Emléktáblát avattak a temesvári Notre Dame-zárdatemplomban

0
389
Fotók: Temesvári püspökség sajtóirodája, Temesvári Rádió

A temesvári Notre Dame (Boldogasszony) nővérek 150 évvel ezelőtt, 1873-ban új leánynevelő iskolát nyitottak Szegeden. Bonnaz Sándor püspök, valamint Oltványi István és Oltványi Pál, a temesvári káptalan prépostjai támogatták az új iskola felépítését a Tisza-parti városban. Így hat temesvári nővér Szegedre költözött, hogy ott megalapítsák az új iskolát. Az évforduló alkalmából Andreea Ivanics nővér, a Notre Dame-nővérek magyarországi provinciálisa a szegedi Karolina iskola tanárainak egy csoportjával és két osztálynyi diákkal együtt május 8-án 11.30 órakor szentmisén vett részt Temesváron, hogy megünnepeljék a szegedi iskola megalapításának 150. évfordulóját.

Az ünnepi szentmisét a Notre Dame-nővérek templomában Szilvágyi Zsolt pasztorális helynök, temesvár-józsefvárosi plébános mutatta be, koncelebrált Gjuka Augustinov lelkipásztor, a temesvári bolgár személyes plébánia plébánosa, Kondé Lajos szeged-csanádi püspöki helynök, a szegedi székesegyház plébánosa és Király Árpád főesperes, arad-ségai plébános. Jelen voltak a temesvári Notre Dame-nővérek, Erdei Ildikó, a Bartók Béla Elméleti Líceum igazgatója, valamint az iskola két osztálya és több tanára.

Az ünnepségen leleplezték és megáldották azt a márvány emléktáblát, amely magyar, német és román nyelvű felirattal hirdeti a temesvári Notre Dame-nővérek által alapított a szegedi iskola megnyitásának évfordulóját. A szentmisét Boldog Gerhardinger Mária Terézia, a Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek tanítórend alapítójának tiszteletére mutatták be.


Szilvágyi Zsolt temesvári püspöki helynök homíliájában kiemelte, fontos a mostani közös ünnep, a találkozás: Temesvárt és Szegedet összeköti az iskolanővéri múlt és jelen. Fontosak a gyökerek, mert ismernünk kell a múltat, hogy jobban megértsük a jelent. A fa is akkor él, ha hű a gyökereihez és új hajtásokat is hajt. A püspöki helynök hangsúlyozta, hogy az új kihívások között ma is meg kell találni az evangélium hirdetésének és a nevelésnek az útját.


A szentmisét követően a szegedi és temesvári diákok játékos vetélkedőn mérték össze tudásukat. Ez a városi tematikus túra volt az első része annak a 150 napig tartó 150 kilométeres kihívásnak, amelynek során a résztvevők eljuthatnak a Boldogasszony Iskolanővérekhez kötődő helyszínekre Temesvár és Szeged között. Lippa, Máriaradna, Nagyszentmiklós vagy Csanád mind őrzik a rendi hagyatékokat és nyomokat, ezeket lehet felfedezni az „Iskolanővérek útja” során. Ez teljesíthető szakaszokban, zarándoklatként vagy kirándulásként is. A 150 évet felölelő tematikus út segíthet közelebb kerülni az iskolanővéri és a történelmi hagyományokhoz, magyarságunkhoz, ugyanakkor a személyiségünkhöz, önmagunkhoz is.

A Boldogasszony Iskolanővérek célja, hogy az állomások segítségével a résztvevők megtalálják múlt, jelen és jövő harmóniáját. A múltban gyökerezve, a jelenben megélve és a jövőre fókuszálva szeretnék átadni azokat az értékeket és támpontokat, amelyek esszenciáját adhatják a hétköznapoknak.

Forrás: Magyar Kurír, a temesvári püspökség sajtóirodája