Miguel Maury Buendía érsek, apostoli nuncius könyvét mutatták be Kolozsváron

0
808

Különleges esemény helyszíne volt Kolozsváron a Szent Mihály-plébánia újonnan elkészült, gyönyörűen felújított hittanterme. Miguel Maury Buendía érsek, apostoli nuncius Az ösztöneit követve. Anekdotikus történetek állatokkal című könyvének bemutatóját tartották. A könyvbemutató moderátora Schuller Hajnal iskolaigazgató volt. A szerzővel Kovács Gergely érsek beszélgetett. Az ünnepi rendezvény hozzászólásokkal, kérdésekkel, jó hangulatú beszélgetéssel folytatódott, dedikálással ért véget.

A szerző Ferenc pápa képviselője volt hazánkban nyolc esztendőn át. Jelenleg az Egyesült Királyság apostoli nunciusa, onnan érkezett e könyvbemutatóra Kolozsvárra. Új állomáshelyén korábban részt vett III. Károly király koronázásán, a király bemutatkozó látogatáson fogadta is Buendía nuncius-érseket.

Dr. Miguel Maury Buendía Madridban, Spanyolországban született, Itálica címzetes érseke. Földrajzot, történelmet és teológiai dogmatikát tanult. Doktori fokozatot szerzett a római Angelicumban a filozófia és a jogtudomány összefüggéseiről írt dolgozatával. 1987-től az Apostoli Szentszék diplomatája, 2015-től 2023 áprilisáig romániai apostoli nuncius.

Ezúttal nem teológiai szakértekezést, vagy amint maga a szerző fogalmaz, nem ,,hivatásösztönzést szolgáló könyv”-et tarthat kezében a kedves olvasó, hanem a kiváló vatikáni diplomata természet- és állatszeretetét ismerheti meg.

Amikor az ember és állatok kapcsolatáról beszélünk, óhatatlanul eszünkbe ötlik Szent Ferenc állatszeretete, de a Szentírásban is gyakran esik szó az ember és az állatok kapcsolatáról, különböző összefüggésekben. A teremtés történetében például azt olvashatjuk, hogy Ádám nevet ad az állatoknak, Isten mintegy segítőtársul adja neki őket, azonban Ádám mégsem talál bennük igazi társára, szüksége volt Évára is. Noé történetében pedig arra látunk példát, hogy Istennek az emberrel kötött szövetsége az állatokra is kiterjedt. Noé történetében azt is láthatjuk, hogy az állatok bizonyos értelemben létükben az emberre utaltak. Illés történetében pedig, amikor egy holló vitt számára táplálékot a pusztában, arra találunk példát, hogy az ember az állatokra, azok segítségére is szorulhat. A zsoltárokban sokszor úgy jelennek meg az állatok, mint akik az emberrel és az egész teremtett világgal együtt Istent dicsérik.

A jó hangulatú beszélgetés során Miguel Maury Buendía elmondta: kilenc éve írta e könyvet, amikor még Kazahsztánban volt apostoli nuncius. A kötet román nyelven korábban megjelent, a magyar kiadáshoz, amelyet Kovács Gergely érsek tett lehetővé, külön a magyar olvasóknak szóló előszót készített. Elmondta: jelenlegi állomáshelyén magyar munkatárssal dolgozik együtt.

Fodor György, a kötet fordítója a tanulságos, elmélyülésre alkalmat adó, nagyon sokrétű utalásban gazdag könyv humorát is kiemelte. Az egyes fejezetekben leírt történetek összefüggésben állnak Miguel Maury Buendía érsek diplomáciai szolgálati helyeinek helyszíneivel. Ezt követően néhány részlet hangzott el a könyv történetei közül, többek között A Panteon és galambjai fejezetből.

A könyvbemutatóra érkezettek kérdéseire Miguel Maury Buendía nuncius-érsek beszélt a zene, képzőművészet, irodalom kommunikatív szerepéről, a teremtett világ egészéhez fűződő kapcsolatáról, a művészet erejéről.

Fotó: Cziple Hanna Gerda, Dénes Gabriella, Szász István Szilárd, videó: Ozsváth Judit