Fontos a közösség, az összetartozás élménye – Lelki napot tartott a Házas Hétvége mozgalom

0
401
Fotók: Szatmári egyházmegye honlapja

Közel negyven házaspár és nyolc pap vett részt a Házas Hétvége mozgalom által szervezett partiumi tartományi lelki napon március első felében, melynek a szatmárnémeti Megmaradás Háza adott otthont. A nyitó szentmisét a székesegyházban tartották. Az eseményen részt vett Magyarországról Körmendi Zsófi és Gábor, valamint Jenei Gábor plébános; hazai terepről pedig György Klárika és Lehel, valamint Tamás Huba plébános. E mellett két kisbusz érkezett székelyföldről, de voltak vendégek Nagybányáról, Tasnádról, Nagyváradról, Margittáról, és a helyiek is szép számmal képviselték a közösséget. A lelki napról a résztvevők élménybeszámolói alapján kapunk átfogó képet.

„Öröm, hála, megajándékozottság van bennünk, ha a lelki napunkra gondolunk. Elsősorban nagy egységet élhettünk meg Magyarországgal, amit az országos felelős, egyben a kelet-magyarországi terület felelőse párja képviselt, valamint erdélyi testvéreinkkel. Ez az egység a belső egységünkre is pozitív hatással volt. Nagy örömünkre szolgált, hogy a még missziós területnek számító nagyváradi egyházmegye párjai és papjai is szép számmal jelen voltak!

Igazi megújulási lehetőségként éljük meg a Partiumban, hogy az új Romániai Magyar Házas Hétvégés csatlakozásunkkal kapcsolódhatunk az erdélyi tartomány lendületéhez, lelkesedéséhez. Az országos felelős csapat, valamint Lehel és Klárika figyelemmel követik, segítik tartományunkat. Oroszlánrészt vállaltak az új felelős megtalálásában, és az esemény szervezésében is aktívan részt vettek.

Csapatunk először a megbocsájtásról mondott bevezetőt, majd az Európa Tanácsról hozott bevezető következett. Dramaturgiával színezve ismerhettük meg a lelkiségünket képező rétegeket, melyeket aztán a Romániai Magyar Házas Hétvége felelős csapata tartalommal is megtöltött. Így jutottunk el a Házas Hétvége négy alappilléréhez. Tudatosíthattuk a struktúra pillérén belüli rétegződést is: hányan munkálkodnak „felettünk” a világszéles hétvégében, hogy lelkisége élő maradjon. Velük együtt mutatkozott be Partium új felelős párja, Márti és Péter, akik SolomayerSándor plébánossal alkotnak eklézsiás csapatot az elkövetkező három évben.

A csaknem 40 pár mellett, 8 pap is jelen volt, köztük a partiumi közösség szinte valamennyi aktív papja. Őket méltóképpen meg is ünnepeltük, Erika nővérrel egyetemben, aki a romániai házas hétvége elindítója, megálmodója volt.” (Havas Éva és Tamás)

„»Szeressétek ellenségeiteket! Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket! Imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszakra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek«, olvashatjuk Máté evangéliumának 5. fejezetében.

A tartományi lelki nap, más szóval a nagy Házas Hétvége család találkozója gyümölcsöző, ugyanakkor megható is volt. Elsősorban az őszinte és mély, az aznapi evangélium ihlette megbocsátásról szóló, Magyarország nemzeti felelős csapatának tanúságtételei által, amelyről az Anyaországból, Székelyföldről, valamint Partiumból érkező házas hétvégések írtak dialógusokat. A Romániai Magyar Házas Hétvége nemzeti, valamint a Partium tartomány felelősei a Házas Hétvége közösségéről számoltak be, illetve valamennyi házasságból elengedhetetlen háromlábú székről tartottak bevezetőt.

Ezen találkozás valóságos ünnepnap volt, akár egy jeles eseményen való nagyszabású családi összejövetel, ahol mindenki otthonosan érezhette magát. Olyan volt ez, mint a kandalló simogató melegsége által árasztott szeretet és meghittség érzése a család ölén, egy fogcsikorgató téli napon. Felemelő élmény volt együtt lenni, új embereket megismerni, s a régieket viszontlátni. Örömmel a lelkünkben gondolunk vissza erre a szép napra, s töltekezünk belőle a következő találkozásig. Kívánunk kedves mindannyiatoknak további áldott, kegyelmekben gazdag nagyböjti időszakot!” (Csákay Ancuța és Zoltán, Nagybánya régiófelelősei)

„Hála van bennünk, hogy mi is része lehettünk a lelki napnak. Meghatott minket az, hogy eljöttek párok nagyon távolról is, illetve jelen voltak régi házas hétvégések, valamint nagyon friss házaspárok is.

Egy mély és megérintő bevezetőt tartott a Magyar Házas Hétvége csapata, Körmendi Zsófi és Gábor, Jeney Gábor plébánossal a megbocsátásról és bocsánatkérésről. Valamint György Klárika és Lehet, valamint Tamás Huba plébános, ugyanakkor Ámik Márti és Péter Szolomajer Sándor plébános tartott még bevezetőt. Feltárták a Házas Hétvége kincses dobozait, megismerhettük a felépítését, működését és alappilléreit. Jó érzéssel és büszkeséggel töltött el, amikor a romániai magyar házas hétvége adatait hallottuk: 1998-ban Szokondon volt az első hétvége, jelenleg 453 aktív pár és 40 aktív pap van, csapatok: 32 pár és 13 pap, mélyítős: 180 pár és papok. Ez mind megerősített és bizakodóvá tett. Ahogy a házas hétvégés találkozókon, itt is írtunk dialógust, kérdésekre válaszoltunk, csoportokban is dolgoztunk.

Megindító pillanat volt, amikor a papjainkat közösen megáldottuk. Kimondtuk, hogy hálásak vagyunk értük, nagyon nagy szükség van rájuk, fontos részei a Házas Hétvége mozgalomnak. Számunkra a legörömtelibb élmény, hogy találkozhattunk rég nem látott barátokkal, ismerős arcokkal, és megismertünk új párokat, papokat.” (Reimer Vanda és Rolf)

„Nagy ajándék volt számunkra, hogy részt vehettünk a Partium tartományi napján, sőt előtte egy héten át az előkészületekben is. A csodálatosan felújított székesegyház méltó helyszíne volt az ünnepi szentmisének. A közösségi ház is gyönyörű, modern, ettől szebb helyszínt álmunkban sem tudtunk volna elképzelni. Nagy öröm volt számunkra, hogy régi barátok bevezetőit hallhattuk egész nap. Elvarázsolt minket a részvevők száma, olyan jó látni, hogy ilyen sok embernek fontos a tartomány, a közösség, az összetartozás élménye. Nagy ajándék volt számunkra, hogy sok értékes párt ismerhettünk meg, és sok régi ismerőssel találkozhattunk.” (Harangi Mariann és Béla)

Összeállította: Ámik Márti és Péter, Solomayer Sándor plébános, a partiumi tartomány felelősei

Forrás: Szatmári egyházmegye honlapja