Felújították a közel százéves gyimesbükki Kuhn-orgonát: orgonakoncerttel adnak hálát

0
956
Fotók: képernyőképek a videóból

Orgonakoncerttel adnak hálát Krisztus Király ünnepének előestéjén, november 19-én a gyümesbükki plébánián, majd másnap Isten áldását kérik, hogy a felújított, közel százéves Kuhn-orgonával tehetik még ünnepélyesebbé a liturgiákat. Az orgona felújítását a vallásügyi titkársághoz 2021-ben beküldött pályázat által elnyert 40 000 lejes támogatás tette lehetővé. Ezt helyi alapokkal kiegészítve végül 62 ezer lejből valósították meg a felújítást, tájékoztatta portálunkat Salamon József gyimesbükki plébános.

Az orgonakoncertet követő nap, Krisztus Király ünnepén, november 20-án 12 órától megáldják a felújított orgonát, az új egyháztanács leteszi az esküt, illetve átadják a Dani Gergely-díjakat. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Bálint Emil főesperes-plébános lesz, közreműködik az egyházközség kórusa Tankó Előd vezetésével.

Az orgonát Carl Theodor Kuhn készítette 1925-ben a svájci Winznau katolikus templomának részére. Abban az évben, amikor XI. Piusz pápa elrendelte Krisztus Király ünnepét, és amikor Gyimesbükkben is a templomépítés terve és gondolata megszületett. Az orgonát 1976-ban egy ismeretlen orgonaépítő cég átalakította, majd 1990-ben a winznaui templomba új orgonát rendeltek.

A Kuhn-orgona a karzaton maradt használatlanul 2006-ig, gyimesbükki átköltöztetéséig. Akkor egy öttagú csapat – két gyergyói orgonaépítő mester, valamint Koncsag László nyugalmazott gyimesi kántor, Deák Imre és Simon Péter – utazott el Svájcba és hozta el az orgonát. 2006-ban a csíkszentsimoni kántor Pap Levente (ma a csíkszeredai Sapientia-egyetem dékánhelyettese) vezetésével, Sándor Péter csíkszentsimoni orgona­építő, valamint a gyergyószentmiklósi Bartis Szabolcs orgonaépítő és restaurátor közreműködésével építették fel Gyimesbükkben. Az orgona Gyimesbükkbe kerülését a svájci winznaui egyházközösség, Csobánczy József plébános, Peter Hanz diakónus és a gyimesbükki születésű, az Egyesült Államokban, Clevelandban élő Antal András nyugalmazott plébános támogatták.

Már akkor szerették volna felújítani, de végül a 2021-es pályázat támogatásával sikerült felújítani az orgonát. Köszönetüket fejezik ki a vallásügyi titkárságnak a támogatásért és a gyulafehárvári érsekségnek a közvetítésért. Köszönik Pozsár Róbertnek a munkálatokat. Az orgona jelenleg Tankó Előd tanító-kántor gondozására van bízva.

Krisztus Király előestéjén az orgonán koncertet ad az orgonát javító Pozsár Róbert kolozsvári művész és orgonaépítő mester, valamint a besztercei Töttösy Norbert orgonista. A gyimesbükki fiatalok részéről közreműködnek Virág Zsófia (ének) és Szőcs Aletta (hegedű). Az orgona „mindenhol közösségeket éltetett, örvendeztetett, lelket, szépet, dallamvilágot vitt a lelkekbe, Istent dicsőítésére hangolta a közösségeket. Most itt van Gyimesbükkben. Szeressük, gondozzuk az orgonánkat” – fogalmaz Salamon József gyimesbükki plébános.