A gyulafehérvári papi szeminárium közössége plébániák pasztorális életébe kapcsolódott be. 7. Kászonújfalu

0
268

A tavalyi évhez hasonlóan idén is Csíksomlyó környéki plébániák zarándokcsoportjaihoz csatlakozva vett részt a gyulafehérvári szeminárium közössége a pünkösdszombati csíksomlyói fogadalmi búcsún. A kispapok a pünkösdvasárnapot megelőző péntektől egészen pünkösdhétfőig négy napon keresztül aktívan bekapcsolódtak a plébániák pasztorális életébe is, amelynek keretében tanúságot tettek hivatásukról, részt vettek a liturgikus programokon, szentmiséken, prédikáltak, a keresztaljákkal együtt zarándokoltak, valamint nem utolsó sorban értékes találkozások által megismerték a helyi közösségeket.

Czirják Ottó diakónus és Fazakas Tibor III. éves kispap a kászonújfalvi plébánia életébe bekapcsolódva vettek részt a csíksomlyói pünkösdszombati fogadalmi búcsún.

Czirják Ottó diakónus: ,,Örömmel és hálatelt szívvel tekintünk vissza az elmúlt hétvégére, melyet a kászonújfalvi plébánián töltöttünk. Talán rövid időre, de sikerült belekapcsolódnunk a plébánia és a helyi közösség életébe, és általa lehetőségünk volt új emberekkel találkozni, megismerkedni.

Jó volt tapasztalni a hívek érdeklődését, nyitottságát, szeretetét. Maradandó élmény mindkettőnk számára, hogy a plébánia híveivel közösen csatlakozhattunk a kézdiszéki zarándokokhoz, akikkel közösen zarándokolhattunk Csíksomlyóra. Egy jó megerősítés és lelki töltekezés volt ott lenni és látni, valamint érezni a kászoni emberek vendégszeretetét.

Istennek hála, lehetőségünk volt bekapcsolódni továbbá a csíkszentléleki, valamint kászonjakabfalvi egyházközösségek búcsús ünnepébe is. Emlékeinkben hordozzuk a Nyerges-tető és a Kászoni-medence szépségét.

Hálásak vagyunk Veress Sándor Levente plébánosnak, aki élettapasztalatával, meglátásaival és jó kedvvel fogadott minket! Hála és köszönet a kászonújfalvi híveknek és embereknek a vendégszeretetért, az együtt eltöltött lelkiekben gazdag hétvégéért!”

Fotók: Hölgyes Pál Zsolt, Fazakas Tibor

MEGOSZTÁS