Szentek nyomában

0
505

A Hivatások nyomában országos vetélkedő éppen most zajlik, február 24-26. között Nagyváradon rendezik meg. A benevező csapatok egyik feladata volt a választott szent életét kiállításon bemutatni. A gyulafehérvári főegyházmegyéből jelentkező csapatok közt ott van a kézdivásárhelyi és székelyudvarhelyi is, most az ő kiállításaikat mutatjuk meg olvasóinknak.

Boldog Salkaházi Sáráról szóló kiállítás Kézdivásárhelyen

A kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum római katolikus teológia tagozatának csapata is benevezett a nagyváradi Hivatások nyomában vetélkedőre. A csapat tagjai kilencedikesek: Kerezsi Gabriella, Stefan Karina és Vargyasi-Barabás Kund, felkészítő tanáruk Mészáros Tünde. Ők Boldog Salkaházi Sára életútjáról állították össze a kiállításuk anyagát, majd Kézdivásárhelyen, a Nagy Mózes Elméleti Líceumban, a kantai minorita rendházban és az imecsfalvi templomban mutatták be azt. A fényképek az előkészületek és a bemutatók hangulatába engednek betekintést.

Xavéri Szent Ferencről rendeztek kiállítást a székelyudvarhelyi diákok

A székelyudvarhelyi Tamási Áron Elméleti Líceum háromtagú csapata (Balázs Alpár, Kovács Alpár és László Ákos) lelkesen készült az éppen zajló Hivatások nyomában országos vetélkedőre. A diákok Xavéri Szent Ferenc életéről és munkásságáról készítettek kiállítást.

A 14 plakát a szent életét, misszióját mutatta be, kihangsúlyozva, hogy a jezsuiták gazdag örökséget hagytak Székelyudvarhelyen.

A kiállítás bemutatója az iskola kápolnájában volt, ahol két napig lehetett megtekinteni a kiállított plakátokat, majd a Szent Miklós-templomban és a mallersdorfi ferences nővéreknél lakó diákoknál állították ki őket. A kiállítások után a fiatalok érdeklődve kérdeztek a csapattagoktól.

Nagy Hajnal hittantanár és Török Edith, Tarzícia nővér, hittantanár mellett a felkészülésben Derzsy András nyugdíjas akolitus is segítségükre volt. A diákok sajnos – betegség miatt – nem tudtak elutazni a versenyre, szép élményekkel gazdagodtak és lelkiekben fejlődtek a felkészülés alatt.

Forrás: hittan.ro