A nevelés az élet szolgálata

0
836
Fotók: Nagyváradi egyházmegye Facebook-oldala

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Katekétikai Központja és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Partiumi Oktatási és Módszertani Központja január 20−21. között továbbképzőt tartott hitoktatóknak, pedagógusoknak a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palotában. A hétvégén Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató három alkalommal tartott előadást Nagyváradon, pénteken és szombaton délelőtt pedagógusoknak beszélt a gyereknevelés kihívásairól, szombaton délután pedig házaspárokhoz szólt. A program keretében a részt vevők választ kaptak arra, hogyan tanítsunk-neveljünk úgy, hogy ne csupán ismereteket, hanem életet alakító tudást és tapasztalatot adjunk át.

Benedek Ramóna hitoktató, főszervező köszöntötte péntek délután a püspöki palota dísztermét megtöltő érdeklődőket, egyúttal Demeter Emőke üdvözletét is közvetítve a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Partiumi Oktatási és Módszertani Központja részéről. Mint mondta, a továbbképzőn az érdeklődők választ kapnak arra, hogyan tanítsanak-neveljenek úgy, hogy ne csupán ismereteket, hanem életet alakító tudást és tapasztalatot adjanak át. A meghívott előadó az évről-évre vendégként visszatérő Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató volt, aki édesanyaként, gyakorló pedagógusként és a szakterület elismert kutatójaként keresi a válaszokat a kérdésre. Előadássorozatát Kentenich József – a Schönstatt mozgalom alapító atyjának – pedagógiai rendszerére építi, amely megelőzve korát, olyan irányokat mutat, amelyet a modern neveléstudomány vagy az agykutatás ma messzemenően alátámaszt.

Böcskei László megyés püspök hangsúlyozta: szükség van hasonló találkozásokra, és a püspöki palota egy közösségi találkozási pont. Beszélt arról is, hogy ezekben a napokban több településen, imahét zajlik, az egység kifejezéseképpen, azzal a közös céllal és feladattal, hogy közösen építsük és szépítsük az életünket, a környezetünket, gazdagítva azt. Ebben való törekvésünkben pedig az erőforrást Istennél keressük, hitünk fényében, és ez a továbbképzés is valamiféleképpen ezt szolgálja. A főpásztor arra is felhívta a figyelmet, hogy az egyházmegye idei tematikus évének mottója egy mondat a szentírásból: „Minden szem rá szegeződött” − azaz Jézusra, azt követően, hogy bement a názáreti zsinagógába, felolvasásra jelentkezett, majd visszaadta a tekercset. „Minden szinten és irányban ez a kijelentés valósuljon meg, és akkor megérkezünk oda, ahol lennünk kell” − fogalmazott a megyés püspök.

Az Uzsalyné Pécsi Rita január 20-án, péntek délután és 21-én, szombat délelőtt a pedagógusoknak beszélt arról, hogy a gyermeknevelés legnagyobb kihívása a tömegtársadalomban: Döntés vagy sodródás? Tömegember vagy önálló személyiség? címmel.

Majd január 21-én, szombaton délután Olcsó eszmények bűvkörében – a „giccs” az életünkben. A művészet (zene-játék-mese) hatása a családban és gyermeknevelésben címmel tartott előadást házaspároknak a püspöki palota dísztermében. Az előadó kiemelte, hogy a zene-játék-mese, az alkotás művészete nem ráadás: elengedhetetlennek kell lennie a gyermekek és felnőttek életében egyaránt. Merjünk igaziak lenni ebben a „mintha” világban, adjunk tovább igazi értékeket gyermekeinknek, vigyük tovább az Istentől kapott mintát.

A pedagógusok elmondták azt is az egyik előadás szünetében, mit fognak alkalmazni majd az elhangzottakból:

A pedagógus számára legnagyobb kihívás az, hogy autonóm boldog gyermekeket, majd felnőtteket neveljünk, akik képesek komoly döntéseket hozni, megtalálják hivatásukat, akik nem tömegemberként élnek, hanem önálló személyiségként tudnak dönteni amellett, ami az életet hozza számukra. (Benedek Ramóna hitoktató)

Nagyon fontosnak tartom az érzelmi intelligencia fejlesztését, az organikus pedagógia megismerését, a meghirdetett előadásokból különösen a döntésképesség kialakulása érdekelt. Sokkal jobban fogok figyelni a döntésképességük kialakulására, a tekintélyszemély kérdésére. Úgy a tanítványaimnak, mint a lányaimnak sokkal többször fogom majd megengedni, hogy döntsenek, és vállalják a döntéseik következményeit. (Csíki Ildikó magyartanár)

Forrás: Ciucur Losonczi Antonius/erdon.ro; Nagyváradi egyházmegye Facebook-oldala