Szentkereszty Stephanie-emléknap

0
201

Nagyszabású ünnepség helyszíne volt vasárnap a Kézdivásárhelyi Közösségi Szolgáltatási Komplexum parkja. Az elődintézményt alapító báró Szentkereszty Stephanie-ra emlékeztek halálának 118., a Háromszék Megyei Erzsébet Árvaleány Nevelő Intézet alapításának 151. évfordulója alkalmából, ugyanakkor újraszentelték a nagyasszony porhüvelyének örök nyugodalmat adó, 1906-ban épült Szent István-kápolnát. Az eseményen több százan vettek részt.

Bálint Olga, a komplexum igazgatója felelevenítette a bárónő szellemiségét, megfogalmazva a ma is aktuális, tőle származó gondolatokat. „Szentkereszty bárónő anyagi és szellemi hagyatéka közösségünk mai céljaiban is visszacseng: hogy öntudatosabb, gondolkodóbb, cselekvőképesebb, összefogást igénylőbb és a többiekért tettre készebbek legyünk. Hite, Isten- és emberszeretete ma azt sugallja számunkra, hogy higgyünk az emberi helytállásban, higgyünk abban, hogy a saját kezünkbe vehetjük sorsunk irányítását, bölcs és kitartó munkával, békés összefogással megtarthatjuk és fejleszthetjük a ránk bízott értékeket” – hangsúlyozta Bálint Olga.

Brendus Réka, a Magyar Miniszterelnökség Erdélyi Főosztályának vezetője elmondta: a bárónő hagyatéka felbecsülhetetlen érték. „Az, hogy ma a nevét viselő, széles spektrumon tevékenykedő egyesület viszi tovább, amit Szentkereszty Stephanie megálmodott, azt jelzi, hogy az álma és mindaz, ami a nevéhez fűződött, ma is tovább él. E tevékenység nem pusztán a rászorulókkal való foglalkozásban merül ki, hisz ez ma több, mint segítségnyújtás” – mondotta a főosztályvezető.

Tamás Sándor, a háromszéki önkormányzat elnöke kiemelte: az intézmény a megye tulajdonát képezi, vigyázzák a bárónő örökségét, majd köszönetét fejezte ki a munkatársaknak és Bálint Olgának, hogy a bárónő nyomdokaiba lépve lelkiismeretesen végzik a rájuk bízott feladatot. Azt is elmondta: nem véletlenül és méltán választották a bárónőt báró Wesselényi Miklós után, még Kossuth Lajos előtt Kézdivásárhely díszpolgárává.

Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere kifejtette: a bárónő nemcsak a város díszpolgára, hanem Háromszék megismételhetetlen személyisége, aki méltó arra, hogy az utókor hálával és tisztelettel emlékezzen meg róla. „Az ő érdeme, hogy városunkban a szociális gondviselés másfél évszázados hagyománnyal rendelkezik.”

A beszédek sorát Kovács Márta Mária Szentkereszty-leszármazott zárta, majd a rendezvény a Vargha Béla főesperes és László Zsolt segédlelkész által koncelebrált szentmisével folytatódott, és újraszentelték a Szent István-kápolnát.

A hagyományokhoz hűen a jelenlévők elénekelték a Bojtorján együttes Összetartozunk című dalát, majd meghallgatták a komplexum kedvezményezettjeinek verses-zenés előadását (betanította Gergely Gábor kántor). Az intézmény étkezdéje előtt Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszervezetek Szövetségének elnöke osztotta meg gondolatait dr. Darányi Ignác földművelésügyi magyar királyi miniszter plakettje előtt, majd elhelyezte az emlékezés koszorúját. „Annak idején átérezte azt, amit Stephanie bárónő élete során alkotni akart, és nagy lelkiismerettel támogatta őt. Érezte, hogy ez a mű, a munka, amit a bárónő felvállalt, hozzájárulást érdemel, így 3844 forintot biztosított ahhoz, hogy ez az épület megépüljön” – mondta az országgyűlés alelnöke.

A nagyszabású rendezvény szeretetvendégséggel ért véget.

Kép és szöveg: Bartos Lóránt / Háromszék