Szentföldi képek: Kafarnaum

0
863

Kafarnaumba kalauzol Tarsoly Mátyás ferences testvér egy videóbeszámoló keretében.

Tarsoly Mátyás László OFM 1984. szeptember 9-én született Nagyváradon, 2015. augusztus 22-én tett örökfogadalmat Csíksomlyón. Tanulmányai befejeztével missziós szolgálatot vállalt a Szentföldi Ferences Kusztódiában. Korábban Betlehemben a Születés-bazilikánál és Jeruzsálemben, a Szent Sír-bazilikánál látott el sekrestyési feladatokat. Most Kafarnaumban ferences szerzetesként szolgál. Egy videóban mutatja meg a helyet és az ide kapcsolódó szentírási eseményeket.

Szent József halála után valószínűleg Jézus is ide költözött, itt élt, itt tanított, itt olvasta fel Izajás gyönyörű próféciáját: maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nekünk. Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon a sivatag, és viruljon, mint a liliom. Virulva viruljon és örömében ujjongva daloljon! Mert övé a Libanon dicsősége, a Kármel és a Sáron pompája. Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk fönségét. Erősítsétek meg az elernyedt kezeket, és a roskadozó térdeket szilárdítsátok meg! Mondjátok a csüggedt szívűeknek: „Bátorság! Ne féljetek! Íme, eljön Istenetek, eljön, hogy bosszút álljon és megfizessen. Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek.” Akkor megnyílik a vakok szeme, és a süketek füle hallani fog. Ugrándozik majd a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve ujjongva ujjong.Akiknek az Úr szabadulást szerzett, azok visszatérnek. Éneket zengve érnek a Sionra, és örök boldogságot tükröz az arcuk. Öröm és ujjongás jár a nyomukban, mert fájdalom és siralom nem lesz többé. (Iz 35,1-6a.10)

MEGOSZTÁS