Adventi ifjúsági imaórák a szatmári egyházmegyében

0
818
Fotók: Szatmári Egyházmegyei Ifjúsági Iroda Facebook oldala

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén adventben is elcsendesedésre, egymásra figyelésre hívja a fiatalokat, és nem csak, a Szatmári Egyházmegye Ifjúsági Irodája. Az adventi imaórák menetéről, anyagáról olvashatnak Tyukodi Beáta SJC ifjúsági referens tollából.

Az adventi időszak meghív az elcsendesedésre. Isten szavát ebben a csendben hallhatjuk meg igazán. Az imaszövegek üzenetei, a képek és dalok hangulata — a megállásban, a tudatos jelenlét gyakorlásában szeretné segíteni a résztvevőket. Lehetőséget biztosítanak ezek az alkalmak a találkozások mélyebb megélésére egymással és Jézussal. Abban is segíthetnek, hogy a résztvevők nyitottabbak legyenek a valóságra, felismerjék Isten jeleit, nyomait az életükben és a világban. A Szatmári Egyházmegyei Ifjúsági iroda munkatársai az adventi vasárnapokra négy témát választott, a következő címekkel: Az ima ereje. A szó ereje. A remény ereje. A közösség ereje.

Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is eljutatták a segédanyagot az egyházmegye plébániáira, az egyházi iskolákba és más egyházmegyék ifjúsági pasztorációval foglalkozó munkatársaihoz. Az imaanyag bármilyen módon felhasználható, összességében vagy egy-egy részt kiragadva, – ami az adott kiscsoportnak, közösségnek hasznára, lelki épülésére szolgál.

A szatmári székesegyházban advent első vasárnapján 19 órakor tartották az imaórát Jakkel Tamás ifjúsági lelkész vezetésével és az önkéntes csoportvezetők lelkes csapatának közreműködésével. Adventnek két irányvonala van: nemcsak mi keressük Istent, hanem ő is keres bennünket. – idézte Szentmártoni Mihály SJ buzdító gondolatait az ifjúsági lelkész a bevezetőben. A zenei szolgálatot a székesegyház ifjúsági kórusa vállalta, Scheitli Erik kántor vezetésével. A fiatalokkal együtt imádkozott Schönberger Jenő püspök, aki a végén áldásban részesítette a jelenlévőket. 

Kaplonyban advent mind a négy vasárnapján megszervezik az imaórákat, ahol a plébániai csoportok vezetik a kiküldött imaanyag alapján az alkalmakat: énekkar, rózsafüzér társulat, fiatalok és Szívgárda, egyháztanács. A Szent Antal-templomba 15 órára várják az elcsendesedni vágyó híveket. 

Máramarosszigeten a Borromeo Szent Károly-templomba várják az imádkozni vágyókat az adventi vasárnapokon 15 30-ra.

Tyukodi Beáta SJC

„Urunk, Jézus Krisztus, teremts bennünk csendet, hogy az adventi időben rád, a te szavadra, útmutatásodra, szeretetedre figyelhessünk. Teremts bennünk csendet, hogy lelkünk mélyén meghalljuk bűnbánatra hívó szavadat! Teremts bennünk csendet, hogy meghalljuk az adventi örömhírt: emberként fogsz megszületni. Teremts bennünk csendet! A hit ajándékát elfogadó csendet. A te titkaidat elfogadó csendet. A te szeretetedet elfogadó csendet. A Megváltó érkezését váró csendet. A lélek mélyén megszülető öröm csendjét. Hiszek, Uram, erősítsd bennem, bennünk a hitet! Ámen.”