Térjenek be a Márton Áron Múzeumba!

0
234

Idén épp a csíksomlyói búcsúval egy időben volt a múzeumok világnapja is, így utóbbira idén kevesebb hangsúly esett, jóllehet számtalan múzeum csatlakozott a Múzeumok éjszakája elnevezésű rendezvénysorozathoz annak ellenére is, hogy a kultúra területén dolgozók sztrájkolnak éppen a terület alulfinanszírozottsága miatt. Olvasóink számára egy érdekes tárgyat „hoztunk” ma a nemrégiben volt világnap apropóján, amely a címben is jelzett csíkszentdomokosi intézményben tekinthető meg.

Nagyhéten jutott a Márton Áron Múzeumhoz egy aprócska, de nagyon megindító ajándék: Kacsó Júlia szociális testvér rózsafüzére. Ádám Erzsébet küldte a múzeum részére Marosvásárhelyről. Az ajándékba kapott tárgy abba a kis szekrénykébe került, amelyet a múzeumban Kacsó Júliára emlékére rendeztek be.

Kacsó Júlia szerzetes (szociális testvér) és szakképzett ápoló volt. Mint a legtöbb szerzetes ezidőtájt (1956-ban tette első fogadalmát), hivatását a nyilvánosság előtt nem gyakorolhatta, ápolóként, védőnőként dolgozott. 1972-ben kapott megbízatást, hogy az egyre több egészségi problémával küzdő Márton Áron püspök mellett ápolói feladatokat lásson el. Nemcsak odaadó és szakszerű ápolói munkája miatt tartozunk neki hálával, hanem azért is, hogy Márton Áron püspök életének utolsó két évét híven dokumentálta: 1979 márciusától kezdődően minden nap lejegyezte, amit aznap hallott a kegyelmes úrtól, köztük több kedves gyermekkori emléket, amelyeket az élettől lassacskán búcsúzó püspök mesélt neki. Visszaemlékezései 1996-ban jelentek meg a Marton József nagyprépost által szerkesztett Márton Áron-emlékkönyvben.

Kacsó Júliával Nagy Zoltán készített interjút, az interjú az A hegy című DVD-n jelent meg, de online is megtekinthető a Verbum kiadó YouTube csatornáján:

https://www.youtube.com/watch?v=lay8ehPLndE”

A csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum ismerteti a névadó nagy püspök életútját, munkásságát a huszadik századi Erdély változó történelmének ellenfényében. A kiállítás huszadik századi időutazásra, elmélkedésre és kérdésfelvetésre invitálja a látogatót, újra és újra körüljárva Márton Áron életének „titkát”: miként válhatott egy egyszerű parasztfiú korának éleslátású, nyitott szívű és csalhatatlan igazságérzetű szellemi, lelki vezetőjévé, sokak számára egyedüli tájékozódási ponttá a homály évtizedeiben.
A Márton Áron Múzeumot a Márton Áron Egyesület Csíkszentdomokosért, Csíkszentdomokos Önkormányzata és a csíkszentdomokosi római katolikus plébánia közösen hozta létre, nagylelkű támogatók és készséges közreműködők segítségével. 
Látogatói információkért keresse fel az intézmény honlapját: Márton Áron Múzeum