4D-ben Kolozsváron segítőnővérekkel

0
1572

Családias ház- és kápolnaszentelést tartottak a segítőnővérek kolozsvári 4D elnevezést nyert új házában január 19-én. A szentmise főcelebránsa Kovács Gergely érsek volt, az ünnepi beszédet segédpüspöke, Kerekes László mondta, együtt misézett László Attila kolozsvári főesperes-plébános, Sárközi Sándor piarista, Molnár Lehel piarista egyetemi lelkész és Kovács Szabolcs érseki titkár.

,,Kolozsvári kezdeményezésünk végre elérkezett arra a pontra, amelyen — bár még messze nincs kész minden — mégis hivatalosan is megnyithatjuk: január 19-én, csütörtökön, rendünk alapításának 167. évfordulóján lesz a 4D-kezdeményézésünknek otthont adó, Gutinului 9. szám alatti ház szentelése és kápolnájának megáldása”, írták a meghívóban a szervező nővérek, egyszerű ünnepséget ,,ígérve”.

A ház lakói és egyben a házigazdák közül Tomka Magdolna segítőnővér köszöntötte a jelenlevőket a szentmise elején, kiemelten is a fiatalokat, akik már ,,belakták” a házat, és otthonosan mozognak benne, bár a hivatalos működés csak most indul. Köszöntötte a főegyházmegye vezetőit és megköszönte a kolozsvári meghívást, munkalehetőséget és a bizalmat a főesperesnek. A két itt tevékenykedő nővérhez az ünnepen, ami egyben az alapítási évforduló is, csatlakozott néhány nővértársuk és a rendtartomány elöljáróját képviselő Kerekes Izabella nővér is, akik mind támogatták a kolozsvári munka elindulását.

Kerekes László segédpüspök buzdító beszédében többek között a Bibliában is sokat szereplő iga képét idézte fel, amely a munkát jelképezi, mégpedig a csapatmunkát, hiszen az iga legalább két húzóerőt feltételez, s akkor megy jól a munka, ha mindkettő egy irányba, egymásra figyelve húzza, különben akár meg is sebezhetik magukat. Hiszen a lendület önmagában nem elég, az erőt jól kell adagolni, hogy a feladat elvégzéséig kitartson, és egy irányba kell haladni ennek érdekében.

A szentmise végén Kovács Gergely érsek is elmondta, mennyire örül ennek az indulásnak, és annak, hogy itt lelkes fiatalokat lát, hiszen valójában ez az egyház jövője. Felidézte római emlékét a nemrég elhunyt Benedek pápáról, aki a főpásztor akkori munkahelyén, a Kultúra Pápai Tanácsának egy megbeszélésén hozzászólásában elmondta: elmúlt a dicsőséges egyház kora, a tömegek helyett az elkötelezett kisközösségekben van a jövő. Ezért is örömteli, hogy egy hitében erődödő kisközösség kezd el épülni itt.

Bereczki Silvia segítőnővér a szentmise végén árulta el a ház nevének eredetét és jelentését. Megbeszélések és közös ima segítette a névadást, amiben nemcsak a segítőnővérek, de a fiatalok is részt vettek (arcképüket az előtérben egy hálóra fűzve láthatták a jelen levők), és egy 18 éves, elsőéves egyetemisra ötlete volt a 3D, a multimédiás és multidimenziós mai világra való utalásként, amit éppen a transzcendens dimenzióval, a divinitással egészítettek ki, így lett 4D, amely eleve négy d-vel kezdődő, a ház életében fontos fogalmat is jelöl, a divinitás, az isteni dimenzió mellett a döntést (amely a megkülönböztetéssel együtt a jezsuita lelkiségben gyökerezik és a házban folyó ima és munka célja), a dialógust (a ház működésének, de az imának, segítő beszélgetésnek is kulcsfogalma), valamint a dinamikát.

Zárásként megköszönte a felújítást vezető Márton Juditnak és a vele közreműködő Bartalis Botondnak a szép munkát, hiszen ajándék és öröm olyan tervezőkkel, kivitelezőkkel dolgozni, akiknek nem kell elmagyarázni, milyen kell legyen egy imádkozásra alkalmas helyiség. Végül arra hívta fel a figyelmet, hogy a kápolnában lehetőség lesz minden érdeklődő számára a csendes imára, de be lehet kapcsolódni a segítőnővérek imájába is, valamint minden csütörtök este 7 órától lehetőség van minden érdeklődő számára a szerető figyelem imájába bekapcsolódni, majd csendes szentségimádáson résztvenni, ez az imaalkalom nagyböjtben imaiskolává alakul, amit bárki vizsgakötelezettség nélkül elvégezhet.

A szentmisét szintén családias hangulatú agapé követte, amelyen pap és világi, nővér és egyetemista, érsek, segédpüspök, főesperes és minden jelenlevő közvetlen hangú, baráti beszélgetése, annak közvetlensége és vidámsága jellemzett.