Szent Péter apostol útja: lelki útvonal Rómában

0
875
Szent Péter szobra a Vatikánban. Fotó: Vatican News

Idén júniusig tart az a hét állomásból álló kezdeményezés, amelyet De Donatis bíboros és Gambetti bíboros indított az apostolok fejedelme által felkeresett helyszíneken. Péter apostol útjának megismertetése, elmélyítése mellett az is cél, hogy visszaadják Rómának az apostolok emlékét őrző város hivatását.

Az Apostolok Cselekedetei és a „Péter cselekedetei” aprokrif szövege azok a források, amelyekből merítetettek a szervezők, amikor útjára indították a spirituális útvonalat Szent Péter felfedezésére. A pápa vatikánvárosi helynöke Mauro Gambetti bíboros által indítványozott kezdeményezés hét, havonta egy-egy állomásból áll különböző római helyszíneken. A zarándoklat kiindulópontja a Szent Cecília-bazilika, ahol tavaly év végén, az esemény megnyitásakor Péter Rómába érkezésére emlékeztek. Az egymást követő állomások a Trastevere-től a Lateráni Szent János székesegyházig, a római Fórum Via Sacra-jától a Suburra-ig és az Appia Antica-ig vezetnek. Az utolsó találkozót 2023. június 28-án a Vatikáni-dombnál tartják, Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe előestéjén egy imavirrasztással.

A „Péter útja” egy közös lelkipásztori kezdeményezés, amely Ferenc pápa útmutatásai szerint szinódusi nézőpontból született meg a római egyházmegye helynöksége és a vatikánvárosi helynökség közötti együttműködés jegyében. „Városunk a legjelentősebb apostoli emlékek örököse és őrzője” – írta De Donatis és Gambetti bíboros az egyházmegye plébániáinak, szemináriumainak, diakónusainak, klauzúrás szerzetesnőinek, szerzetesi közösségeinek és lelkipásztori kisegítőinek címzett meghívólevelében. „Szent Péterről hatalmas történelmi és lelki tanúságtételt kínál számunkra Róma, ezt szeretnénk elmélyíteni, hogy újra felfedezzük a Jézus nyomdokain járó utat. Ennek köszönhetően jobban megérthetjük a keresztény élet útjának okait és szemlélhetjük az egyház fényes arcát, amely az apostol hitvallásán alapul: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia(Mt 16,16)”.

„A két bíboros helynök levele azt az akaratot sugallja, hogy járjunk együtt a Ferenc pápa által kijelölt szinodalitásban, és ezzel támogassuk a pápát küldetésében” – hangsúlyozta Fra Agnello Stoia, a Szent Péter-bazilika plébánosa. A „Péter útja” kezdeményezés a szinodális úthoz való hozzájárulás, amely újra összekapcsolja Péter nevében a szentélyt, amelynek sarokpontja Péterben és utódaiban van, illetve Róma városát kapcsolja össze annak pátriárkájával. Így a Péter apostol által felkeresett helyeken átvezető útvonal vissza kívánja adni Rómának az apostolok emlékét őrző és továbbadó város hivatását.

Forrás: Vatican News