A szinódus európai szakasza: gyümölcsöző párbeszéd, Krisztushoz tartozás

0
265
Fotó: a temesvári egyházmegye sajtóirodája

Ahogyan azt korábban írtuk, a szinodális folyamat keretében február 5-12. között Prágában tartották az Európa számára szervezett kontinentális szinodális közgyűlést. A temesvári egyházmegyéből Szilvágyi Zsolt pasztorális helynök kapcsolódott be online a tanácskozásba. Az utolsó két napon, február 10-12. között a püspöki konferenciák elnökei folytattak megbeszélést, amelynek összegzését egy dokumentumban foglalták össze.

Ennek megfelelően az európai kontinens püspökei vállalták, hogy folytatják a „szinodális egyház” fejlesztését, Ferenc pápa útmutatásait követve, és örömüket fejezték ki, hogy a prágai kontinentális közgyűlés munkálatai a „Krisztushoz való tartozásunk félreérthetetlen jelei”. A záró dokumentumban a püspökök kiemelik, hogy a kölcsönös meghallgatás, a gyümölcsöző párbeszéd, annak története, hogy egyházi közösségeink hogyan élték meg a szinódusi folyamat első szakaszát és hogyan készültek erre a kontinentális találkozóra, a Krisztushoz való különleges tartozás egyértelmű jele.

„Továbbra is megéljük és előmozdítjuk a szinodális folyamatot egyházmegyei struktúráinkban és életünkben. Az egész egyházról való gondoskodásnak ez a tapasztalata Európában felbátorított bennünket abban az elkötelezettségünkben, hogy hűségesen éljük egyetemes küldetésünket. Elkötelezettek vagyunk, hogy támogassuk szentatyánknak jelzéseit, hogy olyan szinódusi egyházzá váljunk, amely a Krisztusban való közösség, részvétel és küldetés tapasztalatából táplálkozik” – írják a püspökök. A szinódus prágai kontinentális közgyűlésének mintegy kétszáz résztvevője volt, 156 küldött a 39 európai püspöki konferenciából, valamint 44, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa által meghívott személy. Hozzájuk 270 online küldött csatlakozott. A közgyűlés február 5. és 9. között zajlott, és egy dokumentum elfogadásával zárult, amelyet a püspökök is megkaptak a záró ülésükön. Az alábbiakban a püspökök záró észrevételeit összegző dokumentum teljes szövege olvasható.

Hálát adunk az Úrnak a szinodalitás tapasztalatáért, amely először látott minket – püspököket, papokat, felszentelt és világi férfiakat és nőket – egymás mellett, kontinentális szinten. Örvendünk, mert ezekben a prágai napokban megtapasztaltuk, hogy az együtt megélt ima pillanatai és még inkább a közgyűlés munkája mélyen spirituális és valóban szinodális élmény volt. Az egymásra figyelés, a gyümölcsöző párbeszéd és az, ahogyan egyházi közösségeink megélték a zsinati folyamat első szakaszát és felkészültek erre a kontinentális találkozóra, egyértelmű jele a Krisztushoz való különleges tartozásunknak. Az országos beszámolók, a csoportmunka és a számos hozzászólás, amelyet meghallgattunk, a közgyűlés elé terjesztett végleges dokumentumban összegződnek. Ez lesz az európai egyházak hozzájárulása a szinódus munkadokumentumának (Instrumentum laboris) kidolgozásához. Köszönjük azoknak, akik őszintén és a különböző sajátosságok tiszteletben tartásával megosztották tapasztalataikat. Hálásak vagyunk a szerkesztőbizottságnak is a dokumentum elkészítésében végzett nagyszerű munkájáért.
E szinodális tapasztalat gyümölcseként mi, püspökök, elköteleztük magunkat, hogy egyházmegyei struktúráinkban és életünkben tovább éljük és előmozdítjuk a szinodális folyamatot. Az egész európai egyházról való gondoskodásnak ez a tapasztalata megerősített bennünket abban az elkötelezettségünkben, hogy hűségesen megéljük egyetemes küldetésünket. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy támogassuk szentatyánk, Péter utódja útmutatásait, hogy a Krisztusban való közösség, részvétel és küldetés tapasztalatából táplálkozó szinodális egyházzá váljunk
Isten szent népeként, világiakként és lelkipásztorokként, zarándokokként együtt akarunk járni Európa útjain, hogy hirdessük az evangélium örömét, amely a Krisztussal való találkozásból fakad. Ezt együtt akarjuk tenni más keresztény felekezetekből származó testvéreinkkel és nővéreinkkel.
Fáradhatatlanul azon fogunk dolgozni, hogy sátraink terét bővítsük, hogy egyházi közösségeink még inkább olyan helyekké váljanak, ahol mindenki szívesen látott vendégnek érzi magát.

Forrás: a temesvári egyházmegye sajtóirodája