A gyulafehérvári papi szeminárium közössége plébániák pasztorális életébe kapcsolódott be. 3. Csíkszentmiklós

0
632

A tavalyi évhez hasonlóan idén is Csíksomlyó környéki plébániák zarándokcsoportjaihoz csatlakozva vett részt a gyulafehérvári szeminárium közössége a pünkösdszombati csíksomlyói fogadalmi búcsún. A kispapok a pünkösdvasárnapot megelőző péntektől egészen pünkösdhétfőig négy napon keresztül aktívan bekapcsolódtak a plébániák pasztorális életébe is, amelynek keretében tanúságot tettek hivatásukról, részt vettek a liturgikus programokon, szentmiséken, prédikáltak, a keresztaljákkal együtt zarándokoltak, valamint nem utolsó sorban értékes találkozások által megismerték a helyi közösségeket.

Ferencz Egon József diakónus, Kovács Nándor Hunor II. éves és Imre Balázs Szilamér I. éves kispap a csíkszentmiklósi plébánia életébe bekapcsolódva vett részt a csíksomlyói pünkösdszombati fogadalmi búcsún.

Imre Balázs Szilamér I. éves kispap: ,,Az elmúlt hétvégét Csíkszentmiklóson töltöttük, ahol György Mihály Levente plébános atya látott vendégül bennünket. Péntek este a helyi ifjúsági csoporttal találkoztunk, és közös foglalkozáson vettünk részt, ahol lehetőségük volt a fiataloknak kérdéseket feltenni számunkra.Szombaton közösen zarándokoltunk el a csíksomlyói Hármashalom-oltárhoz, ahol együtt vettünk részt a pünkösdszombati fogadalmi búcsús szentmisén – emlékezvén őseink hitük melletti hősies helytállására és kérvén a Szent Szűz közbenjárását.

Pünkösd vasárnapján ünnepi szentmisén vettünk részt a helyi Szent Miklós-plébániatemplomban, valamint a csíkborzsovai Szent József-templomban, melyeken a főcelebráns Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök volt. Hálásan köszönjük a szeretetteljes fogadtatást és az örömteljes hétvégét György Mihály Levente plébánosnak, a plébániai munkaközösségnek, valamint a csíkszentmiklósi és borzsovai híveknek!”

Fotók: SIS