XVI. Benedek gyászszertartása és temetése

0
530
Fotó: Vatican Media

A január 5-i, csütörtöki temetési szertartás előkészületei lezárultak. Ferenc pápa vezetésével tartják a szentmisét a Szent Péter téren római idő szerint délelőtt fél 10-kor (romániai idő szerint fél 11-kor). Több mint 400 püspök és négyezer pap koncelebrál a szertartáson. Már több mint 600 újságírót akkreditáltak az eseményre, amelyet világszerte élőben közvetítenek a televíziók, köztük a Duna Televízió.

„Ó Isten, aki gondviselésed tervében elhívtad szolgádat, Benedeket az egyház vezetésére, add meg neki, hogy részesüljön a mennyben Fiad örök dicsőségében, akinek helytartójaként szolgált a földön.” Ezzel az imával, az Ige liturgiáját megelőző közös imában emlékezik meg Ferenc pápa XVI. Benedek emeritus pápáról azon a gyászmisén, amelyet január 5-én, csütörtökön helyi idő szerint 9.30-kor tart a Szent Péter-bazilika előtti téren. Az oltárnál Giovanni Battista Re bíboros dékán mellett több mint 120 bíboros, több mint 400 püspök és csaknem négyezer pap koncelebrál. Több mint 60 ezer hívőt vár Róma prefektúrája.

Németországból és Olaszországból várnak hivatalos delegációkat, valamint számos ökumenikus képviselőt, köztük Emmanuel kalkedóniai metropolitát és az olaszországi Polikárpot a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus részéről, továbbá Antonius Volokolamszki metropolitát, az orosz ortodox egyház külkapcsolatokért felelős osztályának vezetőjét. Nagy számban jelen lesznek az európai, amerikai és ázsiai ortodox egyházak püspökei, valamint az Egyházak Világtanácsának moderátora, Heinrich Bedford-Strohm püspök is.

Szerda este helyi idő szerinti 7 óra után, azt követően, hogy a hívek lerótták kegyeletüket az elhunyt emeritus pápa előtt, bezárják a Szent Péter-bazilikát és lezárják a cipruskoporsót, amelybe a hagyományoknak megfelelően elhelyezik a pápasága idején vert pénzérmeket és emlékérméket, a müncheni és római metropolita érseki palliumokat, valamint egy fémhengerben azt az okiratot (rogito), amely röviden leírja Joseph Ratzinger pápaságát.

A koporsót XVI. Benedek földi maradványaival csütörtökön helyi idő szerint 8.45-kor viszik ki a Szent Péter térre, ahol a hívek elimádkozzák a rózsafüzért. Ezt követően tartják az emeritus pápa gyászszertartását, amint azt január 3-án, kedden a Szentszék Sajtótermének igazgatója, Matteo Bruni elmondta az újságíróknak. XVI. Benedek január 5-i temetésével kapcsolatban a szentszéki szóvivő kedden hangsúlyozta, hogy a liturgikus szertartás nagyvonalakban megegyezik egy uralkodó pápa temetésével. Kivételt képez néhány eredeti elem és néhány hiányzó elem, amelyek inkább egy hivatalában elhunyt pápa temetésére vonatkoznak, mint például az utolsó könyörgés: a római egyházmegye könyörgése és a keleti egyházak könyörgése, amelyekben kifejezetten egy uralkodó pápára utalnak. Az imákat átalakították egy más helyzetre. Az olvasmányok is eltérőek. A hívek öt könyörgése közül az első német nyelven szól: „Benedek emeritus pápáért, aki az Úrban szenderedett el: az Örök Pásztor fogadja őt a világosság és béke országába”. A másik négy könyörgés francia, arab, portugál és olasz nyelven hangzik el.

A felajánláskor elhangzó imában Re bíboros a következőképpen imádkozik: „Ennek az áldozatnak az erejével add meg szolgádnak, Benedeknek, akit nyájadnak főpásztorává tettél, hogy befogadást nyerjen a mennyben a szent püspökök közé.” Végül pedig az áldozás utáni imában Ferenc pápa az egész egyház és a jelenlévő hívek nevében kéri majd az Urat, „hogy szolgád, Benedek, az isteni misztériumok hűséges terjesztője a földön, dicsérje irgalmasságodat a szentek örök dicsőségében”. A szertartáson jelen lesz a Sixtus-kápolna kórusa Marcos Pavan karmester vezetésével, a kórus Jafet Ramon Ortega Trillo karmester vezetésével, az orgonán pedig Josep Solé Coll mester játszik.

Mi kerül a koporsóba?
Az újságírók megkérdezték a szentszéki szóvivőt, hogy XVI. Benedek emeritus pápát pásztorbottal temetik-e el. Matteo Bruni válaszában kijelentette: a pápa nem pásztorbotot használ, hanem az ún. ferulát, egy embermagas bot végére tűzött egyenlő szárú keresztet. A ferulát az uralkodó pápa használja. Ettől függetlenül egyetlen pápát sem temetnek el pásztorbottal vagy ferulával: ez a tárgy nem kerül a koporsóba. A koporsóban elhelyezik – ahogy az általában történik – a pápaság idején vert pénzérméket és emlékérmeket, valamint a palliumot vagy palliumokat, továbbá azt a latin nyelvű okiratot („rogito”), amely röviden összefoglalja a pápaságát. A rogitót egy fémhengerbe teszik, majd a koporsóba helyezik. A szertartás után valószínűleg közzé teszik a szövegét.

A temetés menete
Matteo Bruni, a Szentszék Sajtótermének igazgatója elmondta, hogy szerdán egy sajátos rítussal lezárják a koporsót, egy cipruskoporsót, amelyet a temetés napján is használnak. Január 5-én, csütörtökön a koporsó reggel elhagyja a Szent Péter-bazilikát, hogy a hívek elimádkozhassák a rózsafüzért az emeritus pápa koporsójánál. A szentmise végén XVI. Benedek földi maradványait a bazilika alatti grottákba viszik, és egy sajátos rítus során a cipruskoporsó köré szalagot helyeznek az Apostoli Kamara, a Pápai Ház és a Liturgikus Szertartások Hivatala pecsétjével. Ezután a cipruskoporsót egy bádogkoporsóba helyezik, amelyet összehegesztenek és lezárnak, majd egy faládába helyezik, amelyet eltemetnek.

Ki vezeti a szertartást? Mit tartalmaz az élő közvetítés?
Ferenc pápa vezeti a szertartást és mondja a homíliát, Re bíboros mutatja be a szentmisét. A szentmise végén Ferenc pápa vezeti a végső búcsúvétel rítusát. Ezt követően az emeritus pápa koporsóját visszaviszik a Szent Péter-bazilikába, a vatikáni grottákba a temetés céljából.

Az élő közvetítés azt a pillanatot mutatja, amikor a koporsót kihozzák a bazilikából, egészen addig, amíg a koporsót elviszik a térről. Tehát a kültéren zajló rész látható lesz, minden, ami a grottákban történik, már nem. A temetés zártkörű eseménynek számít, mindig is az volt és az is marad, hangsúlyozta Matteo Bruni. A temetésnél nem lesznek jelen újságírók: a terület és a körülmények ezt nem teszik lehetővé. Amikor a rítus véget ért, képeket tesznek közzé róla. Régebben nem vagy kevés képet adtak közre a koporsó bezárásáról.. A sírkő feliratáról egyelőre nincs információ.

Forrás: Vatican News