Prágában ülésezik a 2024-es püspöki szinódus kontinentális szakaszának európai gyűlése

2
698
Fotó: ARCB.ro

Fontos állomásához érkezett a 2024-es püspöki szinódus tizenhatodik rendes közgyűléséhez vezető folyamat. A szinódus kontinentális szakaszának európai gyűlése február 5-én Prágában kezdődött el. A helyszínről Németh Gábor, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) irodaigazgatója, a szinódus magyarországi koordinátora küldött beszámolót, amelyet a Magyar Kurír közölt. Ezt a catholica.ro és a bukaresti érsekség (ARCB.ro) híradásaival egészítettük ki.

A püspöki szinódus egyházmegyei, valamint nemzeti/országos szakaszát követően 2023. februárjában elkezdődtek a szinódus kontinentális szakaszai, amelyek a vallási és kulturális sajátosságokat figyelembe véve hét területen, Észak és Dél-Amerikában, a Közel- és Távol-Keleten, Ausztráliában, Afrikában és Európában folynak. Február 5-én Prágában kezdődött el az Európai Közgyűlés, amelyen a magyar katolikus egyház képviseletében Veres András győri püspök, az MKPK elnöke, Deák Viktória Hedvig OP szerzetesnővér, Frivaldszky Edit családanya, valamit Németh Gábor koordinátor vettek részt.

A Romániai Katolikus Püspökök Konferenciája képviseletében egy Lucian Mureșan bíboros által vezetett küldöttség vesz részt, a küldöttség tagjai Cristian Dumitru Crișan görögkatolikus segédpüspök két világi és két pap kíséretében, Cristian Barta képviseli a romániai görögkatolikusokat, valamint Prágában van Liana Gehl a román anyanyelvű római katolikusok és Kovács F. Zsolt nagyváradi plébános a magyar anyanyelvű romániai római katolikusok képviseletében.

A február 12-ig tartó találkozó két részből áll: az első szakasz során kb. 200 küldött vett részt Prágában a tanácskozáson és körülbelül ugyanennyi fő a püspöki konferenciák megbízásából online kapcsolódott be a munkába. A második szakasz szorán, február 11-12. között a püspöki konferenciák 39 elnöke találkozik és értékeli az elkészült munkadokumentumot, összegezve annak eredményét, amelyet a többi kontinentális szinódus javaslataival együtt a szinódus főtitkársága részére juttatnak el.

Megnyitó beszédében Mario Grech bíboros, a szinódus főtitkára a dialógus fontosságát hangsúlyozta, illetve rámutatott arra is, hogy a szinodalitás az egyház létmódja, ami nem a hierarchia ellen irányul, hanem a felelősség megosztására. A gyűlés három kulcsszava az imádság, a megszólalás és a meghallgatás voltak. A jelenlévők, bár különféle nyelveken beszéltek, a különbözőségek ellenére arra törekedtek, hogy azt ismerjék fel, ami összeköti őket és nem azt, ami elválaszt. A napi szentmise, valamint vissza-visszatérő csendes ima foglalta keretbe az előadásokat, a csoportmunkát és a nemzeti beszámolókat.

Minden európai püspöki konferencia képviselője hatpereces hozzászólás keretében fogalmazhatta meg azokat a benyomásokat, kérdéseket, nehézségeket, amelyek az előkészítő dokumentum olvasása során felmerült vagy a helyi Egyház számára kihívás, pl. a fiatalok és a periféria megszólítása, a világiak hatékonyabb bevonása az egyházi életbe és döntéshozatalba, az elvallástalanodás, a 21. század által támasztott erkölcsi és társadalmi kihívások és maga a szinodalitás módja. A beszámolókat munkacsoportokban folytatott vita követte, amelyet a szervezők nyelvismeret szerint alakítottak ki. A kis csoportokban az egyház vezetői, bíborosok, püspökök, valamint papok és laikusok egyformán képviselték magukat, tapasztalatot cseréltek.

A találkozónak van egy Zoom-platformon tartott on line tagozata is, amelyen minden európai országot egy-egy tíztagú küldöttség képvisel. Romániából azok a referensek vesznek ezen részt, akik helyi szinten támogatták a szinodális utat.

A 2021-2024. közti szinodális folyamat nyomán tartják majd 2024 októberében Rómában a püspöki szinódust, amelynek témája a szinodális egyház.

Forrás: Magyar Kurír, Catholica.ro, ARCB

2 HOZZÁSZÓLÁSOK