Új perspektívák a valláspszichológiában – Konferenciát rendeztek a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen

0
269

A PPKE BTK Pszichológiai Intézete által június 6-án Budapesten rendezett konferencia elsődleges célja az volt, hogy a valláspszichológia kurrens elméleteit, eredményeit kiegészítve felhívja a figyelmet a vallásos és spirituális élmények pszichológiájának kevésbé ismert megközelítéseire, valamint a társtudományokkal (vallástudomány, szociológia, filozófia) való együttműködés fontosságára.

A tudományos találkozót a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara (PPKE BTK) Pszichológiai Intézetének közelmúltban elhunyt docense, a Valláslélektani Kutatócsoport egyik alapítója, Urbán Szabolcs emlékének szentelték. Az Új perspektívák a valláspszichológiában című konferenciát Kuminetz Géza, a PPKE rektora nyitotta meg. A konferencián a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint a pszichológia kiváló kutatói által tartott előadások során elhangzottak rávilágítottak arra, hogy a vallásos és spirituális jelenségek pszichológiája sokat meríthet a teológiai, szociológiai, történeti vagy akár filozófiai nézőpontokból is. Az előadók számos példát kínáltak arra vonatkozólag, milyen változatos módokon jelenhet meg az isteni vagy a transzcendens tapasztalata, valamint ezek hogyan kapcsolódhatnak az adott kultúra sajátosságaihoz.

A konferencia lehetőséget adott a valláspszichológia és a társtudományok képviselői közötti párbeszédre is. Az előadók és a hallgatóság között termékeny dialógus bontakozott ki a valláspszichológia történetéről, jelenkori kihívásairól és alkalmazási lehetőségeiről. Szó esett számos olyan kutatási kérdésről is, amelyek ez idáig kevés figyelmet kaptak, ám annál nagyobb lehetőséget rejtenek mint jövőbeli kutatási irányok.

Elhangzottak olyan előadások is, amelyek a mai valláspszichológia domináns trendjeit kiegészítve a valláspszichológia alternatív elméleteire és megközelítési lehetőségeire hívták fel a figyelmet. Ezek összességében erőteljesen reflektáltak a jelenkori valláspszichológia elméleti és módszertani kihívásaira, valamint fejlődési lehetőségeire.

A tudományos találkozó előadásai ígéretes alapul szolgálhatnak egy olyan, jövőbeli interdiszciplináris kutatáshoz, amely a valláspszichológia alapkérdéseit tágabb, bölcsészet- és társadalomtudományi keretbe helyezi, valamint jóval nagyobb hangsúlyt fektet a valláspszichológia eredményeinek alkalmazására.

Forrás és fotó: PPKE BTK / Magyar Kurír