Hálaadás Illyefalván

0
386
Fotók: Pénzes Ábel

A Fájdalmas Szűzanya tiszteletére felszentelt templom búcsúünnepére gyűlt össze a háromszéki Illyefalva katolikussága, a szomszédos településekről érkezett vendégek és a környékbeli papság szeptember 16-án. Az ünnepi alkalom ugyanakkor alkalmat kínált a külső felújításon átesett templom újramegáldására is.

A szentmise főcelebránsa Hajdú János főesperes-plébános szentbeszédében a rámutatott: a szenvedés csupán akkor nyer értelmet, ha azt Jézussal viseljük. Az 1867–1868-ban épült templom az ötödik a 18. század elején újraalakult egyházközség történetében. A Bethlen Gábor Alap kétrendbeli támogatásával kicserélték a templom tetőzetét, új festést kaptak a falak és a kiszárított lábazat, felújították az ablakokat, kicserélték a csatornahálózatot, letisztították a kőpárkányzatot – sorolta Sánta Pál plébános mindazt, ami okot adott a hálaadásra. Magyarország Kormányának támogatása mellett az egyházi épületek felújítását Kovászna Megye Tanácsa és az Illyefalvi Polgármesteri Hivatal is támogatta. Az intézmények összefogása révén már kicseréltek a templom mellett álló, eredetileg 1924-ben felekezeti iskolának épült kápolnában a nyílászárókat, de itt is hátravan még a tetőzet javítása, a falak újrafestése.

Pénzes Lóránd