A gyulafehérvári papi szeminárium közössége plébániák pasztorális életébe kapcsolódott be. 4. Csíkcsicsó

0
184
Fotók: SIS archívum

A tavalyi évhez hasonlóan idén is Csíksomlyó környéki plébániák zarándokcsoportjaihoz csatlakozva vett részt a gyulafehérvári szeminárium közössége a pünkösdszombati csíksomlyói fogadalmi búcsún. A kispapok a pünkösdvasárnapot megelőző péntektől egészen pünkösdhétfőig négy napon keresztül aktívan bekapcsolódtak a plébániák pasztorális életébe is, amelynek keretében tanúságot tettek hivatásukról, részt vettek a liturgikus programokon, szentmiséken, prédikáltak, a keresztaljákkal együtt zarándokoltak, valamint nem utolsó sorban értékes találkozások által megismerték a helyi közösségeket.

Antal Endre IV. éves, Barna Miklós István IV. éves és Motolan Ioan Marian III. éves kispap a csíkcsicsói plébánia életébe bekapcsolódva vett részt a csíksomlyói pünkösdszombati fogadalmi búcsún.

Az alábbiakban Antal Endre IV. éves kispap beszámolóját olvashatják:

A találkozások pillanatai mindig megerősítenek abban, hogy jó dolog Istent és az embereket szolgálni. Az elmúlt hétvégén megtapasztaltuk a ránkbízottak szeretetét és várakozását. Szombaton a lelket feltöltő kilométerek alatt közösen imádkoztunk és kértük a Szűzanya közbenjárását a tarisznyánkban lévő szándékok meghallgatása érdekében. A szentmise pillanatai feltették a koronát zarándoklatunkra és közös imádságunkra. Miután zarándokcsapatunk hazaért, hálát adtunk a kapott kegyelmekért és oltalomért.

Délután egy élménydús quadozásban volt részünk, mely során meglátogattuk a hargitafürdői pálos kolostort és lakóit, valamint a természet lágy ölén Isten nagyságára és szépségére csodálkoztunk rá. Vasárnap szentmiséken vettünk részt, köztük egy gyermek és ifjúsági szentmisén. A szentmisék után újra gyermekek lehettünk, hisz a ministráns fiúkkal és lányokkal egy fergeteges focimeccset játszhattunk. A gyermekek szerint a kispapok „szoknyában” (reverendában) fociztak. Hétfőn a szentmise után elköszönve László Rezső plébánostól, a hívektől és a focistársaktól, visszatértünk a szemináriumba.

Hálásan köszönjük László Rezső plébánosnak és a csíkcsicsói híveknek a vendégszeretetet és a szívélyes fogadtatást!

Forrás: Seminarium Incarnatæ Sapientiæ

MEGOSZTÁS