A Szépszeretet zarándokcsoport a csíksomlyói pünkösdi búcsún

0
249
Fotók: a temesvári egyházmegye honlapja

A Szépszeretet zarándokcsoport is elindult Csíksomlyóra pénteken, május 17-én reggel, hogy részt vegyen a Szűzanya tiszteletére tartott hagyományos szentmisén, a pünkösdi búcsún, amelynek idei mottója: Újuljatok meg! A zarándokcsoport egy része a temesvár-józsefvárosi plébánia előtt gyülekezett, majd Szilvágyi Zsolt plébános áldásával indultak el.

Az út Aradra és Nagyiratosra vezetett, mivel mint mindig, most is sokan csatlakoztak innen a Szépszeretet zarándokcsoporthoz. A nagyiratosi plébániatemplomban Bakó László plébános áldásában részesültek a csoporttagok.

Miután mind egybegyűltek, a zarándokút szervezője köszöntötte a résztvevőket. Elmondása szerint a lelki vezetők elfoglaltságuk miatt nem tudták elkísérni a csoportot. A zarándokok imádkoztak, rózsafüzért elmélkedtek, vallási énekeket énekeltek.

A zarándokút első fontosabb megállója Segesvár volt. Itt Puskás Attila plébános fogadta a csoportot, és a Szent József-hegyi templomban szentmisét mutatott be a Szépszeretet zarándokcsoport szándékára. A plébános elmondta, hogy Urunk menybemenetele és a Szentlélek eljövetele közötti időszakban vannak. „Ezt az időszakot az apostolok nagyon nehezen élték meg, hiszen Jézus felment a mennybe. Viszont Jézus azt mondta nekik: jobb nektek, ha én most elmegyek. Az Oltáriszentség az egység vágyából született. Ebben rejlik Jézusnak az a kijelentése, miszerint jobb lesz, ha ő elmegy és maga elküldi a Vigasztalót, a Szentlelket” – mondta Puskás Attila plébános.

Kora hajnalban a csoport elindult Segesvárról és folytatta útját Csíksomlyóra, a pünkösdi búcsúra. A temesvári egyházmegyés hívek részt vettek a kegytemplomban tartott reggeli szentmisén, majd felmentek a Kis- és Nagysomlyó közötti nyeregbe, ahova nagy csoportokban érkeztek a zarándokok. Az ünnepség rózsafüzér imával kezdődött. Az ünnepi szentmisét a Hármashalom-oltárnál Felföldi László pécsi megyés püspök mutatta be.

Hazafelé tartva a csoportot Segesvárig elkísérte Puskás Attila plébános. „A pünkösdi búcsú mottója: Újuljatok meg! Ez pedig nem is egyszerű dolog, mégis ez a feladatunk” – mondta a plébános. „A megújulás az, amikor minden fejlődik, előre halad: az ember élete, az egyház élete és a személyes lelki élet is.  A megújuláson dolgozni nem könnyű feladat. De mindenképp neki kell fogni, ha azt akarjuk, hogy minden, amit az Isten ránk bíz, előre tudjon menni, mindent az ő képmására, akarata szerint alakítsunk. Isten akaratát kell élni a világban” – tette hozzá a lelkipásztor. A csoport lelkiekben feltöltődve folytatta útját hazafelé, ki-ki a saját otthonába, hogy átadhassa azt a sok jót, áldást, kegyelmet, amit ezen a zarándokúton kapott.

Forrás: Gaál László/A temesvári egyházmegye honlapja