Pál József plébánosra emlékeztek halálának 40. évfordulóján

0
692

Boldog emlékű Pál József lónyaitelepi római katolikus plébános, címzetes főesperes, szentszéki tanácsos, pápai prelátus halálának 40. évfordulójára december 3-án ünnepi megemlékezést tartottak a petrilla-lónyai római katolikus plébánia hívei Bajkó Norbert plébános szervezésében.

Pál József karizmatikus személyisége ma is képes magával ragadni időst-fiatalt egyaránt, életmintájára ma is emlékeznek Petrilla-Lónyaitelepen. 1927. február 24-én született a Zsil-völgyi Lónyai- telepen. 1964-től halála napjáig, 1982. december 2-ig szülővárosának plébánosa volt.

A hívek tudatában mind a mai napig élő az ő emléke, nagyon sokat mesélnek, beszélnek róla. Elmondták, hogy nagyon finom lelkű, megértő, jóságos ember volt, akire mindig, mindenben lehetett számítani. A nehéz sorsú bányász embereknek ő adott mindenben reményt, tanácsot, hitet és Isten iránti szeretetet. Ahogy a visszamlékezésekből kitűnik, polihisztor volt, nemcsak a teológiában volt jártas, hanem értett a filozófiához, művészetekhez, zenéhez, irodalomhoz, és nagy érdeme, hogy több nyelven beszélt. Bárki felkereste, soha nem utasította vissza, mindenkit meghallgatott, és igyekezett jó tanáccsal ellátni. A gyermekek is szívesen vettek részt a hittanórákon, mert nem untatta őket, hanem tanította az élet nagy dolgaira, vagyis felkészítette őket a nagybetűs életre.

Pál József visszaemlékezésében így fogalmazott: ,,Írásom emlékrögzítés, azzal a céllal, hogy a papi élet ezer nehézségével küzdő társaimnak nem példának, hanem okulásul szolgáljon… Nem is kísérlem meg minden részletben az időrendi sorrendet követni, annak most már úgy sincs döntő fontossága, s az emlékezés is hézagos ennyi idő után. Életem különböző szakaszainak, állomásainak mentén haladok leírásomban: teológia – kápláni idő – Kászon – Vásárhely – plébánosság – Bonchida – börtön- Kolozsvár, Állambiztonság – Kolozsvár, börtön – Szamosújvár – Sziget – Szamosújvár – Bărăgani – Lónya.”

A lónyaitelepi hívek büszkén emlékeznek a helység szülöttjére és későbbi papjára, és továbbadják a történetét, mint a magyar népmesét, élő legendát. A betegség sajnos korán elvitte az élők sorából. Csupán 55 éves volt, a rövid, de példás pályafutása mégis nagy reményt adott az embereknek, segítette őket az akkori idők, a nehéz rendszer átélésére, az Istenbe vetett hit megtartására.

A hívek a plébánossal együtt minden évben megemlékezést tartanak, valamint hálát adnak a jó Istenek, hogy ilyen papjuk lehetett. Az esemény minden évben hálaadó szentmisével kezdődik és a sírhelyénél megtartott szertartással zárul.

Halálának 30. évfordulója alkalmából az akkori plébános, Kedves Tibor és a civil segítségek emlékplaketett állítottak a templom bejáratánál, amelyet dr. Jakubinyi György Miklós jelenleg nyugalmazott érsek áldott meg, az ünnepi szentmisét is ő tartotta, ő mondott szentbeszédet.

Az idén 40. éve, hogy Pál József elköltözött a földi hazából, erre az alkalomra ünnepséget szerveztek, hogy az ő áldott emlékét még elevenebbé tegyék, a köztudatba bevigyék, nemcsak feledésbe menni ne hagyják, hiszen egy szentéletű papról van szó, akinek példájára a maiaknak is szüksége van. Rá tekintve újra megtapasztaljuk, hogy bármit is ad a világunk, a hit által meg lehet erősödni és megérezni, hogy az Úr minden körülmények közt velünk, mellettünk van, nem hagy magunkra.
A jeles eseményen, amelyet az RMDSZ és a Communitas alapítvány támogatásának köszönhetően tudtak megszervezni, képviseltette magát Petrilla város a főpolgármester, Jurca Vasile, és az alpolgármester, Heljiu Marius által. Déváról jelen volt az alprefektus, Széll Lőrincz. És jelen voltak a római katolikus papok: Voiculescu Cristian Cosmin vulkáni plébános, aki a szentmise főcelebránsa volt; Scheianu Ciprian petrozsényi plébános, valamint a helyi plébános, Bajkó Norbert. Részt vett az ünnepségen Poroabă Nicușor görögkatolikus pap is. A rendezvény a lónyaitelepi régi temetőben megemlékező szertartással vette kezdetét Pál József sírjánál, ahol a Intermezzo Szovátai Kamarakórus is jelen volt és a szertartás végén elénekelte az Üdvözlégy Mária című kórusművet. Ezt követően a lónyaitelepi plébánia falán elhelyezett, emlékét őrző tábla megáldására került sor. Az emléktábla Melczer Mihály és Voicescu Benor személyes adománya, a börtönre ítélt, életszentséget megélt plébános iránt érzett tiszteletük, szeretetük jelképeként. Időközben sikerült a plébánia előterét és egyik szobáját rendbe tenni, felújítani és ott Pál József hagyatékát közszemlére bocsátani. A jövőbeni terv, hogy a plébániát Pál József-emlékháznak nevezzék, emléktáblával ékesítsék, ehhez várják jószándékú emberek, intézmények segítségét.

A programsorozat ünnepi hálaadó szentmisével zárult, melyet a Intermezzo Kamarakórus éneke tett ünnepélyesebbé. Az esemény lezárásaképpen rövid agapé mellett „értékelték ki és fel” az eseményt, a hívek kifejezték örömüket és hálájukat a magasztos ünnep kapcsán.

Forrás: petrillai Szent Borbála-plébánia

MEGOSZTÁS