgalmát kérve egy falut veszélyeztető katasztrófa elhárításáért. Azon év májusa végén a jégverés tönkretette Szőkefalva kivételével a környék minden faluját, a termés elpusztult, legtöbb helyen a házak ablakait is bezúzta a jég. Gálfalva, Mikefalva, Sátoros, Dicsőszentmárton, Domó, Ádámos, Botorka, Királyfa és Bogács nagy kárt szenvedett, Szőkefalván még a termés is gazdagabb volt, mint valaha, jegyezték fel.

Szőkefalvára, a Fény Királynője tiszteletére látogattak el néhányan a kolozsmonostori egyházközségből, és sok máshonnan érkezett zarándokkal együtt imatalálkozón vettek részt.

Az ünnepség, szentmise, ima után felkeresték a szőkefalvi látnok, Marián Rózsika sírját és egykori otthonát is, ahol találkoztak és beszélgettek testvérével, Edittel.

A szentmise ünnepi szónoka Hajlák Attila István plébános volt, „szentbeszédéből tíz kincset, gondolatot osztunk meg, ajándékként hoztuk haza”, írták a zarándokok az egyházközség közösségi oldalán.

1. Bármi is lesz, ő ott lesz veled.

2. Az imádság csengő Isten ajtaján.

3. Pont jó vagy, ahogy és ahol vagy.

4. Ami rajtad múlik, legyen bátorságod vállalni vele.

5. Engedd be a szomorúságodba Istent, hogy ne légy odabent egyedül.

6. Isten szeret. De csak azt lehet szeretni, aki engedi, hogy szeressék. Engedd! Engeded?

7. Az életet derűsen élni nem azt jelenti, hogy soha nincs vihar. Azt jelenti, hogy hálás a szíved minden olyan napért, amiben Isten megőrzött, és meg tudtad látni a gondviselését.

8. Erőt ad a padlóról felkelni, talpra állni.

9. Istenem, itt vagyok, jóságod fut utánam, de észre sem veszem.

10. Merjük megnyomni a csengőt Isten ajtaján, és őszintén mindent ide hozva, mindent elé letéve mondjuk ezt: Itt vagyok, Istenem, fogadj el, a tied akarok lenni!

Pálfi Piroska írta: ,,Gyönyörű volt minden, Isten áldása kísérjen mindenkit!” Hála a csodálatos napért, meséljenek tovább a képek!

Fotó: kolozsmonostori egyházközség, Mária Rádió Erdély

MEGOSZTÁS