Lisieux-i Kis Szent Teréz-kiállítás Gyulafehérváron

0
330

Lisieux-i Kis Szent Teréz, a missziók védőszentje című kiállítás nyílt meg ünnepélyesen a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum kápolnájában február 3-án, pénteken délután 5 órakor.

A megnyitó ünnepség elején az iskola igazgatója, Farkas Ervin kanonok és Kovács József spirituális köszöntötte az egybegyűlteket, ezt követően Csiki Ervin X. osztályos tanuló ismertette röviden Kis Szent Teréz életét és a kiállított anyag jelentőségét.

Az esemény fénypontja dr. Jakubinyi György nyugalmazott gyulafehérvári érsek előadása volt. Az előadó már hosszú évtizedek óta járja a szeretet kis útját, ugyanakkor Szent Teréz életét és lelkiségét számos tudományos és népszerűsítő publikációban ismertette. A kiállított anyag, néhány kivételtől eltekintve, a gyulafehérvári Papnevelő Intézet könyvtárának átadott magángyűjteményéből származik.
Előadásában arra a kérdésre válaszolt, miként válhatott egy Nagyenyedhez vagy Kézdivásárhelyhez hasonló városban, a világtól elzárt kármelita kolostorban élő nővér a missziók védőszentjévé? Miután hosszasan ismertette a védőszentek jelentőségét a katolikus egyházban, Jakubinyi érsek rámutatott arra, hogy bár Teréz kezdettől fogva részt akart venni a missziós munkában, ezt egészségi állapota miatt nem tehette meg személyesen, de a hitterjesztők tevékenységét imádságaival támogatta, két missziós papot is lelki testvérévé fogadott, nagy tisztelője volt a Vietnámban vértanúságot szenvedett Théophane Vénard missziós papnak (1829–1861), nem utolsó sorban szentté avatása után ő lett Oroszország és a franciaországi munkáspap-misszió védőszentje.

A kiállítás Kis Szent Teréz életéről, illetve lelkiségének világhódító útjáról szól. Az első tematikus egység a róla készült fényképek nagyított másolatait mutatja be az írásaiből származó idézetek kíséretében. A 19. század végi viszonyokhoz képest nagy számú fénykép létezése annak köszönhető, hogy Teréz nővére, Céline, magával vihette fényképezőgépét a Kármelbe és ott felvételeket készíthetett a rendház levéltárának részére.

Több asztalon különböző, Szent Teréz életművéhez, környezetéhez és tiszteletéhez kapcsolódó tárgyakat tekinthettek meg az érdeklődők. Az elsőn képeslapok mutatják Lisieux nevezetességeit, a Kármelt, a Szent Teréz-bazilikát, illetve Szent Teréz családjának házát. Az ott található könyvek Teréz családjához vezetnek közelebb. A családban kapott vallásos nevelés bizonyára döntő szerepet játszott szentté válásában. Szüleit 2015. óta szintén a szentek sorában tiszteljük, mind a négy nővére szerzetesként szolgálta az Urat.

Ezt követik a „kis út” szentjének írásai – iskolai füzeteitől, levelein és versein keresztül egészen a világhírű naplóig –, illetve az életútját és lelkiségét bemutató könyvek. A soknyelvű összeállítás, amely francia, német, angol, olasz, magyar, román, görög és héber köteteket is tartalmaz, kitűnően szemlélteti Szent Teréz tanításának nemzeti és kulturális határokon átívelő, egyetemes mivoltát. Külön kiemelendő az egyházdoktorrá való avatást megelőző kutatások eredményeit összegző pozíció, amely nagy ritkaságnak számít, ugyanis az ilyen köteteket nem helyezik forgalomba, hanem csak a Szenttéavatási Kongregáció és a szakértők számára nyomtatják, korlátozott példányszámban.

Végül, de nem utolsó sorban, olyan tárgyakat és kiadványokat – képeket, szobrokat, naptárokat, diakockákat, DVD-ket, videó- és audiókazettákat – mutattak be, amelyek Szent Teréz tiszteletének elterjedését szemléltetik. Ezek között különleges helyet foglal el a Gyulafehérváron szolgáló Kuli László, szerzetesi nevén Krizánt ferences testvér (1906–1983) kéziratos verse.

A kiállítás ötlete a Hivatások nyomában című, immár másfél évtizedes hagyományra visszatekintő középiskolai verseny szervezőitől származik, akik ezt feladatként jelölték meg a résztvevő csapatok számára. A feladat teljesítésén túlmenően a gyulafehérvári csapat tagjai (Csiki Ervin X., Virágh Attila és Ilyés Áron IX. osztályos tanulók) azt a célt tűzték ki, hogy Szent Teréz életének történetét és a kis út teológiáját, nem utolsó sorban Szent Teréz missziós üzenetét közelebb hozzák minden látogatóhoz. A szervezők tervei szerint a következő hetek folyamán több erdélyi plébánián is bemutatják a páratlanul gazdag gyulafehérvári gyűjteményt.

Az esemény főszereplője, a katolikus egyház egyik legismertebb és legnépszerűbb szentje, 1873. január 2-án született a franciaországi Alençonban. Édesanyja halála után a család Lisieuxbe költözött. 1888. április 9-én lépett be az ottani kármelita kolostorba. Kis Szent Teréz életét az egyszerűség vezérelte. Mindig arra törekedett, hogy a legkisebb legyen testvérei között. Lelkiségének, a kis útnak lényege a maradéktalan kötelességteljesítés, az imádságos lelkület, a minden körülmények között megélt hűség és a felebaráti szeretet. 1897. szeptember 30-án, mindössze 24 évesen tért vissza mennyei Atyjához. Egy évvel később jelent meg az elöljárója parancsára írt önéletrajza Egy lélek története címmel. Azóta számos kiadást ért meg, több, mint 50 nyelven, 500 milliót is meghaladó példányszámban. Teréz nővért XI. Piusz pápa avatta boldoggá 1923. április 29-én. Szentté avatására két évvel később, 1925. május 17-én került sor. Tanításának kiemelkedő fontosságát felismerve 1997-ben II. János Pál pápa az egyházdoktorok sorába emelte.

Kovács Mihai történelemtanár, Csiki Ervin versenyző