Szamosdarán tartották a szatmári egyházmegyei ministránstalálkozót

0
183

A szatmári egyházmegyében a huszonkettedik ministránstalálkozóra került sor május 25-én, az alkalmon tizennyolc plébánia mintegy 160 ministránsa vett részt. Daly Attila plébános meghívására idén a szamosdarai közösség látta vendégül a rendezvényt.

A plébános vezetésével a fiatalokból és felnőttekből álló szervezőcsapat lelkesen készítette elő a helyszínt, hangulatossá és otthonossá téve a templom környékét. A háttérben gondos kezek sokféle finomságot készítettek az érdeklődőknek.
A program szentmisével kezdődött, melyet Schönberger Jenő megyés püspök mutatott be.

A főpásztor megköszönte a ministránsok jelenlétét, hangsúlyozva szolgálatuk fontosságát és Krisztusba vetett reményük jelentőségét. Bátorította a résztvevőket a hűséges kitartásra és a példamutató életre. A találkozó szónoka, Daly Attila szentbeszédében ismertette a ministránsok védőszentjének, Savio Szent Domonkosnak az élettörténetét. A fiatal szentet követendő példaként állította a ministránsok elé, kiemelve, hogy mindig komolyan vette feladatait, az életszentségre törekedett és a jóra buzdította kortársait. A szentmise végén Mayer Nándor ifjúsági és ministránslelkész megköszönte a püspök jelenlétét, valamint Daly Attila plébános bátorítását és a helyiek áldozatos szeretetét, amellyel helyet adtak a rendezvénynek és fogadták a ministránsokat.


A nap folyamán a fiataloknak lehetőségük nyílt ismerkedésre, barátságok mélyítésére és játékos feladatok kipróbálására. A nagyobbak vetélkedőn, a kisebbek pedig akadályversenyen vettek részt. A változatos feladatok motiválták a résztvevőket az összedolgozásra, egymás segítésére, valamint új ismeretek elsajátítására a ministránsszolgálat terén.


A játékokban elért pontszámok alapján az első helyen a szatmári Szent János apostol és evangélista plébánia ministráns csapata végzett. A második helyet a pusztadaróci és szamosdarai plébániák fiataljai szerezték meg, míg a harmadik helyen a nagykárolyi Kalazanci Szent József-plébánia ministránsai végeztek. Magas pontszámaik alapján dicséretben részesültek a nagymajtényi és a nagybányai Szentháromság-plébánia fiataljai is.


A találkozóra a jókedv, vidámság és családias hangulat volt leginkább jellemző, teljesen ráillett a szervezők által választott mottó: „… ott vagyok közöttük!” (Mt 18,20).

Kép és szöveg: szatmári egyházmegye

MEGOSZTÁS