Bura Lászlóra emlékeztek Szatmárnémetiben

0
515

Bura László születésének 90. évfordulója alkalmából szervezett előtte tisztelgő ünnepséget november 24-én a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozata. Első igazgatójára emlékezett az intézmény egykori és jelenlegi munka- és diákközössége, természetesen a család tagjaival és más meghívottakkal: tanítványaival, barátaival, tisztelőivel együtt. Az ünnepeltet számos tevékenysége köti az egyházhoz is.

Az alkalmat a Magyar Tudomány Ünnepére időzítették. Ez az ünnep lassan összeforr a tanár úr nevével, hiszen 2014-ben rá emlékezve szervezte meg a tagozat az első tudományos konferenciáját. Azért is időzítettek így mindkétszer, mert dr. Bura László példaértékű szakmai munkásságával a magyar tudományos életet szolgálta, precíz, pontos hozzáállásával megmentve azokat a kulturális értékeket, amelyek a közösség meg- és fennmaradását is szolgálják. Kutatásainak eredményeit számos cikk, lexikonbeli szócikk, tanulmány és könyv által tette hozzáférhetővé az utókor számára. Írásai nyelvészeti, néprajzi, helytörténeti, művelődés- és egyháztörténeti, illetve iskolatörténeti témákat érintenek, különös tekintettel szülővárosára, Szatmárnémetire és környékére.

A rendezvény kezdetén az összegyűlt emlékezők megtekintettek egy interjút, amelyet a Debreceni Egyetem megbízásából Stark Gabriella készített a tanár úrral 2012. április 24-én. Ezt követően a felkért előadók különböző szemszögből világították meg mindenki Laci bácsija sokoldalú személyiségét. Muhi Sándor képzőművész középiskolai tanárként, egyetemi oktatóként emlékezett kollégájára, igazgatójára, munkatársára, akinek emberséges hozzáállását, tenni akarását, példaértékű feladattudatát és megbízhatóságát emelte ki. Kollégaként és barátként emlékezett az online módon bekapcsolódó Lovas János magyarszakos nyugalmazott egyetemi oktató is, egy anekdotát elmesélve, amelyben Bura László és Kányádi Sándor ismeretségét, szakmai kapcsolatát elevenítette fel. Tudományos tevékenységét tükröző bibliográfia számadatait Szabó-Thalmeiner Noémi mutatta be, a tanár úr által összeállított szakirodalmi jegyzék alapján, majd Lakatos-Fleisz Katalin méltatta a tanár úr nyelvészeti kiadványait, különös tekintettel a névtani kutatásaira.

Szakértelmét a római katolikus egyház keretében is kamatoztatta. Schönberger Jenő megyés püspök felszólalásában méltatta a tanár úr szerepét a mai szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum elődjét képező Katolikus Szeminárium megalapításában, illetve szakértelmét, amely Scheffler János, illetve Hám János püspök boldoggá avatási dossziéjának összeállításában mutatkozott meg. Külön öröm volt Bura László tanár úr számára, hogy 2011-ben megérhette az egykori püspök, Scheffler János boldoggá avatását. A római katolikus értelmiségiek tevékenységének összefogásában, illetve a fiatalok támogatásában vállalt szerepéről beszélt – a programba szintén online módon kapcsolódó – Ozsváth Judit egyetemi oktató, kiemelve Bura László tanár úr apostoli és mentori magatartását, amellyel a mindennapokban is a vallásos meggyőződéséről tett tanúbizonyságot.


Tudományos tevékenysége mellett az ünnepelt iskolaalapítóként is maradandó örökséget hagyott a szatmárnémetiek számára, amelynek kézzelfogható bizonyítéka a mai nap is eredményesen működő három magyar tannyelvű középiskola és a Babeș–Bolyai Tudományegyetem szatmárnémeti kihelyezett tagozata, amelyek létrehozásában jelentős szerepet vállalt. Iskolaszervezői munkájáról Pataki Enikő, a Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Ádámkó István Csaba, a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatói és Szilágyi Éva, a Református Líceum egykori igazgatónője beszélt a hallgatóságnak, majd Végh Balázs Béla nyugalmazott egyetemi oktató, a BBTE Szatmárnémeti kihelyezett tagozatának egykori igazgatója méltatta az ünnepelt szerepét a tanítóképző főiskola beindításában és megszervezésében, példamutató tevékenységét, amellyel egyetemi oktató kollégáit is a tudományos munkára ösztönözte. A felszólalók sorát Török Enikő tanítónő zárta, aki a tanár úr tanítványaként és az ő biztatására jelentette meg verseit, és vállalta fel több szakmódszertani kötet megszerkesztését. A tanár úr emlékére Jégvirág című versét szavalta el.

A megemlékezés zárómozzanataként a tagozat Óvodai és elemi iskolai oktatás pedagógiája szak másodéves hallgatói három népdalt énekeltek el Bura László gyűjtéséből Nevezi Dobosi Csilla zenetanár vezényletével, majd a tanár úr fia és ifj. Bura László, a tanár úr unokája leleplezték az egyetem kihelyezett tagozatának folyosóján a neves előd tiszteletére állított emléktáblát. A megemlékezést követően baráti beszélgetésre adódott alkalom az egyetemi épületben, majd a megemlékezők a család által felajánlott, a tanár úr által írt ajándékkönyvekkel térhettek haza.

Az Elek György szerkesztette Szamos novemberi számában négy cikkben emlékeztek meg Bura Lászlóról. A megemlékezésen résztvevők a Szamos példányait is kézhez vehették, hazavihették.

Szabó-Thalmeiner Noémi