A gyulafehérvári papi szeminárium közössége plébániák pasztorális életébe kapcsolódott be. 1. Csíkszentkirály

0
412

A tavalyi évhez hasonlóan az idei évben is Csíksomlyó környéki plébániák zarándokcsoportjaihoz csatlakozva vett részt a gyulafehérvári szeminárium közössége a pünkösdszombati csíksomlyói fogadalmi búcsún. A kispapok a pünkösdvasárnapot megelőző péntektől egészen pünkösdhétfőig négy napon keresztül aktívan bekapcsolódtak a plébániák pasztorális életébe is, amelynek keretében tanúságot tettek hivatásukról, részt vettek a liturgikus programokon, szentmiséken, prédikáltak, a keresztaljákkal együtt zarándokoltak, valamint nem utolsó sorban értékes találkozások által megismerték a helyi közösségeket.

,,Hála és köszönet a csíkdelnei, csíkszentmiklósi, csíkcsicsói, csíkszentkirályi, csíkszentgyörgyi, csíkszentsimoni, csíktaplocai, nagykászoni és kászonújfalvi plébánosok és hívek vendégszeretetéért!”, írják a kispapok a szeminárium közösségi felületén.

Balázs Barnabás diakónus, Egyed Arnold István III. éves és Hajdó Árpád I. éves kispap a csíkszentkirályi plébánia életébe bekapcsolódva vettek részt a csíksomlyói pünkösdszombati fogadalmi búcsún.

Hajdó Árpád I. éves kispap: , Nagy öröm volt számunkra, hogy a gyulafehérvári szemináriumból kilépve az idei pünkösd ünnepét a csíkszentkirályi egyházközségben tölthettük. Jó volt szombaton bekapcsolódni a csíkszentkirályi hívek csíksomlyói zarándoklatába, együtt imádkozva és énekelve haladni a somlyói Szűzanyához, valamint részt venni a búcsús szentmisén és onnét hazavinni az otthonmaradtaknak a Szűzanya áldását.Pünkösd ünnepén jó volt megtapasztalni a szentkirályiak ünneplését, azt, ahogy fogadtak a kedves hívek bennünket, és hogy együtt tudtunk ünnepelni. Hétfőn a Szűzanyát mint egyházunk édesanyát ünnepeltük meg. A szentmise után a plébános úr vezetésével ismerkedhettünk meg Csíkszentkirály történelmével körutazás formájában. Köszönjük Papp Márton plébános úrnak, Kalányos Ottó segédlelkész úrnak és a csíkszentkirályi híveknek a kedves fogadtatását!”

Fotók: SIS