Új főmagiszter kezdi munkáját a papi szemináriumban, elbúcsúztatták a korábbit

0
936

A szemináriumi élet meghatározó sarokköve, hogy a kispapok megbízatásokkal, feladatkörökkel rendelkeznek, amelyek a pappá válás folyamatát segítik elő. Így kulcsártól elkezdve a szertartásmesteren keresztül a médiásig sokféle megbízatás van, melyek közül kiemelendő a főmagiszter, aki összekötő kapocs a kispapok és az elöljárók között.

Február 21-én, a hagyományos húshagyókeddi szemináriumi farsangbúcsúztatón került sor a leköszönő főmagiszter, Ferencz Zsolt búcsúztatására, valamint az új főmagiszter, Czirják Ottó, és az új főmagiszterhelyettes, Csibi Levente, megbízatásának megkezdésére. A megbízatásváltással egybekötött farsangbúcsúztatón jelen volt a szeminárium rektora, András István és a dékán-vicerektor, Diósi Dávid, akik megköszönték a leköszönő főmagiszternek a mindennapi munkásságát, kiemelve, hogy példa ő minden kispap számára, hiszen ő nem beszél a munkájáról, hanem a munkája beszél őróla, utalva a médiásként, főmagiszterhelyettesként, majd főmagiszterként elvégzett feladataira, tevékenységeire, amelyek meghatározták és meghatározzák a papnevelő intézetről alkotott képet, valamint a szeminaristák közötti jóhangulatot.

Az elöljárók ajándékot is adták át Ferencz Zsoltnak: a papnevelő intézet három borkülönlegességét, amelyet a dékán-vicerektor elmondása szerint csak ajándékba lehet kapni, megvásárolni nem.

A leköszönő főmagiszter, Ferencz Zsolt diakónus kiemelte, hogy számára öröm volt szolgálatot teljesíteni a kispapok köreiben, nem tagadva, hogy sok esetben mennyi nehézség adódott a főmagiszteri szolgálat betöltése közepette.Útravalót is adott a szeminaristák számára: „Egyrészt a szemináriumban eltöltött évek során élni akarjatok [ti. a kispapok], ne éldegélni, mert az élet nem egy ecsetvonással változik, az életet elköteleződéssel, küzdelemmel, kockáztatással, álmokkal kell élni.” Majd hozzátette: „A szemináriumban mindannyian nyomot hagyunk, de néhány ember életében pozitív, netán negatív nyomot mindenképp. A társunk lelkében hagyott nyomokat nem könnyű eltörölni. Éppen ezért a megbízatásaitok teljesítése közben ne egymás személyiségébe, lelkébe tiporjatok, hanem egymás felemelésén fáradozzatok” – fejezte be gondolatait a leköszönő főmagiszter, majd megköszönte a bizalmat, az elfogadást, és sok kegyelmet kívánt az új főmagiszter számára.

Az új főmagiszter, Czirják Ottó a kispapok nevében megköszönte elődjének az elmúlt években végzett szolgálatát, majd a farsang elkoccintásával zárult az esti együttlét.

Ki a főmagiszter? A szeminárium ötöd-, illetve hatodéves növendékei közül kerül ki. Tisztsége az ötödév második félévétől a hatodév első félévének végéig tart. Feladatkörébe tartozik a kispapi közösség irányítása; gondoskodik a házirend megtartásáról; összeállítja a diákok névsorát a címekkel, születésnapokkal és névnapokkal, valamint frissíti ezeket. A prefektussal egyeztetve leltárt készít a szobák állapotáról és a benne található használati tárgyakról. A szemináriumi rendezvényeknél, az elöljárókkal egyeztetve, részt vesz a szervezésben és ennek kivitelezésében. Vezeti az étkezéseket és az imákat. Kisebb fegyelmezetlenségek esetében köteles figyelmeztetni társait. Közvetít a nevelők és a növendékek között. Jelen van az elöljárói megbeszélések első napirendi pontjának tárgyalásakor, és közvetíti a növendékek kéréseit. A közösség nevében köszönti a szeminárium vendégeit, valamint a névnapjukat, születésnapjukat ünneplő növendékeket, elöljárókat és tanárokat.

Ki a főmagiszter-helyettes?Tisztsége a negyedik évfolyam második félévében kezdődik és ötödév első szemeszterének végéig tart, s az ötödév második szemeszterében a főmagiszteri tisztséget kapja meg. A főmagiszter hiányában helyettesíti őt. Közvetít a nevelők és a növendékek között. Jelen van az elöljárói mgbeszélések első napirendi pontjának tárgyalásakor, és közvetíti a növendékek kéréseit. Beosztja és ellenőrzi a szektorok takarítását, rendben tartását, beosztja a kispapokat a közmunkára, gondoskodik a nagyterem berendezéséről a különböző rendezvények (évnyitó, évzáró stb.) alkalmával. Felel a társalgó tisztaságáért és rendjéért.

Forrás és fotó: seminarium.ro