A gyulafehérvári papi szeminárium közössége plébániák pasztorális életébe kapcsolódott be. 2. Nagykászon

0
246

A tavalyi évhez hasonlóan idén is Csíksomlyó környéki plébániák zarándokcsoportjaihoz csatlakozva vett részt a gyulafehérvári szeminárium közössége a pünkösdszombati csíksomlyói fogadalmi búcsún. A kispapok a pünkösdvasárnapot megelőző péntektől egészen pünkösdhétfőig négy napon keresztül aktívan bekapcsolódtak a plébániák pasztorális életébe is, amelynek keretében tanúságot tettek hivatásukról, részt vettek a liturgikus programokon, szentmiséken, prédikáltak, a keresztaljákkal együtt zarándokoltak, valamint nem utolsó sorban értékes találkozások által megismerték a helyi közösségeket.

Hosszu Norbert Lajos diakónus, Bege Lóránd II. éves és Kovacsinszki Áron I. éves kispap a nagykászoni plébánia életébe bekapcsolódva vettek részt a csíksomlyói pünkösdszombati fogadalmi búcsún.

Bege Lóránd II. éves kispap: ,,Az idei esztendőben a pünkösdi zarándoklat alkalmával a nagykászoni egyházközségben voltunk a hétvégén, ahol Fülöp László plébános látott vendégül bennünket. Péntek este érkeztünk meg Nagykászonba, és első programpontunk ifjúsági hittanóra volt, ahol lehetőség nyílt számunkra, hogy találkozzunk a kászoni fiatalokkal. A hittanóra keretében meséltünk magunkról, hivatásunkról, illetve ismertettük a fiataloknak, hogy miként is épül fel és tevődik össze egy szemináriumi és akadémiai év a szemináriumban. Ezután közös vacsorával zártuk a napot. Szombaton reggel csatlakoztunk Csíkbánkfalván a gyalogos keresztaljához, és a kézdiszékiekkel együtt zarándokoltunk Csíksomlyóra, majd a Hármashalom-oltárnál közösen vettünk részt az ünnepi búcsús szentmisén.

A szentmise mindannyiunk számára felemelő volt és újult erővel indulhattunk tovább. A búcsú után hazatértünk Kászonba. Az estét Tusnádon zártuk közös vacsorával a plébánossal, Csont Ede atyával, valamint a kászonújfalvi plébánossal, Veress Sándor Levente atyával és az ott vendégül látott kispapokkal együtt. Pünkösdvasárnap közösen vettünk részt a közösséggel együtt az ünnepi szentmisén, ahol a hivatásáról tett tanúságot Hosszu Norbert Lajos és Bege Lóránd. A szentmisét követően búcsúra mentünk Csíkszentlélekre, ahol kispaptársainkkal, a plébánosokkal és a csíkszentlélekiekkel együtt ünnepelhettünk. A búcsús szentmise után megismerkedtünk közelebbről a nagykászoni plébániatemplom történelmével és szépségeivel, majdan ifjúsági szentmisén vettünk részt, ahol Hosszu Norbert Lajos hirdette az igét. A napot ismét közös együttléttel zártuk Kászonújfaluban a plébánosokkal és az ott lévő kispapokkal.Hétfőn ismét mozgalmas nap köszöntött ránk, hiszen ünnepi szentmisén vettünk részt, ahol Kovacsinszki Áron tett tanúságot meghívásáról. Megköszönve a fogadtatást és a vendéglátást a híveknek és a plébánosnak, egész ottlétünket búcsús szentmisével zártuk Kászonjakabfalván. A templom a Szentlélek tiszteletére van felszentelve és ott ünnepeltünk közösen. A búcsús szentmise után zártuk együttlétünket és tértünk vissza Gyulafehérvárra. Öröm volt számunkra, hogy együtt lehettünk a közösséggel és lehetőség adódott számunkra, hogy megismerkedtünk a helyiekkel, Kászon szép tájaival, és feltöltődés volt számunkra, hogy ilyen formában is betekintést nyerhettünk a pasztoráció szépségeibe. Hálásan köszönjük Fülöp László atyának a vengdégszeretetét, valamint mindazoknak is hála és köszönet, akik bármily módon is segítettek bennünket a hétvége során!”

Fotók: SIS

MEGOSZTÁS