A kaposvári megyés püspök látogatása gazdagította a tasnádi nagyböjti lelkigyakorlatot

0
1166
Fotók: Tasnádi plébánia

Nagyböjti lelkigyakorlatot tartottak március 10–12. között Tasnádon, amelyen jelen volt Varga László kaposvári megyés püspök is. A résztvevőknek értékes gondolatokat adott át a püspök a különböző programok keretében.

A lelkigyakorlat péntek délután keresztuti ájtatosság imádkozásával kezdődött, majd szentmisével folytatódott. Az ezt követő napon a püspök sorra találkozott a tasnádi plébánia lelkiségi csoportjaival, a hittanosokkal és az ifjúsággal, a Mária légióval, a rózsafűzér társulattal, a karizmatikus imacsoporttal, a nőszövetséggel és a pedagógusokkal, a kórussal, illetve a családosok csoportjával. Itt a résztvevőknek alkalmuk volt kötetlenebb beszélgetéseket kezdeményezni Varga László püspökkel, aki lelkesen adta át a tanítást, amit a jó Isten rábízott. Engedte, hogy közelebbről is megismerjük, ami azért bír nagy jelentőséggel, mert az ő megpróbáltatásai és hite úgy hiszem, hogy mindenkit meg tud erősíteni saját keresztjének hordozásában.

Vasárnap, amely egyben a triduum záró napja is volt, a szentmise keretében Isten irgalmas szeretetéről elmélkedett a püspök. Kell-e több egy keresztény ember számára, mint az a tudat, hogy Isten – bár nagyon jól ismeri bűneinket – nem a bűneinket méregeti és az alapján osztja ki jussunkat, az ő szeretetét, hanem mindenkit egyformán szeret mindig? Csupán rajtunk múlik, hogy megtérünk és befogadjuk-e az ő irgalmas, végtelen szeretetét.

A lelkigyakorlaton minden résztvevő valami értékessel gyarapodott, akár egy gondolattal vagy bátoritó szóval, amire lelke épp szomjazott. Mindhárom nap gyónási lehetőség állt rendelkezésükre a híveknek, amely lehetőséggel sokan éltek. Mivel húsvét közeleg, méltóképpen szeretnénk készülni a legnagyobb ünnepünkre.

A püspök nemcsak a szavai, de megpróbáltatásai és tettei által is példát mutatott e három napban a tasnádi híveknek. Arra buzdított mindenkit, hogy fogadjuk be Isten szeretetét, legyünk olykor Isten eszközei azáltal, hogy embertársainkat szolgáljuk és szüntelenül imádkozzunk. Hálás köszönettel tartozunk Varga László püspöknek az értékes tanításért és Ozsváth József tasnádi plébánosnak, hogy elhívta őt közénk a lelki fejlődésünk javára.

Hatvani Gizella