A közös út folytatása – Pre-szeminárium találkozó

0
914

A kézdivásárhelyi Nagy Mózes Líceum adott otthont az idei pre-szeminárium találkozó tavaszi alkalmának. A találkozón Kovács Gergely érsek is részt vett, továbbá a nagyszeminárium elöljárói és az iskolalelkészek.

A főpásztor mellett jelen volt András István rektor, Diósi Dávid dékán-vicerektor, Kiss Endre spirituális, a gyulafehérvári papi szeminárium elöljárói, valamint Ilyés Lehel, a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium iskolalelkésze, Keresztes Zoltán, a gyergyószentmiklósi Fogarassy Mihály Műszaki Líceumért felelős plébános, Kovács József, a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum iskolalelkésze, Simó Gáspár, a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium spirituálisa, Simon Imre, a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum iskolalelkésze, valamint Tuzson Attila, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban működő osztályok iskolalelkésze.

A találkozó első napján, március 28-án, a pre-szemináriumi hivatásgondozó csoportot Bejan András, a Nagy Mózes Elméleti Líceum igazgatója köszöntötte. Mészáros Ágoston és Mészáros Tünde hitoktatók beszámoltak a líceumban működő teológiai osztályokban történő hitoktatásról és tapasztalatokról. Az ő prezentációjukat követően Ilyés Lehel, a székelyudvarhelyi Tamás Áron Gimnázium iskolalelkésze betekintést nyújtott a gimnáziumban működő teológia osztályokban történő hitoktatásról, nevelésről, lelki kísérésről, a közös lelki élményekről. Az előadások végén Kovács Gergely érsek reflektált az elhangzottakra, kifejezve köszönetét a hitoktatóknak és Simon Imre iskolalelkésznek az áldozatos munkáért.

A nap további részében a főpásztor közös visszatekintésre hívta meg a szeminárium elöljáróit és az iskolalelkészeket, értékelve az eddigi megvalósításokat, emellett sor került az új tervek, irányvonalak megfogalmazására is, amelyek mentén szeretnék folytatni az eddigi tevékenységeket, hogy minél több fiatalt elérjenek a programok révén. A jelenlévő elöljárók és lelkivezetők ugyanakkor a hivatásgondozás és -ébresztés új kihívásairól is tárgyaltak, hogy melyek azok az utak és eszközök, amelyek révén segíteni lehet a fiatalokat az útkeresésben.

A második nap reggelén, március 29-én, Kovács Gergely érsek a nagy-szeminárium elöljáróival és az iskolalelkészekkel közösen szentmisét mutatott be a Nagy Mózes Elméleti Líceum katolikus osztályainak jelenlétében a kézdivásárhely-kantai Szentháromság-plébániatemplomban a papi hivatásokért. A szentmisét követően a főpásztor találkozott a líceumban tanuló katolikus diákokkal, akik kérdéseket fogalmazhattak meg Kovács Gergely érseknek. A jó hangulatú, mindenki számára építő beszélgetés során szó volt a liturgiáról, misszióról, papi szolgálat feladásáról, szerelemről és aktualitásokról. A délelőtt folyamán a főpásztor a pre-szemináriumi csoport papjaival meglátogatta a líceum tanári karát. Bejan András igazgató és Rancz Teréz aligazgató köszöntötte a tanári kar nevében a vendégeket. A bíztató és bátorító gondolatok mellett a főpásztor szívből jövő háláját is kifejezte a pedagógusoknak hivatásuk szeretetteljes szolgálatáért, amit a tanulóifjúság körében áldozatos munkával végeznek. A közös imát követően a főpásztor áldását adta a tanintézményre, az abban szolgálatot teljesítő pedagógusokra, alkalmazottakra, bíztatva őket, hogy hűségesen éljék meg hivatásukat a mindennapokban.

A program kiértékeléssel végződött, amelynek végén a főpásztor és a pre-szemináriumi csoport tagjai köszönetüket fejezték ki Simon Imre imecsfalvi plébánosnak, iskolalelkésznek, aki a tavaszi találkozó programfelelőseként nagy szerepet vállalt ennek létrejöttében.

Forrás: SIS