A remény jegyében. A romániai katolikus püspökök plenáris ülése Nagyváradon

0
312

A remény jegyében gyűltek össze a romániai római katolikus és görögkatolikus főpásztorok 2024. május 13-15. között Nagyváradon a Román Püspöki Konferencia (CER) tavaszi plenáris ülésére. A találkozónak a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye adott otthont, és a találkozót Aurel Percă, bukaresti metropolita-érsek, a CER alelnöke vezette.

A megnyitón részt vett Giampiero Gloder érsek is, aki a nagyváradi római katolikus székesegyházban tartott nyitó szentmisét is celebrálta. Az ő kíséretében volt jelen Tuomo T. Vimpari, a romániai és a moldovai apostoli nunciatúra ügyvivője. A főpásztorok a május 13-án, a Fatimai Szent Szűz emléknapján tartott nyitó szentmisén és körmeneten a világ békéjéért imádkoztak.

A következő napon, május 14-én Aurel Percă érsek a többi főpásztorral együtt a nagyváradi vártemplomban celebrált szentmisét, amelynek keretében megáldotta a felújított orgonát. Az ünnepségen részt vett Ciprian Olinici vallásügyi államtitkár és a helyi közösség egyházi és világi képviselői is. A találkozó utolsó napján Claudiu Lucian Pop kolozsvár-szamosújvári püspök celebrálásával mutattak be szentmisét a főpásztorok a püspökfürdői görögkatolikus plébániatemplomban, Szent II. János Pál pápa 25 évvel ezelőtti látogatásának emlékére.

A szentmise végén Virgil Bercea és Böcskei László helyi főpásztorok megáldották Valeriu Traian Frențiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu és Iuliu Hossu mártír görögkatolikus püspökök, valamint Vladimir Ghika mártír pap mozaikjait.

A CER tavaszi plenáris ülésének középpontjában az egyház életének azon eseményei álltak, amelyek a remény jegyében zajlottak Romániában. A romániai katolikus egyház szinódusi folyamatát összefoglaló dokumentum, amely a szentszéki szinódusi dokumentumra adott válasz, szintén a remény jegyében született meg. A püspöki szinódus utolsó, egyetemes szakasza 2024. októberében folytatódik Rómában, amelyen három romániai főpásztor vesz majd részt: Kovács Gergely,gyulafehérvári római katolikus érsek, a CER küldöttje; Cristian Dumitru Crișan, gyulafehérvár-fogarasi görögkatolikus segédpüspök, Lucian Mureșan bíboros, görögkatolikus nagyérsek küldöttje, valamint Pál József Csaba temesvári római katolikus püspök, aki Ferenc pápa meghívására vesz részt a szinóduson.

„Akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak.”(Iz 40,31) a mottója az Országos Katolikus Ifjúság Találkozónak (OKIT), amelyet a Gyulafehérvár-Fogarasi Görögkatolikus Főegyházmegye szervez 2024. szeptember 4-7. között Cheile Grădiștei-ben. A püspökök értesültek az előkészületek állásáról, és szívből bátorítják a fiatalokat, hogy vegyenek részt ezen a régóta várt eseményen. Az ilyen találkozók erősítik a fiatalok reményét, ami közösségeik életének mozgatórugóját képezi.

,,Spes non confundit”, ,,A remény nem csal meg” (Róm 5,5) kezdetű bullával hirdette meg a pápa a 2025-ös jubileumi évet. A főpásztorok az imádságnak szentelt év jegyében készülnek a szentévre, amely 2024. december 24-én, a Szent Péter-bazilika Szent Kapujának megnyitásával veszi kezdetét, az egyházmegyékben pedig 2024. december 29-én kezdődik. Ebben a kegyelmi időszakban számos esemény lesz Rómában, ahol 2026. január 6-án, illetve az egyházmegyékben, ahol 2025. december 28-án zárják majd le a jubileumi évet. Többek között ezekről is tárgyaltak a romániai katolikus egyházfők.

A CER hatékonyságának növelése érdekében a főpásztorok átszervezték a testület bizottságait, mely határozat a következő plenáris ülésen lép érvénybe, amikor a bizottságok összetételéről is szavazni fognak. Ennek megfelelően a CER jelenlegi 19 bizottságának munkáját 10 bizottságba osztják le, amelyek mindegyike egy-egy püspök felelőssége alá tartozik majd. Ez az átszervezés megfelel a helyi követelményeknek, valamint a Szentszék és más püspöki konferenciák, illetve egyházi intézmények igényeinek.

Abban a reményben, hogy a Romániai Katolikus Akció folytatja áldásos tevékenységét, a katolikus főpásztorok új lelkivezetőt neveztek ki a szervezet élére Cristian Vladimir Langa kolozsvár-szamosújvári egyházmegyés pap személyében. A főpásztorok jóváhagyták továbbá Codruța Fernea, a szervezet elnökének a megválasztását is. Virgil Bercea püspök kérésére kinevezték Marian Blajt, a Bukaresti Római Katolikus Főegyházmegye papját a CER Ifjúsági Pasztorációs Irodájának élére.

Az egyházmegyék főpásztorai a remény jegyében tekintenek a választások elé, bízva abban, hogy az ország minden polgára felelőssége tudatában vesz majd részt azokon. A társadalom hatékony megszervezése érdekében a hívek tudatosan kell résztvegyenek a választásokon, szem előtt tartva a békés együttélés és a fenntartható fejlődés nélkülözhetetlen feltételeit.

A főpásztorok találkoztak Arturo Sosa jezsuita generálissal, akivel a Jézus Társasága romániai jelenlétéről, illetve azon római oktatási intézmények jövőjéről beszélgettek, ahol Románia több papnövendéke és lelkipásztora is végzi tanulmányait.

A CER következő ülésére 2024. szeptember 24-26. között Lugoson kerül sor, a Lugosi Görögkatolikus Egyházmegye szervezésében. Az évente két alkalommal ülésező Romániai Katolikus Püspöki Konferenciát az ország római katolikus és görögkatolikus püspökei alkotják, kifejezve az egyházmegyék szoros kapcsolatát, illetve az egységet Szent Péter utódával, Ferenc pápával.

Francisc Ungureanu főtitkár

Fordítás: varad.org

Fotó: Eugen Ivuț / nagyváradi egyházmegye