Papok és szerzetesek találkozóját tartották Temesváron

0
490
Fotók: a temesvári egyházmegye sajtóirodája

A papok, valamint a megszentelt élet intézményei tagjainak találkozóját, amelyet a temesvári egyházmegyében hagyományosan február másodikához, a megszentelt élet világnapjához közeli időpontban szerveznek, idén február 7-én, kedden, az egykori temesvári piarista főgimnázium és rendház épületegyüttesében tartották meg. A fő téma ezúttal a testi, lelki rászorulókkal szembeni odafordulás volt.

A találkozó megnyitó szentmiséjét délelőtt Pál József Csaba megyés püspök celebrálta a piarista templomban, majd a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum Aula Magna termében előadás hangzott el az idei pasztorális év témájával, a diakóniával kapcsolatosan. A meghívott előadó Márkus András tiszteletbeli esperes, sepsiszentgyörgyi plébános volt, aki a rászorulók szolgálatának keretében és a roma pasztoráció terén szerzett tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal.

A szentmise kezdetén a főpásztor a nagy számban koncelebráló paptársakhoz intézve szavait, hangsúlyozta: „Ne csak az akaratunkkal, hanem teljes szívünkkel szeressük Jézust!”. Szentbeszédében Márkus András plébános egy hétköznapi eset kapcsán mutatott rá a rászorulók megsegítésének néhány szempontjára. Így fogalmazott: „A diakónia évében a temesvári egyházmegye papságának és szerzeteseinek elsősorban azt kívánom, hogy felismerjék az éhezőket, a hajléktalanokat, a ruhátlanokat, mindazokat, akik szükséget szenvednek, és valóban szolgálni tudják őket, mint azt a Jézust, aki eljött közénk éhesen, hajléktalanul és ruhátlanul.”
Az előadás teljes egészében tanúságtétel volt – fogalmazta meg a találkozót követően több lelkipásztor is.

A megyés püspök bevezetőjében bemutatta Márkus András atyát, akit 1991-ben neveztek ki a sepsiszentgyörgyi Szent Gellért egyházközség plébánosává azzal a felkéréssel, hogy pasztorálja a város roma közösségét is. Öt év szolgálat után, amelyet a Szeretet Misszionáriusai Kongregációjának nővéreivel (Kalkuttai Szent Teréz által 1950-ben alapított kongregáció) együtt látott el, a plébános kérte, hogy hozzanak létre egy plébániát a romák számára. Így jött létre a Mária Világ Királynője roma személyi plébánia, valamint egy iskola a közösség gyermekei számára. Az előadás kulcsmondatai a következők voltak: oly módon mutassuk be a szentmisét és szolgáljunk a mindennapi életben, hogy a körülöttünk élők érezzék Isten szeretetét, legyünk irgalmasok és nyitottszívűek a rászorulókkal szemben.

Forrás: a temesvári egyházmegye sajtóirodája