A szamariai asszony történetéből tanultak

0
568
A szamariai asszony történetén keresztül mélyítették a Jézussal való találkozás élményét

A gyergyószentmiklósi Szent Miklós-plébánián 60 fiatal készül a bérmálás szentségének felvételére. Január 10-én Magos Gyöngyvér, a Katolikus Magyar Bibliatársulat (KMB) vezetője érkezett a közösségbe, aki egy bibliai történettel hozta közelebb a fiatalokhoz a Jézussal való találkozás élményét.

Rövid bemutatkozás után a hétköznapokkal kapcsolatos spontán szavakat sorolták fel a jelenlevők, majd hétköznapi teendőiket is megfogalmazták. A hétköznapok kapcsán az iskola, tanulás, munka, fáradtság jutott eszükbe, de az egyhangúságról és nehézségekről is szó esett. Azután Fülöp Zsombor segédlelkész felolvasta János evangéliumából a szamariai asszony történetét (Jn 4,1–30), majd megismételték a felolvasást szerepekre osztva. Megbeszélték, hogy kik voltak a szereplői a történetnek, mi ragadta meg őket, mit találtak érdekesnek, különlegesnek, vagy mit nem értettek.

Ezek után négy csoportban folytatták a megbeszélést a történet négy szereplőkategóriája szerint: szamariai asszony, Jézus, farizeusok, tanítványok. Tisztázták a szamariai emberek helyzetét, a hatodik óra fontosságát (Jézus keresztrefeszítésének időpontja is), a szöveg mondanivalóját. Megbeszélték a személyek jellemvonásait: az asszony nehéz, egyhangú életének hozadékait, szégyenét, megalázottságát, ugyanakkor messiásvárását, őszinteségét;  a farizeusok részéről felmerülő irigységet, kételkedést, hitetlenséget, akár rosszindulatot is; a tanítványok értetlenségét, meglepődését; Jézus bátorító, elfogadó, felemelő magatartását, aki  tökéletesen ismerte az asszonyt, türelmesen lehajolt hozzá és lépésről-lépésre feltárta személyének lényegét előtte. A múltjáról sem azért beszélt, hogy ítéletet fogalmazzon meg, hanem hogy elmélyítse kapcsolatukat. A Messiás nem személyválogató, áldását senkitől nem tarja vissza, szeretete erőt ad a hétköznapokban, de nem ért egyet a bűnnel. Aki őt Messiásként fogadja, annak „élő vizet” ad és küldetést, hogy ezt képes legyen másokhoz is eljuttatni. Ezt követően a téma aktualizálása következett, amelyben megosztották a személyesen megértett igazságokat, és beszélgettek arról, hogy környezetük, barátaik számára ki hogyan tudna támogatást, segítséget, megértést, bizalmat, elfogadást közvetíteni.

A foglalkozás egy plénumbeszélgetéssel zárult, ahol a résztvevők egyes szám első személyben asszonyként, tanítványként, farizeusként, Jézusként fogalmazták meg gondolataikat. Ez a módszer még személyesebbé, mélyebbé tette az üzenet megértését. Aztán egy Sieger Köder képét kaptak ajándékba a jelenlevők a kútba néző asszonyról, ahol Jézus arca is megjelenik.

Közös ima és áldás zárta a tartalmas együttlétet.

Évek óta a következő formában történnek a bérmálkozási felkészítők: legtöbb találkozó alkalmával előadás, utána az előre beosztott csoportok kiscsoportos beszélgetései, lelki napok adventben, nagyböjtben, kézműves tevékenységen, templomdíszítésen való részvétel, adventi vásárra való készülés. Minden vasárnap az esti szentmisén egy-egy kiscsoport tagjai végzik a szolgálatokat és ünnepélyes bevonulással vesznek részt a szentmisén. A csoportvezetők között szerepelnek önkéntesek, plébániai munkatársak, lelkigondozók, hitoktatók, akik vállalják a bérmálkozók kisérését, irányítását. A foglalkozások előadói meghívott papok, lelkigondozók, hitoktatók, minden alkalommal interaktív módon járják körbe a témákat. Az egész foglalkozás koordinátora Fülöp Zsombor segédlelkész.

Páll Ildikó