Bizalommal forduljunk Máriához, az egyház anyjához

0
346
Martos Levente Balázs esztergomi segédpüspök mutatott be szentmisét Kolozsváron

Budapesti szeminaristák és elöljáróik jártak és miséztek a kincses városban. Már pünkösd estéjén bekapcsolódtak a helyiek ünneplésébe, csíksomlyói zarándoklatuk után, félúton haza Kolozsváron a Szent Mihály-templom esti miséjén dr. Nóda Mózes egyetemi tanár igehirdetését hallgatták. A plébánia vendégeiként László Attila főesperes-plébános a templomot s a plébániát is bemutatta vendégeknek, a budapesti Központi Szeminárium papnövendékeinek és elöljáróiknak.

Különleges nap, amikor a Boldogságos Szűz Máriát mint az egyház édesanyját ünnepelhetjük, közvetlenül az egyház születésnapja utáni nap, azaz pünkösd ünnepe után. Az új liturgikus emléknapot Ferenc pápa rendelte el 2018. március 3-tól kezdődően.

A nap kezdetét még szebbé tette a jelenlevő kolozsváriaknak a Szent Mihály-templom korareggeli szentmiséje, mert azon szép számban vendégek is részt vettek: a budapesti Központi Szeminárium papnövendékei, valamint a koncelebrálók között a kispapok elöljárói: a főcelebráns dr. Martos Levente Balázs esztergomi segédpüspök, teológiai tanár, rektor, a jobbján dr. Lovassy Attila erdélyi nemesi családból származó váci egyházmegyés paptanár, balján pedig Száraz László, a központi szeminárium spirituálisa.

A szentmisén felcsendülő énekben dr. Potyó István karnagy vezetésével a jelenlevők a Szép Szűz Máriához fohászkodtak, hogy járjon közben értük könyörögéseivel. A szentbeszédben Lovassy Attila prefektus Máriát nemcsak Krisztus megtestesítőjének, Istenszülőként, hanem olyannak nevezte, aki jelen volt Fia mindennapi életében, még a szenvedéstörténetben is, elkísérve gyermekét egészen a kereszthalálig. Mivel megtapasztalta a szenvedést, azért tud ő együttérezni velünk, emberekkel. Észre tudja venni, mire van szükségünk, s így hathatósan közbenjárhat értünk.

Bíztatott, hogy bizalommal forduljunk égi édesanyánkhoz megpróbáltatásaink idején, a szenvedés óráján. Szűz Mária jelen volt akkor is, amikor az egyház identitása világossá vált, mert amikor a Szentlélek az apostolokat betöltötte, Máriára is rászállt. Így ő is missziót kapott.

A szentmise az esztergomi segédpüspök áldásközvetítésével és Márton Áron közbenjárását kérő, szentté avatásáért mondott imával zárult. A záróének Jézushoz és édesanyjához vezetett, hogy földi zarándokutunkon velük együtt járjunk az egyházban, a világban, hogy általuk eljussunk az örök életre.

Bíró Jolán Ilona

MEGOSZTÁS