Koncerttel emlékeztek a száz éve született Sebastian Kräuter püspökre

0
762
Fotók: A temesvári egyházmegye sajtóirodája

A temesvári piarista templomban emlékkoncertet tartottak Sebastian Kräuter püspök születésének századik évfordulója alkalmából. Az ünnepélyen az egykori püspök életéről is tartottak rövid előadást: az egyházjog és a latin nyelv jó ismerője, tehetséges szónok és impozáns személyiség, aki a kommunizmus idején hét évig vezette a temesvári egyházmegyét.

Az esemény házigazdája Kocsik Zoltán lelkipásztor, a piarista templom igazgatója, a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Gimnázium igazgatója, a zenei vezető pedig Denis Moldovan, a temesvár-belvárosi Szent Katalin templom orgonistája volt. Fellépett Cristian Roșoagă, a temesvár-józsefvárosi plébániatemplom orgonistája, Andreea Ciobotă szoprán, Augustin Vitan tenor, Iustin Călin basszus, hegedűn játszott Antonio Leonard Agigheoleanu. A koncert kezdetén Kocsik Zoltán lelkipásztor román, német és magyar nyelven üdvözölte a jelenlévőket, majd Claudiu Călin egyházmegyei levéltáros, a sajtóiroda munkatársa, a rendezvény társszervezője Sebastian Kräuter néhai püspök életéről tartott rövid életrajzi-történelmi előadást.

A nagyszabású zenei program nem kevesebb mint tizenhét szerzeményt és improvizációt tartalmazott a klasszikus, romantikus és modern korból. A koncert végén Kocsik Zoltán plébános rövid imát mondott a száz évvel ezelőtt született főpásztor lelki üdvéért. Sebastian Kräuter püspök születése századik évfordulójának méltó megünneplésére készülve a Hegyvidéki Bánsági Német Demokrata Fórum és a resicabányai Német Kulturális és Felnőttképzési Egyesület Erwin Josef Țigla úr révén egy bélyeggel ellátott elsőnapi borítékot tervezett, amit Sebastian Kräuter püspök születésének napján Niczkyfalván mutattak be.

Nehéz időkben állt helyt

A kommunizmus szorongató rezsimje alatt Augustin Pacha püspök 1954-ben bekövetkezett halála és a titokban felszentelt Boros Béla bebörtönzése után az egyházmegyének csak ordináriusai lehettek, vagyis olyan klerikusok, akik korlátozott egyházi jogokkal és hatáskörrel vezethették a temesvári egyházmegye lelki és világi ügyeit, amelyet az államhatalom egyoldalúan „esperesség” szintjére degradált. Az egyik ilyen ordinárius Sebastian Kräuter volt. A szocialista rezsim egyházzal szembeni viszonyának bizonyos enyhülése miatt azonban Sebastian Kräuter a szentatyától azt a pontosítást kapta, hogy ő ordinarius ad nutum Sanctae Sedis – azaz a Szentszék elrendeléséből, kérésére és megbízásából ordinárius. A későbbi pap és püspök 1922. december 22-én született a bánsági sváb faluban, Nitzkydorfon (Nițchidorf), Temes megyében, négy fiúgyermeket nevelő családban. A négy fiú közül kettő – a két legidősebb, Franz és Sebastian – pap lett. Sebastian fivérei a szülőfalujukban jártak általános iskolába, majd a Temesváron található „Banatia” német római katolikus gimnáziumban tanultak. Az érettségi után, 1942-ben Sebastian beiratkozott a Temesvári Római Katolikus Teológiai Akadémiára, ahol 1946-ban diplomázott. Azév június 2-án Augustin Pacha püspök pappá szentelte, és még ugyanebben az évben kinevezték temesgyarmati káplánnak. 1964-ig Nikolaus Anton plébános káplánja volt, majd annak halála után, 1983-ig a közösség plébánosa, amely akkoriban közel 5000 lelket számlált, és egy időben több, Bánság-szerte ismert zenekarral rendelkezett. Közülük a legnépszerűbb a Loris Fanfare volt, amely még a kommunista időben is elkísérte azokat a búcsújárókat, akik a máriaradnai kegyhelyre zarándokoltak és Mária-énekeket énekeltek.

Az egyházjog és a latin nyelv jó ismerője, tehetséges szónok és impozáns személyiség, Sebastian ordinárius a kommunizmus idején, 1983-1990 között nem kevesebb, mint hét évig vezette az egyházmegyét. Az 1989-es változások Temesváron találták őt, ahol II. János Pál pápa – miután rendeződtek a Romániával való kapcsolatok és helyreállt a katolikus hierarchia mindkét rítusban – kinevezte püspöknek. A Szentszékhez való megbonthatatlan kötődés jele volt az is, hogy 1990. április 28-án a Szent György székesegyházban a szentatya küldötte, Angelo Sodano érsek szentelte püspökké. Fáradhatatlan munka, sikerek ugyanakkor szomorú évek következtek. Sok pap és a német nemzetiségű hívek tömeges kivándorlása, amely már jóval 1989 előtt elkezdődött, számos plébánia és közösség felbomlásához vezetett. De a vérrel és verejtékkel kivívott szabadság az egyházmegyei struktúrák újjáépítéséhez, a régi püspöki palota helyreállításához és újranyitásához, a Gerhardinum Katolikus Líceum megalapításához, egyes szerzetesrendek újjászületéséhez, illetve letelepedéséhez, a temesvári egyházmegyei Caritas szervezetének megalapításához is vezetett. Kräuter püspök mindebben fáradhatatlan támogatókra talált: ilyen volt Martin Roos plébános, aki sok projekt igazi motorja volt és akit a kancellária igazgatójává nevezett ki, fiatal titkára, Böcskei László, Pál József Csaba resicabányai plébános és krassói esperes, valamint sok más pap. A Vita Catholica Banatus című folyóirat alapítása és „elkeresztelése” is Sebastian Kräuter püspök támogatásával történt a resicabányai szerkesztőségben, Pál József Csaba vezetésével. A kommunikatív, dinamikus, együttérző Kräuter püspök úgy maradt meg sokak emlékezetében, mint jótevő, a rászorulók támogatója, aki megosztotta az anyagi javakat embertársaival és kiállt a spirituális értékek mellett.

Az egyházmegye vezetésétől 1999-ben visszavonult Kräuter püspök rövid ideig még segítette utódát, Martin Roos püspököt, amennyire egészségi állapota engedte. Halála előtt a ferences nővérek gondozták. A nővérek által fenntartott temesvári hospice-ban hunyt el 2008. január 29-én. A székesegyház kriptájában helyezték örök nyugalomra, elődje, Augustin Pacha püspök és Boros érsek mellé.

Forrás: a temesvári egyházmegye sajtóirodája