Személyesen kísért lelkigyakorlat a HIFA-Románia Egyesületnél

0
330

Személyesen kísért online lelkigyakorlatot tartottak a HIFA-Románia Egyesületnél március 20-25. között a kísért imádság hete keretében. Erdélyből és Magyarországról 11 lelkigyakorlatozó járta végig nagyböjti készületként ezt az utat, vállalva, hogy minden nap egy fél órát a Szentírással való imában tölt, és imatapasztalatairól osztozik lelki kísérőjével.
A lelkigyakorlatot egy közös imádságos találkozó nyitotta meg, és egy közös hálaadó találkozó zárta. A személyesen kísért lelkigyakorlatról a résztvevők és kísérők beszámolója alapján kapunk átfogó képet.

Ez az online megszervezett, a mindennapokban tartott lelkigyakorlatos forma lehetővé tette a személyesen kísért lelkigyakorlat áldásainak megtapasztalását a résztvevők számára, akik nem tudtak volna kiszakadni otthonukból, elutazni egy lelkigyakorlatos házba, vagy bejárni egy olyan központba, ahol a lelkigyakorlatos programokba bekapcsolódhattak volna. 

A HIFA-Románia Egyesület a továbbiakban is szeretne ilyen és ehhez hasonló lelkigyakorlatokat szervezni, elvive a személyesen kísért lelkigyakorlat lehetőségét azokhoz, akiknek életkörülményeik, egészségi állapotuk miatt nincs lehetőségük kiszakadni a mindennapokból, hogy személyesen kísért lelkigyakorlaton tudják elmélyíteni Istennel való kapcsolatukat.

Szemelvények a lelkigyakorlatozók tapasztalataiból

,,Hálás vagyok Istennek, hogy részt vehettem a HIFA-Románia Egyesület által szervezett Szent Ignác-i lelkigyakorlaton. Segített elmelyíteni az Istennel való kapcsolatomat és megértettem, hogy miért fontos neki az érzéseinkről, vágyainkról beszélni. A lelkivezetőmmel folytatott beszélgetések által értettem meg igazán ennek a fajta lelkigyakorlatnak a lényegét. Köszönöm, hogy részese voltam és mindenkinek meleg szívvel tudom ajánlani.”

,,A húsvétra felkészítő lelkigyakorlatot is hasonlóan éltem meg, mint a karácsony előttit. Számomra egy csoda volt az Úristen vezetése a Szentlélek által. Hálás vagyok a kegyelmekért, amiben részesített újra a szentírási részeken keresztül, amelyek által megszólított és bátorított a vele való kapcsolat elmélyítésében, teljes ráhagyatkozásra. Hálás vagyok a kísérőmért a segítő beszélgetésekért. Kívánom mindenkinek, hogy a kapott kegyelmekkel élhesse át húsvét ünnepét, hitünk alaptitkát és a feltámadás örömét.”

,,Azért jelentkeztem a lelkigyakorlatra, mert szerettem volna az imaéletemet megújítani és személyesebbé tenni a találkozást az Úrral, Jézussal az imáim alkalmával. A vezetett imamód megtapasztalása hatalmas kegyelem volt éppen ebből a szempontból. A kísérők és személyes kísérőm – az online forma, személyes jelenlét hiánya ellenére is – szeretetteljes légkört nyújtott a közös utunk során. Isten békéjét, nyugalmát és kegyelmének csodáját tapasztalhattam meg a hét folyamán. Végtelenül hálás vagyok az Úrnak és a szervezőknek a lehetőségért.”

,,Istenem, köszönöm neked, hogy ezen a lelkigyakorlaton megkaphattam a lelki szegénység – azaz az igazi istengyermekség mennyei kincseit!  Sokat sírtam a magam gyengeségei miatt, mert nagyon vágyódtam feléd, de megtanultam elengedni mindazt, ami ebből csak saját emberi küszködésem volt, hogy tenyerem teljesen nyitva lehessen valódi ajándékaid elfogadására.  Köszönöm az IMAKÖZÖSSÉG élményét is, mert társaim megosztása is nagyban hozzásegített, hogy beteljesedjék Isten szándéka: legyetek egy

Mindnyájan egy legyenek, amint te énbennem, Atyám, és én tebenned, hogy ők is egy legyenek… mibennünk. Hogy elhiggye a világhogy te elküldtél engem. (Jn 17,21)

