Vizet szenteltek a nagyváradi székesegyházban

0
769
Fotók: Ciucur Losonczi Antonius

Fodor József általános helynök áldotta meg vízkereszt ünnepén, január 6-án a délelőtti szentmise kezdetén a vizet a nagyváradi székesegyházban, majd Pék Sándor esperes-plébános és Vakon Zsolt, a püspökség irodaigazgatója hintették szét azt.

Böcskei László megyés püspök éppen útban volt hazaféle XVI. Benedek emeritus pápa római temetéséről, ezért ez alkalommal Fodor József általános helynök áldotta meg a vizet, illetve ő volt az ünnepi szentmise szónoka is, amelyen Pék Sándor esperes-plébános és Vakon Zsolt, a püspökség irodaigazgatója koncelebráltak.

Fodor József általános helynök arra hívta fel a figyelmet, hogy a katolikus anyaszentegyház legrégebbi ünnepe az Úr megjelenésének napja. Karácsonykor a pásztorok mentek el Betlehembe, hogy imádják az istengyermeket, míg vízkeresztkor a három bölcs jelent meg az ajándékaival, hogy szimbolizálja és kifejezze az egész világ hódolatát. Ugyanakkor ezzel Isten a tudtunkra adta, hogy ő minden ember Istene, függetlenül attól, hogy valaki elfogadja-e vagy hisz-e benne. Eljött, hogy mindannyiunk üdvözítője legyen és visszavezessen bennünket az örök boldogság országába. A megszentelt víz pedig a keresztségünk jelképe – Jézus a tisztulás vizét rendelte, hogy ezáltal istengyermeki méltóságunkat visszakaphassuk, hangsúlyozta a vikárius.

A felolvasott evangéliumi rész Szent Máté könyvéből szólt. Elmélkedésében Fodor József általános helynök kiemelte: a háromkirály ünnepe annak a hirdetője, hogy mindenki hivatalos Betlehembe. A Sínai-hegyen Isten csak a választott nép fiaihoz szól, a jászolnál azonban valamennyiünkhöz, mert mindenki meghívót kapott tőle akkor az Ő országába. A három bölcs látogatásával indult tehát tulajdonképpen a világ kereszténnyé tétele, s ugyanaz az evangélium szól napjainkban, a 21. században is. Tanúságot tettek róla az apostolok, s egy csillag vezette a háromkirályokat, a pogányság képviselőit a kisded Jézushoz, Betlehembe. Nekünk is csillagokká kellene válnunk, hogy a jóság, a megbocsájtás és az irgalom útját járva elvezessünk másokat is a szeretet országába, az örök Betlehembe – fogalmazott a szónok. Több mint kétezer évvel ezelőtt beteljesült a jövendölés, s mivel a háromkirályok bölcs, tudós emberek voltak, tudtak olvasni a jelekből, ezért követték a csillagot, amely elvezette őket a Megváltóhoz. S e csillag, amelyre úgy is tekinthetünk, mint Jézus tanítására, soha nem lát alkonyt, mert örökké világít – tette hozzá Fodor József.

Az idén a megszokottól eltérően mindenki egy-egy előre előkészített üvegcsében vihetett haza szenteltvizet. Ezeken címke volt, idézettel Izajás prófétától („Tisztuljatok meg. El gonosz tetteitekkel, ne tegyetek többé rosszat”), valamint egy üzenettel Böcskei László megyés püspöktől („A lelki megújulás útján Isten áldása kísérjen benneteket!”).

Ciucur Losonczi Antonius

Forrás: erdon.ro