Amikor egy közösség oktatási intézményt hoz létre, Isten országát is építi

1
226
Fotók: szatmári egyházmegye

Schönberger Jenő püspök áldó imádsága és a meghívott szónokok beszédei után május 23-án ünnepélyesen átadták a szatmárnémeti Hám János Óvodát és Bölcsődét. A most átadott intézmény abban az épületben működik, amelyet Hám János szatmári püspök 1833-ban építtetett.

Az épületben 1839-től irgalmasrendi szerzetesek által működtetett hatvanágyas kórház működött, amely a város első közkórháza volt. Az épületet a kommunista államhatalom kisajátította és különböző intézményeket működtetett benne, legutoljára 2009-ig a városi kórház pszichiátriai osztályát. Az államosítás alatt az épületben semmilyen komoly beruházást vagy állagmegőrzést nem végeztek. Hosszas visszaszolgáltatási folyamatot követően 2013-ban vehette birtokba az egyházmegye a lelakott épületet. A felújítási munkálatok után 2023 szeptemberében két bölcsődei és egy óvodai csoporttal megnyílt az új oktatási intézmény. 2024 őszétől újabb egy-egy bölcsődei és óvodai csoport indul.

A május 23-i ünnepségen Adámkó István Csaba igazgató köszöntője után ünnepélyes szalagvágás következett, amelyet Schönberger Jenő püspök, Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Horváth Anna, az RMDSZ ügyvezető alelnöke, Lucaci Dénes főtanfelügyelő-helyettes, Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti polgármestere és Pataki Csaba, a Szatmár megyei tanács elnöke végzett. Ezt követte az óvodások és iskolások zenés műsora.

A zenés műsor után Schönberger Jenő püspök köszöntötte az egybegyűlteket. Elmondta, hogy szeretnének a gyermekeknek mindent megadni, hogy legyen, amire emlékezzenek. A főpásztor visszaemlékezett az intézmény létrejöttére is. Sok évvel ezelőtt a polgármesterrel folytatott megbeszéléseken kiderült, hogy a városnak leginkább egy korszerű öregek otthonára lenne szüksége. Három sikertelen pályázat után a püspökség elállt ettől a tervtől. Ez akkor történt, amikor az egyházmegye a Gondviselés évét kezdte meg. A Gondviselés úgy akarta, hogy amikor nem sikerült az öregek otthonát megvalósítani, akkor lehetőség nyílt a bölcsőde és óvoda támogatására. „Ez is Gondviselés! Egyházmegyénkben most a Remény éve van. Örömmel tölt el, amikor látjuk a reményteljes gyermekeket” – mondta a püspök, majd megköszönte az adományozóknak és a kivitelezőknek, hogy a bölcsőde és óvoda létrejöhetett. „Hálásak vagyunk a nagylelkű adományozóknak, Magyarország kormányának, amely nem a múltat siratja, hanem a jövőt építi, azzal, hogy szerte a Kárpát-medencében bölcsődéket és óvodákat támogat. Köszönet illeti őket és minden adományozót! Segített a németországi Renovabis, segítettek a város vezetői, és azok a szakemberek is, akik megtervezték és kivitelezték ezt a projektet, akik fáradhatatlanul dolgoztak azon, hogyan lehetne mindezt jobban, szebben és olcsóbban megvalósítani. Minden úgy valósult meg, hogy nem ment a minőség rovására, és a pazarlás vádjára nem kerülhet sor” – mondta a főpásztor, majd a jó Isten áldását kérte mindazokra, akik eddig támogatták, valamint azokra is, akik a jövőben fognak segíteni! Megköszönte az új intézményt a jó Istennek, és áldást kívánt mindazokra, akik itt dolgozni fognak, és azokra a gyermekekre, akik itt fognak nevelkedni és fejlődni.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a következő idézettel kezdte beszédét: „Naggyá akarsz lenni? Kezdd az apróságokkal!” Irsik Ferenc szatmári római katolikus pap idézi ezt a gondolatot Szent Ágostontól abban a könyvében, amelyet Hám János életéről írt. Hám János, az iskolaközpont névadója, a városépítő püspök, akinek munkássága Szatmárnémeti virágzását is elhozta, ezen szentencia szerint élt. Országos ügyekben szerencsétlenül nyilatkozott, de a helyi ügyekben kiemelkedően teljesített. Életrajzírója szerint alig tehetünk pár lépést a városban anélkül, hogy ne mondhatnánk: „Ez is a boldogult Hám püspök sikeres alkotása.” Úgy vált naggyá, hogy az apróságokkal foglalkozott! Úgy bizonyult hűségesnek, hogy kicsiben hűséges volt.