Együtt érezhettem azokkal is, akik beteg gyermekekkel való foglalkozásuk során csodálkoztak rá arra, hogy az emberi élet legnagyobb fájdalmainak titka fedve marad szemünk előtt mindaddig, míg arra fókuszálunk, hogy ez milyen nehéz nekünk, de ha jó irányba nézünk – (azaz mindannyian együtt ISTEN felé fordulunk), megláthatjuk azokat a szépségeket is, amiket Isten a szenvedésben, a szenvedő emberek életében tár elénk. Köszönöm, hogy a tisztánlátás szépségét most újra megtapasztalhattam!”

,,Nagyon csodálatos lelkigyakorlat. Ahol hálát adok Istennek, a Szentléleknek és a lelkivezetőmnek, akik ezen az úton vezettek. Nagy hála van a szívemben, hiszen jobban felismerhettem Isten hívását az életemben. És jobban megéreztem Isten szeretetét, és kegyelmét.”

,,Ha a lélek poharába tiszta vizet önt, kezdetét veszi a nagyböjt. Bűnbánat tavában fürdik, bűneit legyőzi, leküzdi.

Magába néz csendpercekkel, tisztává lesz a könnyekkel. Halkan, buzgón fohászkodik, lassan- lassan átváltozik.

Nemet mond a csábításnak, gátat az önpusztításnak. Negyven nap magát zabolázza, a felesleget lerázza.

Újjászületik, feltámad, szeretet és béke árad, véget ér a keresztútja, Húsvét köszönt alleluja!” 

,,A lelkigyakorlatozó kísérése tanúskodás Isten és teremtménye közti kinyilatkoztatásokról. Gyöngéd, háborítatlan, védelmező jelenlétet kíván meg tőlem, kísérőtől. Hála és köszönet van bennem, amiért Isten meghívott erre a szolgálatra.” (Sz. Tünde)

,,Lelki kísérői szolgálatomban újra és újra megtapasztalom azt, ahogyan
a jó Isten hívja, érzékenyíti és vezeti az őt kereső embert. A kísért
imádság hetén is felemelő volt számomra, hogy tanúja lehettem annak,
ahogyan a lelkigyakorlatozók vágyakoznak a Teremtővel való mélyebb
kapcsolatra. Örömmel és hálával tölt el, hogy meghallgató jelenlétemmel segíthettem őket a kiengesztelődésben és ebben a kapcsolódásban.” (Kelemen Levente)

,,A lelkigyakorlatozó jó hasznot tud húzni belőle. A nagylelkűség, amivel a jó Istent keresi, már egy jó kiindulópont. Aztán, hogy veszi a fáradtságot és a napjában megkeresi a csend, az ima idejét, helyét –nagy lépés. Mert ha ez sikerül egy hétre, akkor van valós esély rá, hogy hoszabb távon is be tudja illeszteni az imaidőt a napjaiba és rendszeressé válhat. Egy hét éppen jó gyakorlás erre. Megtapasztaltam, hogy a gondviselés keze benne van, hogy ki milyen kísérőt kap és bár virtuális térben találkozunk, mégis lehetséges az Isten terét megtapasztalni a beszélgetések alatt. Számomra is imádságok ezek a beszélgetések, hisz a jó Isten munkálkodását szemlélem, illetve napközben is hordozom imában a lelkigyakorlatozót. Azt is tapasztaltam, hogy a lelkigyakorlatozó nemcsak az ima ideje alatt lelkigyakorlatozik, hanem a napi történések is kapcsolódnak az imában tapasztaltakhoz. Vagyis ez az Istennek szánt hét kegyelmi idő, amiben ránézhet a lelkigyakorlatozó, hol, hogyan, mi által szól hozzá a jó Isten.“ (Jakabos Adél)

,,Ezen a lelkigyakorlaton is megerősödhettem abban, hogy a lelkigyakorlat történik. Kísérőként semmi más dolgom nincs, mint hinnem ebben, és ezzel a hittel jelen lennem a lelkigyakorlatozók mellett. Ha itt meg tudok maradni, akkor maguktól gyógyulnak a sebek, születnek felismerések, mély találkozások Istennel. Ez a magátólez a kegyelem” (Nagy Lilla)