„Tégy, mint Isten: légy ember!” – elballagtak a Segítő Mária-líceum végzősei

0
1647
Fotók: Kelemen Csaba

„Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben” (Jn 17,11) – június 8-án, szombaton e mottó jegyében búcsúztatta a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium újabb 92 ballagóját. Az ünnep fő mozzanata a csíksomlyói kegytemplomban tartott hálaadó szentmise volt, amit idén Tamás József nyugalmazott segédpüspök celebrált.

A gimnázium életében minden évben kiemelkedő alkalom az iskolát kinővő és továbblépésre elszánt generáció megünneplése. A ballagás hagyományosan az ünneplőbe öltöztetett osztálytermekben indult, ahol a tizenegyedikesek köszöntötték diáktársaikat, hol viccelődve, hol pedig megrendítő komolysággal felelevenítve együtt töltött éveik emlékezetes és tanulságos mozzanatait.

Az iskola munkaközössége és a kisdiákok előtt a gimnázium bejárati csarnokában az osztályok egyesével léptek ki a számukra négy évig otthont adó épületből, majd Simó Gáspár iskolaspirituális áldását követően elindultak a kegytemplom fele. A családtagok, meghívottak és az iskolaközösség előtti megható bevonulás után Tamás József ny. segédpüspök köszöntötte az ünneplőket.

Bevezető gondolatként a hálaadás lelkületére buzdította a felnőtt életre indulókat, a szüleiket, a pedagógusokat. A prédikációban Simó Gáspár spirituális a lemhényi Szent Mihály-plébánia falfelirata köré építette ballagóknak szánt lelkesítő gondolatait: „Tégy, mint Isten: légy ember!” Olyan nagyszerű példaképek alakját idézte meg, akiken keresztül egészen konkrét erények váltak valósággá. Mindezt úgy, hogy környezetük számára valóban az Isten cselekvő szeretete jelent meg igazi ember formában. Boldog Salkaházi Sára és Batthyányi Strattman László, Majláth Gusztáv Károly és Boldog Apor Vilmos, valamint boldogemlékű Márton Áron püspök mind megannyi példa, akik sorába érdemes beállnunk, hogy az Isten rajtunk keresztül is cselekedni tudjon.

„Ilyen emberek állnak előttünk, akikre felnézhetünk, akik példája felszólít és késztet, hogy hozzájuk hasonló emberek legyünk. Albert Schweizer (+1965) béke Nobel-díjas polihisztor mondta: »Embernek lenni nehéz, de másnak lenni nem érdemes«. Az előzményekre való tekintettel annyit módosítanék ezen a kijelentésen, hogy igaz embernek lenni nehéz, de másnak lenni nem érdemes!” – szólt Simó Gáspár spirituális biztatása.

A hálaadó szentmise egyedi pillanata volt, amikor a ballagók szentáldozás után egyenként egy szál rózsával a Csíksomlyói Segítő Szűzanyát köszöntötték.

A szentmisét követően Tamás Levente igazgató szólt a ballagókhoz. „Egyre erősebb bennem az a felvetés, hogy amit ti, kedves ballagó diákok, itt, szüleitektől, tanáraitoktól kaptatok, az maga a kiváltság. Ilyen körülmények között nőni bele a világba, ilyen szellemi és épített környezetben, ahol még egyszerre jelen van támaszként a hagyományos közösség, de már ott a modernség is, ahol még a dolgok nevein talán ugyanazt értjük, ahol még nem kockázat az Istenbe vetett hitre építeni egy életet úgy, hogy erről meggyőződéssel beszélni is lehet, vagy hogy elérhető példaképek között volt alkalmunk élni – higgyétek el, mindez kiváltság. Nem is lehet tehát számotokra életprogram csak a túlélés. Az iskolától sem az érettségi átmenőt kaptátok esélyként. Ennél többet kíván tőletek, tőlünk a világ. (…) Nekünk, együtt, a jót kell akarnunk. Kezdjük el tenni a jót és nagyon sokan mellénk állnak. Emlékeztek? Éppen ti vettétek észre két héttel ezelőtt, amikor a pünkösdi búcsún egymás mellett a Szék úton haladva ha mi imádkoztunk, a mellettünk állók is bekapcsolódtak. Ha mi beszélgettünk, akkor más is azt tette. Dönthetünk. Minden példa ragadós. Vagy a siránkozás hangját erősítjük fel, vagy pedig kiszeretjük a környezetünkből a jót, a csodát. Én csak bízom benne, hogy ebből sikerült valamit nektek bemutatni az itt töltött évek alatt. Vállalásaitokban, dilemmáitokban egy legyen a mércétek: a szeretet. Ne engedjetek a könnyelműségnek, ami a jelenkor talán legnagyobb kísértése lett. Kételyeitekben ne féljetek az áldozatot kérő megoldást választani. Az élet számtalanszor igazolja, hogy a nehezebb út lesz a jó döntés.” – szólt az igazgató buzdítása.

Korodi Attila polgármester szavai után a diákok hangján folytatódott a köszöntések sora: Albert Boróka, Becze Gellért és Bálint Anna Regina tizenegyedikes tanulók köszöntötték a ballagókat. A búcsúzók gondolatait Petres Gergő, Szőcs Szilárd, Silló Dóra és Häfliger Kristóf versben, zenében tolmácsolták. A legkiválóbb tanulók díjazásához szükséges alapot az idén is a Kossuth Klub Amerikai Magyar Kulturális Egyesület biztosította. Az iskolakórus énekeivel színesített ünnep a szülők köszöntésével zárult, amelyben a fiatalok szüleikre kértek áldást.

Tamás Levente igazgató