A gyulafehérvári papi szeminárium közössége plébániák pasztorális életébe kapcsolódott be. 5. Csíkszentgyörgy

0
383

A tavalyi évhez hasonlóan idén is Csíksomlyó környéki plébániák zarándokcsoportjaihoz csatlakozva vett részt a gyulafehérvári szeminárium közössége a pünkösdszombati csíksomlyói fogadalmi búcsún. A kispapok a pünkösdvasárnapot megelőző péntektől egészen pünkösdhétfőig négy napon keresztül aktívan bekapcsolódtak a plébániák pasztorális életébe is, amelynek keretében tanúságot tettek hivatásukról, részt vettek a liturgikus programokon, szentmiséken, prédikáltak, a keresztaljákkal együtt zarándokoltak, valamint nem utolsó sorban értékes találkozások által megismerték a helyi közösségeket.

Kajtár Zsolt László diakónus, Kováts Álmos Botond III. éves és Kántor Patrik I. éves kispap a csíkszentgyörgyi plébánia életébe bekapcsolódva vettek részt a csíksomlyói pünkösdszombati fogadalmi búcsún.

Kováts Álmos Botond III. éves kispap: ,,Pünkösd hétvégéjén Pál Vilmos Barna alcsíki főesperes, csíkszentgyörgyi plébános és Mihály András segédlelkész látott minket vendégül a csíkszentgyörgyi plébánián. Szombaton közösen zarándokoltunk a községből induló két keresztaljával, melyből az egyik Háromtizesből indulva a hegyek-völgyek között tette meg az útját a Hármashalom-oltárhoz, míg a másik a szengyörgyi anyatemplomtól kiindulva az országutat választotta haladási útvonalul. A szentmisén egyesült a kispapi közösség, találkozhattunk gyakorlati éves kispaptársainkkal, illetve számos ismerős arcot szúrhattunk ki menet közben. A kb. 37 km-es gyaloglás után csapatunkat várta a jól megérdemelt pihenés.Pünkösd ünnepén, valamint pünkösdhétfőn a közösségi szentmisékbe liturgikus szolgálatainkkal kapcsolódtunk be a háromtizesi Szent Kereszt-kápolnában, valamint a plébániátemplomban. Vasárnap a csíkszentléleki, míg hétfőn a kászonjakabfalvi közösségekben kapcsolódtunk be a templomok búcsújába, ezáltal a főesperesi kerület számos papjával találkozhattunk.

Hálásan köszönjük Pál Vilmos Barna főesperes-plébánosnak és Mihály András segédlelkésznek a vendégszeretetét és a lelkiekben gazdag hétvégét! Köszönet a csíkszentgyörgyi és bánkfalvi híveknek a szívélyes fogadásért, valamint az imádságos és anyagi támogatásukért. Isten fizesse meg százszorosan!”

Fotók: SIS

MEGOSZTÁS