Tizedik alkalommal tartották meg a szolgáló szeretet napját

0
768
Fotók: a szatmári egyházmegye honlapja

A segítségre szoruló embertársaink száma egyre nő, ezért szükséges összefognunk, hogy egymás szolgálatát kiegészítve tudjunk minél hatékonyabb segítői lenni a rászorulóknak. Mindenki a maga területén, de közös célért együttműködve folytatja feladatát és próbálja szolgálni a szükséget szenvedő testvérekben Krisztust. Így született meg a szolgáló szeretet napjának gondolata Árpád-házi Szent Erzsébetnek, a szeretetszolgálat példaképének ünnepén, amit idén immár 10. alkalommal tartottak meg a szatmári egyházmegyében.

2013 tavaszán Schönberger Jenő püspökkel és Hankovszky Ferenc vikáriussal folytatott beszélgetésünk során esett szó arról, hogy milyen sokszínű, értékes és szükséges az a szolgálati tevékenység, amit az egyházmegyei szeretetszolgálat munkacsoportjai végeznek.

A sok önkéntes munkatárs különböző helyszíneken, településeken fejti ki tevékenységét: szerzetesrendekben, szervezetekben, intézményekben, egyházmegyei irodákban, egyesületekben, plébániai szeretetszolgálat csoportokban, lelkiségi mozgalmakban. Évek óta mindannyian azon fáradozunk, hogy a különböző csoportok tevékenységeit összehangoljuk és megalkossuk egyházmegyénk szeretetszolgálati hálóját. Sajnos a segítségre szoruló embertársaink száma egyre nő, ezért szükséges összefognunk, hogy egymás szolgálatát kiegészítve tudjunk minél hatékonyabb segítői lenni a rászorulóknak. Mindenki a maga területén, de közös célért együttműködve folytatja feladatát és próbálja szolgálni a szükséget szenvedő testvérekben Krisztust.

Így született meg a szolgáló szeret napjának gondolata Árpád-házi Szent Erzsébetnek, a szeretetszolgálat példaképének ünnepén, amit idén immár 10. alkalommal szerveztünk meg a szatmári egyházmegyében.

Nem véletlenül választotta a Pasztorális Tanács Diakónia munkacsoportja Szatmárnémetiben, a Szent János apostol és evangélista (Hildegárda) templommal szemben, a Szent Erzsébet-szobor előtti teret az emlékezés, az ima és a szükséget szenvedő embertársaink mellett való kiállás helyszínéül. „Amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, nekem tettétek.” − olvassuk a Szentírásban (Mt25,40). Árpád-házi Szent Erzsébet életével és tetteivel útmutatást és példát ad, hogyan éljük meg jól a szeretet parancsát a mindennapokban, és hogyan szolgáljuk rászoruló testvéreinkben Krisztust.

Idén is sokan gyűltünk össze november 19-én Szent Erzsébet szobránál, hogy imádkozzunk a rászorulókért, a nehéz helyzetben lévőkért és mindenkiért, aki az egyházmegyénkben nap, mint nap a szolgáló szeretetet gyakorolják.

„Szent Erzsébet nem megszánásból segítette szegényeit, hanem igazi felebaráti szeretetből. Igen, manapság gyanakodva nézik a szeretet szentjeit és példájukat. De a szenteknek, s köztük az egyik legragyogóbbnak, Szent Erzsébetnek élete, tevékenysége alkalmas arra, hogy gyanakvásunkat eloszlassa. Amikor segítünk egymásnak, Istent szolgáljuk. Amikor másokat szolgálunk, fontos kegyelmeket kapunk. A szolgálaton keresztül erősödik az egymás iránti szeretetünk, és egyre önzetlenebbek leszünk. Ha ez a szolgálat lankadni látszott, a Gondviselés olyan embereket hívott meg, akik a keresztény felebaráti szeretetben gyökerező szeretetszolgálatot példamutatásukkal felélesztették.” − mondta ünnepi köszöntőjében Czumbil Wilhelm, a Szent Antal-templom plébánosa, börtönlelkész.

Az ünnepi köszöntő után Rozsái Barbara, a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum X. osztályos diákja elszavalta Kozma László Szent Erzsébet legendája című költeményét.

Ezt követően Gáspár Annamária Kórházpasztorációs referens buzdította a jelenlévőket. „Nagy öröm, hogy ilyen szép számban vannak jelen a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai közül! Van remény, hogy lesznek, akik segítik, és majd tovább viszik ezt a szolgálatot! Mert ma még nagyobb szükség van az összefogásra, mint eddig bármikor. Mindannyian csak annyit tegyünk, amit a lehetőségeink megengednek ott, azon a helyen, ahová állított minket az Úr, de azt jó szívvel tegyük is meg! Imádkozzunk a rászoruló testvéreinkért, és a magunk lehetőségeihez mérten segítsük őket azzal a nagylelkű szeretettel, amit mi is az Úrtól kaptunk!” – mondta.

A résztvevők Árpád-házi Szent Erzsébet iránti tiszteletük jeleként rózsákat helyeztek el a szobor talapzatánál, majd imával és énekkel zárták az ünnepi megemlékezést.

Idén Szatmárnémetiben sajátságos módon nyújtottak segítő kezet a szükségben lévőknek. A szeretetszolgálat munkacsoportjához tartozó Egyházmegyei Caritas és a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai 90 adag tartósélelmiszer csomagot juttattak el a nehéz helyzetben lévő családoknak. A püspökség irodáinak munkatársai pedig 70 adag meleg ételt készítettek nagyörömmel és szeretettel a hajléktalan szálló lakóinak.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a kezdeményezéshez csatlakoztak az esperesek is. Nagykárolyban, Erdődön és Túrterebesen tartósélelmiszer csomagokat osztottak. Máramarosszigeten 100 adag, Nagybányán 70 adag meleg ételt osztottak ki. Hála érte!

Gáspár Annamária kórházpasztorációs referens, Szatmári egyházmegye honlapja