Új bort új tömlőbe!

Szerzetesi életért felelősök országos online találkozója

0
661

Február 3-án, egy nappal Urunk bemutatásának ünnepe és egyben a megszentelt élet 27. világnapja után került sor az első olyan országos jellegű találkozóra, amelyen a megszentelt élet felelősei vettek részt, mind az egyházmegyék részéről kinevezett (a püspökök által kinevezett) felelősök, mind a szerzetesi élet saját felelősei, akik helyi szinten mozdítják elő és szervezik a közös rendközi találkozókat.

A találkozó kezdeményezője és moderátora a Román Rendfőnöki Konferencia (CRSM) elnöke, dr. Homa Ildikó SSS 26 szerzetesi képviselőt látott vendégül az online platformon. A kezdeményezést felkarolta és megtisztelte jelenlétével Ioan Călin Bot, a lugosi görögkatolikus segédpüspök, aki a Romániai Püspökkari Konferencián belül a szerzetesi életért felel. A női konferencia kezdeményezéséhez örömmel társult a férfi elöljárói konferencia (CSMR) vezetősége is.

A találkozó célja a kölcsönös megismerkedés mellett az is volt, hogy kialakíthassunk egy közös szerzetesi hangot és közösen keressük azt, hogy melyek a megszentelt élet specifikus szükségletei és kihívásai napjainkban, „itt és most”, az ország határain belül, hogy valóban a szerzetesi élet pulzusán tarthassuk a kezünket, annak érdekében, hogy segíthessük minél jobban a kibontakozását.

A tanácskozást megelőzte az elnöknő korábban kiküldött levele, amelyben több reflexiós pontot is ajánlott. Ezek alapján ránéztünk arra, hogy miért vagyunk hálásak, milyen specifikus jellegzetességei vannak az országon belüli kultúrákban megélt szerzetesi életünknek és közösen kerestük a választ arra, hogy milyen folyamatos képzési témák segítenének abban, hogy a jelenlegi komplex társadalmi helyzetben hitelesen és egységben tegyünk tanúságot.

A közös gondolkodás másik fontos pillére, a reflexiós kérdések mellett az Új bort új tömlőbe! című dokumentum, amelyet a Megszentelt Élet Intézményeinek és Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja adott ki 2017-ben.

A találkozót további reflexióra ösztönző kérdésekkel zártuk, amelyeket a közeljövőben szándékozunk elmélyíteni: Hogyan tudunk kontemplatív életet élni egy olyan egyházi-társadalmi kontextusban, amely a teljesítmény és a szociális- karitatív ínségek megoldásának elvárásával van felénk? A folyamatos képzés hogyan lehet transzformatív jellegű? Hogyan tudjuk megszólítani a mai fiatalokat és bátorítani az elköteleződésre? Egy individualista és szétesett világban hogyan lehetünk a testvériség és az egység tanúi a saját közösségünkben elsősorban és a rendközi kapcsolatainkban is?

A találkozó végén Ioan Călin Bot püspök megköszönte a szerzetesek és szerzetesnőknek jelenlétüket és munkájukat az egyházban és teljes személyes támogatásáról biztosította őket.

Homa Ildikó sss

MEGOSZTÁS