Bérmálás a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánián

0
830

A Keresztelő Szent János-plébániatemplomban 80 fiatal – 40 fiú és 40 lány – részesült a bérmálás szentségében vasárnap, május 21-én a déli szentmise keretében.

Kovács Gergely érsek örömét fejezte ki, hogy ennyi hite felnőttkorába lépő fiatalnak nézhetett a szemébe, szentbeszédében így biztatta a fiatalokat: ,,Krisztus tanítványaiként ma nincs könnyű dolgunk, ki kell állnunk hitünkért, igazunkért meg kell küzdenünk. Amikor ti, fiatalok a Szentlélek kiáradását kéritek, fontos, hogy ennek tudatában legyetek. Jézus megígérte, hogy a világ végezetéig velünk marad. Azt is megígérte, hogy vigasztalót küld, a Szentlelket, amely képessé tesz arra, hogy felnőtt keresztényként tanúságot tudjatok tenni. Lehet bennetek egy kis kétely, félelem: valóban képes leszek rá? Ha az apostolok példáját nézzük, láthatjuk, hogy Jézus feltámadása után is zárt ajtók mögött imádkoztak, féltek, de amikor a Szentlélek kiáradt, akkor kiléptek, mert a Szentlélek képessé tette őket, hogy hitükről tanúságot tegyenek. A bérmálásban a Szentlélek tölt el, erőt kaptok Istentől, hogy képesek legyetek jó tanítványokká válni. Annyi érték van bennetek, tehetségesek vagytok, legyetek bátrak, hogy azokat a képességeket, amelyeket birtokoltok, ne csak saját magatok, hanem a közösség szolgálatára is értékesítsétek.”

A megbérmált fiatalok így vallottak a nagykorúság szentségének a felvételéről:

A bérmálási felkészítők alatt hétről-hétre bővült a tudásunk, amit vizsga követett, majd főpróba, szentgyónás és lélekben való készülés a vasárnapi ünnepre. Vasárnap mindenki izgult egy kicsit; én pedig még jobban, mivel olvasom az olvasmányt, dacára annak, hogy már sokszor olvastam a templomban. Most ez mégis más, ez az ünnep most rólunk szól! Este számot vetettem mindennel, és hálát adtam, hogy lélekben meg tudtam élni ezt a napot. Most már felnőtt keresztények vagyunk, és igyekszünk ennek megfelelően élni! (Lázár Attila)

Mit is jelentett számomra a bérmálás? Számomra a bérmálás többet jelentett egy átlagos eseménynél. Régóta vártam már ezt a pillanatot, amely végre bekövetkezett május 21-én. Rendkívül izgultam és kicsit féltem is, de mikor a püspök ránk mosolygott, rájöttem, hogy nem volt ok aggodalomra. Ez nem csak egy átlagos vasárnapi szentmise volt, hanem egy felettébb fontos történés, hiszem újra megerősítettük hitünket és újra elnyertük a Szentlélek ajándékát is. Fontos esemény volt még az életünkben ez a nap, mivel felnőtté válásunk kezdetét vette. (Szakács Donatella)

Nagyon szerettem felkészítőkre járni mivel a témák, amelyekről beszéltünk, nagyon érdekesek voltak. Gyakran éreztem úgy hogy ezekre a felkészítőkre Arthur és Attila atya jókedvvel jöttek és nem úgy, mint egy kötelező programra. A bérmálási szentmisének a prédikációja nagyon szép és személyre szóló volt, mintha ezt pontosan csak nekem írták volna. A bérmálás szentsége eltöltött engem boldogsággal, megerősítette a hitemet és lelkileg megerősített. (Bajkó Péter)

Késő ősz beálltával szokásossá váltak a rendszeres csütörtöki délutánok, elvégre többi 79 társammal a keresztény felnőtté válás, azaz a bermálás szentségének felvételére hangolódtunk, készültünk lelkiismeretesen. Ezt a felhőtlen folyamatot okvetlen jellemezte a töretlen türelem, az igen elvont, néha diszkrét, viszont éles érdeklődés, és a vágy, ami a másik megértésére késztetett. Mindez egy módfelett szabad légkörben. A huzamos felkészülés végén megbizonyosodtunk, hogy a katekizmus terén mindannyian megértettük a hitigazságokat, kikérdeztük egymást. Felkészülésünk utolsó ténykedése a hiteles, nyíltszívű szentgyónás volt. Május 21-én, vasárnap impozáns sokaság lepte el a Keresztelő Szent János-plébániatemplomot. Nagyszámú népviselet, irdatlan mennyiségű mosoly, jónéhány állhatatos és megingathatatlan tekintet próbálta ragaszkodva láttatni a szemekkel, tudatni az elmével, és éreztetni a szívekkel, hogy várjuk a Vigasztalót! Amikor Kovács Gergely érsek úr megkent a krizmával, megértettem: a Szentlélek nem eszköz, ő Úr! (Fazakas Gáspár)

Megtisztelő, hogy egy ilyen szép és mély eseményen vehettem részt, és egy ilyen vidám közösség tagja lehetek. Köszönöm Attila atyának és Arthur atyának az alapos felkészítést és biztatást! Köszönöm a szülőknek és a főtisztelendő érsek úrnak, hogy lehetővé tették, hogy egy ennyire gyönyörű mise keretében zajlott a Szentlélek ajándékainak osztása. Isten adjon erőt nekünk, hogy most, mikor már lelkileg felnőttek vagyunk tudjunk felelősségteljes keresztények lenni és ne most távolodjunk el egyházunktól. (Bereczki Álmos)

Sokat készültem erre a jeles napra! Bérmálási felkészítők, ima, szentmisék, mind-mind a lelki felnőtté válásom napjára készítettek fel! Számomra ami a legjobban megérintett és igazából, ami az egész napnak a szépségét és a lényegét adta az a pillanat volt, mikor a főtisztelendő érsek Úr megkente a fejemet olajjal, ekkor értelmet nyert minden addigi felkészülés, ima értünk, bérmálkozókért! (Somodi Tamás)

A testvéremmel nagyon megtisztelve éreztünk magunkat, hogy az érsek úr bérmál meg minket. Lelkileg sokat készültünk a Szentlélek befogadására, és ezt igyekeztünk a misén énekeinkben is bemutatni. Külön öröm volt, hogy rengeteg családtagunk és keresztszüleink is eljöttek kersztény nagykorúvá válásunkra, és hogy velük is megoszthattuk az ünnepi pillanatokat. Ez az esemény egészen biztosan egy értékes emlék marad számunkra, és jelzi majd nekünk a helyes utat az életünkben. (Gombócz Ágnes és Klára)

Fotók: Velicsek László Miklós

MEGOSZTÁS