A Hám János Iskolaközponthoz kapcsolódó óvodák és bölcsődék szó szerint a legkisebbekkel, az apróságokkal kezdik a foglalkozást. A magyarság naggyá válásához arra van szükség, hogy a kulturális, szellemi és lelki alapokat már ebben a korban elkezdjük lerakni. Akik kisgyermekkortól anyanyelvükön tanulnak meg játszani és énekelni, azok számára ez a közeg lesz a természetes. Akik legelső emlékeikben hordozzák őseik hagyományait, azok számára magától értetődő marad, hogy a világban hová tartoznak. Köszönet mindezért az egyházi és világi vezetőknek, az oktatás, a kulturális és a sportélet szervezőinek! Szatmárnémeti és Szatmár megye ebben is példát mutat. Ebben a megyében és városban felismerték, hogy a magyar nemzet csak úgy erősíthető meg, ha mindenki összefog az itt élő emberek boldogulásáért.

Hála és szívből jövő öröm, hogy ma új óvodát és bölcsődét adhatunk át – mondta Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti polgármestere. Az épület felújításáról elmondta: „Nem volt egyszerű az óvoda felújítása. Mindannyian, akik őszintén hitték, hogy ezek az omladozó falak egyszer újra életre kelnek, ma büszkén állhatunk itt. Mi elsősorban közösséget építünk. Mert aki ismeri saját erejét és makacsul ragaszkodik céljaihoz, annak épített öröksége gyöngyszemként menekülhet meg a pusztulástól. A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye és a polgármesteri hivatal mint az oktatási intézmény fenntartói, szívügyüknek tekintik a jövő generációinak életminőségének javítását, a szülőföldön való megmaradás és gyarapodás támogatását. Ezt szemléltető számokkal igazolta: 5 évvel ezelőtt Szatmárnémetiben 234 bölcsődei hely volt. Ma a bölcsődei helyek száma 467. Jelenleg két új önkormányzati bölcsőde épül, amelyek további 160 helyet biztosítanak. Ez a helyszín, ahol most vagyunk több mint egy csodálatosan felújított, elegáns épület. A jövő ugyanis itt kezdődik, ahol a gyermekeket a legszebb és legkülönlegesebb nyelvre, a magyar nyelvre tanítják meg. Nem csak az a fontos, hogy milyen jövőt hagyunk a gyermekeinkre, hanem ennél sokkal fontosabb az, hogy milyen gyermekeket hagyunk a jövőre!”

Horváth Anna, az RMDSZ ügyvezető alelnöke kifejtette, hogy utánanézett a számoknak. Ezek megdöbbentőek és elgondolkodtatóak. A statisztikák azt mutatják, hogy míg a 80-as évek végén Romániában 90.000 bölcsődei hely volt, 2016-ra alig maradt 16.000. Gyakorlatilag felszámolták a bölcsődei intézményeket, és nem sikerült olyan megoldásokat találni, amelyek a kétéves gyermeknevelési szabadság ellenére biztosítanák azoknak, akiknek szükségük van erre a szolgáltatásra, hogy gyermekeiket ilyen gyönyörű és biztonságos körülmények között helyezhessék el. Az elmúlt tíz esztendőben az RMDSZ családpolitikája következetesen és kitartóan képviselte a családok érdekeit, és dolgozott azon, hogy megfelelő megoldásokat találjon a bölcsődei helyek hiányának orvoslására.

Pataki Csaba, a Szatmár megyei tanács elnöke elmondta, hogy olyan együttgondolkodás indult el a történelmi magyar egyházak, Magyarország és az RMDSZ kormányzása idején, amelynek segítségével sikerült előrelépni. A közös munka hozzájárult a bölcsődei és óvodai helyek számának növeléséhez, nemcsak Szatmár megyében, hanem egész Erdélyben. Ezen intézmények senkit nem utasítottak el, senkit nem zártak ki sem nemzetisége, sem vallása, sem származása miatt. Ezek az intézmények mindenki számára nyitottak. „Közösen akarunk jövőt építeni mindenkinek, amit csak az együttműködés, a közös munka és az elkötelezettség teszi lehetővé” – tette hozzá.

Lucaci Dénes főtanfelügyelő-helyettes ünnepi beszédében kifejtette, hogy a bölcsődei és óvodai környezet a gyermekek személyiségének kialakulásának első lépcsője. Gondosan kell irányítani a kicsik lépteit, ha azt akarjuk, hogy jó keresztényekké és értékes magyarokká váljanak. Ebben nem reménykedni kell, hanem ezért cselekedni kell. Mindazok, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez az épület új köntösben szolgálja a szatmári magyar közösséget, már bebizonyították, hogy jövőnk reménységeiért, gyermekeinkért dolgoznak. Ők a jövőben is legjobb tudásuk szerint, csendes alázattal fogják tenni kötelességüket.

Ilyés Csaba római katolikus általános helynök szerint amikor egy közösség a felnövekvő nemzedéket támogatja és oktatási intézményt hoz létre, akkor Isten országát is építi.

Az ünnepi beszédek elhangzása után Schönberger Jenő püspök megszentelte az épületet, melyet ezt követően a jelenlévők is megcsodálhattak.

Forrás: szatmári egyházmegye

1 HOZZÁSZÓLÁS