Elballagtak a kolozsvári Báthory-líceum végzősei – „Legyen a helyén a szívünk, az Atyánál”

0
584
Ballagás a Báthoryban. Fotók: Bíró Jolán-Ilona

„Ti vagytok a Föld sója, ti vagytok a Föld világossága” – idézte a ballagási meghívó mottóját Schuller Hajnal, a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum igazgatója az idén 445. jubileumát ünneplő iskola ballagásán június 8-án, szombaton. A Szent Mihály-templomban bemutatott hálaadó szentmisével kezdődött az ünnepség, amelynek főcelebránsa László Attila főesperes-plébános volt.

Molnár Lehel piarista szerzetes, a líceum lelki vezetője prédikációjában az evangéliumi szakasz különböző szerepelőire hivatkozva szólította meg a jelenlévőket. A Lukács evangéliumából származó szakasz azt a történetet írta le, amikor Jézus 12 éves korában a jeruzsálemi templomban maradt a tanítók közt ülve, miközben a szülei keresték őt. Az evangéliumi szakasz főszereplője Jézus, akárcsak a végzősök a ballagáson. Jézus szülei a történet fontos résztvevői, és a ballagók szülei, nagyszülei is áldó, jót kívánó szándékkal érkeztek a templomba. Jézust a rokonok, ismerősök között keresték; a ballagáson is jelen voltak és támogatták a ballagókat rokonaik, ismerőseik, barátaik. Jézust a történet szerint tanítók közt találták meg, a szónok a tanítókhoz, tanárokhoz, nevelőkhöz, lelkészekhez is szólt a ballagáson. „Atyám dolgaiban kell lennem”, idézte Jézus szavait Molnár Lehel; a diákoknak is „világnézetet rendező dolgokkal” kell foglalkozniuk, olyan „rendezőelvekkel, amelyek meggyőződésrendszert, viszonyulásmódokat alakítanak”. Ahogyan a mágneses erővonalak kialakítják a vaspor, vasreszelék elrendeződését az iskolából ismert fizikai kísérlet során, hasonlóképpen a szónok szerint a kapcsolatok alakíthatnak ki hasonló erővonalakat a ballagók életében, amelyek rendezik az élményeiket, életük dolgait. Kiemelte, hogy az istenkapcsolat is ilyen: a vallásosság nem pusztán elvek követése, hanem egy kapcsolatrendszer Jézussal, az Atyával. Érdemes odafigyelni erre a kapcsolatra, mert nemcsak a múltat, hanem az ember életvitelét is rendezi, így a jövőjére is hatással van. Emlékeztetett, hogy azt kívánják, legyen a helyén a felnőtté váló ballagók esze, ugyanakkor hangsúlyozta, fontos, hogy a szívük is a helyén legyen. Felidézte, hogy a bibliai szóhasználatban a szív az ember lényegét, az emberi személyt, az ő személyiségét, a teljes személyt fejezi ki. „Legyen a helyén a szívünk, az Atyánál” – zárta gondolatait a szerzetes. Az érdeklődők visszanézhetik az ünnepi szentmisét a Szent Mihály-plébánia Facebook-oldalán, ahol élőben közvetítették a szertartást.

Az ünnepség az iskola udvarán folytatódott, ahol László Attila főesperes-plébános Isten áldását kérte az egybegyűltekre. Azt kívánta a ballagó diákok számára, hogy ismerjék fel útjuk során azokat az embereket, akik Isten eszközei számukra az életükben.

Schuller Hajnal iskolaigazgató négy tanáccsal látta el a ballagókat: céljaikat csak folytonos tanulással érhetik el, így életük végéig tanulniuk kell, hogy a rohamosan fejlődő világban „holnap” is boldogulni tudjanak; a család fontosságát is kiemelte, ugyanis a család az elsődleges mentsvár, amely biztonságot ad és amiből erőt meríthetnek; harmadsorban a közösséghez tartozás fontossága mellett szólalt fel, hangsúlyozva, hogy született társas lények vagyunk; végül arra buzdította a fiatalokat, hogy bízzanak a hagyományos értékekben, és merjenek újrakezdeni, ha hibáznának.

Kerekes Adelhaida főtanfelügyelő-helyettes, a Kolozs Megyei Tanfelügyelőség képviselője egy tanmesével búcsúzott a ballagóktól, amelyben egy mennyei lény arra kért egy csapat nomád lovast, hogy annyi kavicsot gyűjtsenek, amennyit csak tudnak. A csalódott lovasok csak néhány követ gyűjtöttek, így amikor azok drágakövekké változtak, akkor bánkódtak, hogy nem gyűjtöttek többet. Emlékeztetett, hogy a tudás olyan, mint ezek a kövek, az iskola pedig a diákok kavicsmezeje. A tanulás idővel felbecsülhetetlenül értékes gyémánttá válik. Azt kívánta a diákok számára, hogy ezeket a kincsekké váló köveket jól használják fel és építkezzenek belőlük.

Ezt követően az első osztályosok köszöntése után a ballagó diákok búcsúztak, majd a jövőre ballagók köszöntek el diáktársaiktól. Az ünnepi beszédeket, szavalatokat követően a díjkiosztás következett, a részletes díjakról a Szabadság összefoglalójában olvashatnak. A Vasárnap és Keresztény Szó díját Lőcse Márk 12. A osztályos diák kapta. Sok sikert kívánunk mi is a ballagó diákoknak!