Hatékonyabban hirdetni az örömhírt

0
1155
2023-ban drogprevenciós téma is szerepelt a papi továbbképző foglalkozásai között

Miközben dr. Kovács Gergely érsek és a papi (tovább)képzésért felelős PTT-elnök, dr. András István mesterkanonok, szemináriumi rektor a Vatikánban nemzetközi konferencián vett részt a papok folyamatos képzése témájában, itthon meghirdettük a PTK2024-programot, számos és színes továbbképzési lehetőséget kínálva a főegyházmegye papjai számára.

Idén negyedik alkalommal indul a papok továbbképzését célzó programsorozat, amelyet dr. Kovács Gergely érsek 2021-ben indított útjára. Az első két „pilot projectnek” (bevezető szakasznak) tekinthető évad után idén már a második évad kezdődik egy hosszú távú főegyházmegyei stratégiába illeszkedő, ötéves ciklusokra osztott papi továbbképzési rendszer részeként.

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Papi Továbbképzési Szabályzata (723/2022) többek között rendelkezik arról, hogy a papok kötelezettsége és joga továbbképzési rendezvényeken rendszeresen részt venni. E kötelezettség teljesítésének nyilvántartásáról, valamint a továbbképzési program szakmai koordinálásáról a 2022-ben létrehozott Gyulafehérvári Főegyházmegyei Papi Továbbképző Testület (PTT) gondoskodik. Dr. András István elnök az újabb évad kezdetén fontosnak tartja – a kínált képzések bemutatása és a paptestvérek részvételre buzdítása mellett – elismerésének és köszönetének hangot adni a testületi tagok eddigi munkájáért: dr. habil. Diósi Dávid vicerektornak, a BBTE Római Katolikus Teológia Kara dékánjának, dr. Kiss Endre kanonoknak, szemináriumi spirituálisnak, Csont Ede tusnádi plébánosnak, Takó Istvánnak, a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébánia plébánosának. Kollegái nevében is köszöni ugyanakkor „a többnyire láthatatlan, de a program sikeres lebonyolításához elengedhetetlen (háttér)munkát” Dávid Tünde érsekségi projektmenedzsernek, aki a testület munkáját segítve a továbbképzési program szervezési, adminiszratív és logisztikai részét koordinálja.

A PTT-elnök szerint „papokként Krisztus örömhírét hirdetjük, de míg ez az örömhír örök és állandó, a világ, amelyben ezt hirdetjük, folyamatosan változik, egyre több és újabb kihívást állítva elénk. A világ halad, és ha mi nem tudunk vagy nem akarunk a változásokkal lépést tartani, elavulttá, sőt akár nevetségessé is válhatunk. Hogy egy pap képzésekre jár, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy az, ahogy ő jelenleg él és tevékenykedik, elégtelen vagy kevés lenne, hanem azt, hogy fontosnak tartja új információk megszerzését, meglévő ismereteinek újragondolását, használt eszköztárának felfrissítését, bővítését. Az egyes képzéseken látottak-hallottak segítenek jobban ismerni, átlátni, érteni a körülöttünk levő világot, annak aktuális nyelvét, közlési és közeledési formáit, ezáltal pedig hatékonyabban hirdetjük az örömhírt.” Erre a meggondolásra, célkitűzésre alapozva a PTT előkészítő munkájának eredménye a február 9-én meghirdetett a 2024-es PTK-program, amely – az eddigi gyakorlathoz hasonlóan – elismert szakemberekkel, valamint az egyes témákban jártas papokkal való együttműködésre épül, a pasztorációs munka hagyományos területeit és legmodernebb kihívásait egyaránt érinteni kívánva. Az érdeklődők új ismereteket, módszereket, ötleteket, tanácsokat kaphatnak a legkülönbözőbb területeken: szinodalitás; szakmai szempontok beruházásokhoz, épületek karbantartásához; haldoklás, halál, gyász; az egyház szociális tanításának lelkiségi megalapozása (DOCAT-lelkület); a fiatalok bevonzása a plébániaközösség életébe; közösségeink imával való megújulása; lelkipásztori segítségnyújtás a szenvedélybetegek és a hozzátartozók számára; pénzügyi folyamatok áttekintése, menedzselése és tervezése; élményalapú hitoktatás; a mérgező szégyen felismerése és gyógyítása; a keresztség és ami vele jár; nem utolsó sorban pedig egy háromnapos Nemzetközi Tudományos Teológia Konferenciára is sor kerül az ősz folyamán.

A személyes tanulás, az elméleti tudás és különböző kompetenciák egyéni fejlesztése mellett a képzések a közösségi együttlét fontos élményét is nyújtják: a résztvevők paptestvéri közösségben osztanak meg egymás között gyakorlati kérdéseket, válaszokat, meglátásokat, élményeket, támogatják és (meg)erősítik egymást hivatástudatukban, másokat szolgáló elköteleződésükben.

A bejelentkezési határidő minden képzésre egységesen 2024. február 29. Részvételi feltétel a megadott határidő szerinti jelentkezés, valamint az egyes képzések teljes időtartama alatti jelenlét. A regisztráció a ptk.ersekseg.ro honlapon történik, ahol a szükséges adatok megadásával jelentkezhetnek a résztvevők egy vagy több képzésre. A képzések, akárcsak az elmúlt években, továbbra is támogatottak anyagilag, a kurzusok és megszervezésük költségeinek jelentős részét a főegyházmegye fedezi.

Szöveg és képek: Dávid Tünde