Elballagtak a Szent László-líceum végzős diákjai

0
249

„Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus…”- a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum végzőseinek éneke csendült fel június 7-én, pénteken délelőtt a nagyváradi római katolikus székesegyházban, ahol 11 órától Böcskei László megyés püspök hálaadó szentmisét mutatott be az iskola tanári karának és diákjainak közösségében.

Az iskola hagyományainak megfelelően a ballagók a Kanonok sorról indultak, ahol több mint két évtizeden keresztül a Szent László-líceum működött. Idén három tizenkettedikes és egy tizenegyedikes osztály tanulói énekelték a Gaudeamust, hogy közben a püspöki palota és Szent László szobra mellett elhaladva vonuljanak be a székesegyházba: a 12. A – közgazdaságtan (osztályfőnök Tóth Florina), a 12. B – vallásturisztika (osztályfőnök Kovács Márta), a 12. C – közélelmezés és rendezvényszervezés (osztályfőnök Nógrádi Márta), valamint a hároméves 11. D – szakács és cukrász szak (osztályfőnök Bokor Ildikó) diákjai.

Az ünnepi szentmisén Böcskei László megyés püspök hangsúlyozta, hogy Isten szeretetének köszönhetően lehetnek együtt, mert ő az, aki életre hív bennünket, formál és vezet az utunkon, ahogyan történik minden évben a ballagók esetében is, akik egy új életszakasz küszöbén állnak. Megjegyezte: megkapta és elolvasta a kicsengetési kártyákat, s mint mindenki, egy pillanatra ismét átélte azokat pillanatokat, amikor érettségi előtt állt, s osztálytársaival együtt hallotta az idősebbektől, hogy ,,bezzeg a mai fiatalok”. És jelképesen ők is vitték magukkal a ballagási tarisznyájukban mindazt, amit a tanévek folyamán összegyűjtöttek. Aztán megtapasztalták azt: közhely ugyan, de mégis igaz a kijelentés miszerint ,,az élet nem habos torta”, miközben kihívásokkal szembesülve keresték az igazi boldogsághoz vezető utat. Arról is beszélt a főpásztor: a ballagás nemcsak az öröm és a búcsúzás ideje, hanem a rákérdezésé is, amikor választ kell adnunk arra a kérdésre, hogy ki voltam és kivé leszek? Három szentírási rész nyújthat támpontot a feleletadásnál. 

Az első a Teremtés könyvéből való: ,,Isten látta, hogy nagyon jó, amit alkotott”. Sohase feledkezzünk meg tehát arról, hogy a teremtés művében mind ott vagyunk. ,,Ne becsüljétek le ti se azt, hogy nemesek, szépek, jók, egyediek és megismételhetetlenek vagytok. Ne torzítsátok el ezeket a vonásokat, melyekkel az Isten felruházott titeket”, tanácsolta a megyés püspök a fiataloknak. A második idézet a Kivonulás könyvéből hangzott, amikor az Úr utasítására Mózes vizet fakasztott a sziklából. ,,A ti feladatok is az, hogy forráskeresők legyetek. Ez nem mindig könnyű vagy egyszerű, sokszor meg kell küzdenetek a friss vizért, de a forrás adatik, ott van körülöttetek és bennetek”, fogalmazott a főpásztor. Harmadik gondolatként Jézus szavait idézte a püspök: ,,Menjetek, tegyetek tanítványoknak minden népet, és én veletek vagyok a világ végéig.” Ti is építsetek közösségeket, kapcsolatokat, keressétek az együttműködést az emberekkel, biztatta Böcskei László a ballagókat. A záróáldás után Konrád Katalin iskolaigazgató kérte azt a végzősöktől: sose feledjék azt, hogy a szeretet az élet mozgatórugója. Ezután az ilyenkor megszokott forgatókönyv (kulcs és zászlók adása, utolsó névsorolvasás, oklevelek, díjak átnyújtása, a ballagók műsora) alapján folytatódott, illetve ért véget az ünnepség.

Ciucur-Losonczi Antonius / Erdon.ro