Anyai szerelmed gyógyítson meg engem. Csíksomlyói pünkösdi búcsú

1
1485

Az idei pünkösdi fogadalmi búcsú mottója: „Üdvözlégy, ki szűz lévén templommá lettél!” A szentmise főcelebránsa dr. Kovács Gergely, a gyulafehérvári főegyházmegye érseke, ünnepi szónoka Urbán Erik, az erdélyi rendtartomány provinciálisa. Az erdélyi ferencesek s a kegytemplom vezetősége levelét adjuk közre.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves zarándoktestvéreink!

Immár 456 éve minden igaz magyar szíve ide húz Csíksomlyóra. Itt találja meg küzdelmes, vergődő életének vigaszát, reményét és támaszát. Úgy jön ide, mint a bajba jutott, aggódó, félő gyermek az édesanyjához. Ide hozza könnyeit, gyászát, bánatát s kevéske örömét, és reménykedve kéri anyai oltalmát küzdelmes életéhez. Ide hozzák a férfiak küzdelmekben megkopott lelküket, meggyengült hitüket. Az édesanyák kevés örömüket és sok bánatukat, tengernyi könnyüket s aggodalmakban összezsugorodott szívüket. Ide vonszolják az öregek elfogyó erejüket, homályosodó szemeiket, elfáradt szívük reménykedő dobbanásait. Ide hozzák az ifjak és leányok szép bizakodásukat, s támaszt kérnek égi Anyjuktól jövőjükhöz és keresztény jövőjük beteljesedéséhez. CSÍKSOMLYÓI SZŰZANYA KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK! NE KELLJEN PIRULNUNK ŐSEINK ELŐTT!

Ehhez kérjük a Szűzanya közbenjárását.

Hazajöttem, anyám, kínoktól gyötörten. Anyai szerelmed gyógyítson meg engem. Taníts meg engem még egyszer nevetni, Taníts meg remélni, taníts meg szeretni. Vígy el, ahogy régen, szent Fiad szívéhez, Mutasd meg még egyszer az utat az égbe. A nagy kereszt alatt térdeljünk le ketten, S mondjuk el, mint régen: HISZEK EGY ISTENBEN! (Móra István)

Az idei fogadalmi búcsú főcelebránsa dr. Kovács Gergely, a gyulafehérvári főegyházmegye érseke, ünnepi szónoka Urbán Erik, az erdélyi rendtartomány provinciálisa lesz.

Az idei csíksomlyói búcsún részt vesz Massimo Fusarelli OFM, a ferences rend miniszter generálisa, Albert Schmucki OFM definitor generális, illetve Felföldi László pécsi megyéspüspök, Kerekes László segédpüspök, Tamás József nyugalmazott segédpüspök is.

CSÍKSOMLYÓI PÜNKÖSDI BÚCSÚ 2023 – PROGRAM

Mottó: „Üdvözlégy, ki szűz lévén templommá lettél!” (Assisi Szent Ferenc).

Az idei búcsú jelmondatát Assisi Szent Ferenc egyik imájából választottuk a 800 éves ferences rend alkalmából.

Május 26., péntek – 18 órától nyitószentmise, amelyet ünnepi rózsafüzér követ. Péntekről szombatra virradóan virrasztás lesz a kegytemplomban.

Május 27., szombat – 7.30 szentmise a kegytemplomban – 10 órától ünnepélyes rózsafüzér a Hármashalom-oltárnál – 10.30 a kegytemplom előtti térről elindul a kordon a Nyeregbe – 12.30 ünnepi szentmise a Hármashalom-oltárnál – 17 csángó mise a Szent Péter és Pál-plébániatemplomban, amelyet Măriuţ Felix forrófalvi plébános mutat be – 18 pünkösdi vigília-szentmise a kegytemplomban.

Szombatról vasárnapra virradóan virrasztás lesz a kegytemplomban

Május 28., vasárnap, pünkösd, a Szentlélek eljövetele – A szentmisék sorrendje a kegytemplomban: 7, 8, 10.30 és 18 óra A 10.30-kor kezdődő szentmise szónoka Massimo Fusarelli OFM, a ferences rend miniszter generálisa lesz. Ünnepi üzenetét olasz nyelvről Orbán Szabolcs ferences atya fordítja. – 16 legfőbb elöljárónk a ferences nagycsalád tagjaival találkozik, többek között a fiatalokkal is. A részvételi szándék jelzése a Ferences programok Facebook-oldalon található űrlap kitöltésével lehetséges. Természetesen az is részt vehet a találkozón, aki előzetesen nem regisztrál, de az űrlap kitöltése segítségünkre szolgál.

Május 29., pünkösdhétfő A szentmisék sorrendje a kegytemplomban: 8, 10.30 és 18 óra A kegytemplomban a szentmisék sorrendje hétköznap reggel 7.30-tól és 18 órától, vasárnap és ünnepnap 8 órától, 10.30-tól és 18 órától. Minden szentmise előtt gyóntatunk.

A csíksomlyói búcsún való találkozás Édesanyánkkal hozzon a lelkünkben is változást. Töltsön el minket hittel, reménnyel és szeretettel. Rakjuk le bűneink terhét, hogy a Szentlélek tüze felperzseljen bennünk mindent, ami Isten akaratával ellenkezik, világosítsa meg életutunkat, melegítse szívünket-lelkünket, adjon édes vigasztalást mindazoknak, akik az élet súlyos keresztjét cipelik. Nézzünk a Szűzanyára! Aki folytonosan ránéz, nem fogja eltéveszteni a helyes utat.

A búcsúra való lelki felkészülésben segítenek a megjelent kiadványok: Csíksomlyó üzenete kegyhelylap, a Liturgikus és programfüzet, illetve egyéb kiadványok és nyomtatványok megvásárolhatók a csíksomlyói kegyhely kegytárgyüzletében. A zarándokok figyelmébe ajánljuk a Csíksomlyó nevű telefonos alkalmazást is.

Szeretettel és imával, Timár Sándor P. Asztrik OFM, a kegytemplom igazgatója

Bíró István, a ferences rendtartomány sajtóreferense (0754–492774)

Fotók: Erdélyi Ferencesek

1 HOZZÁSZÓLÁS