Duna-parti Iskola – Online szellemi műhelyt indít a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 

0
541

A Sapientia elsősorban leendő szerzetesek, hittanárok, valamint segítő szakemberek teológiai, hitéleti képzésével foglalkozik. A kezdeményezésről Guba András piarista szerzetessel, a főiskola rektorhelyettesével Mészáros Andrea beszélgetett. Az interjú egy részletét közöljük.

A főiskola mottója is ez: „A mi küldetésünk, hogy felkészítsünk a küldetésedre!” Hogyan kapcsolódik ez a kezdeményezés az alapvető célkitűzéshez?

Egy kicsit messzebbről kezdeném. Sokat foglalkoztat mostanában, hogy a szerzetességről való beszédünk, gondolkodásunk mennyire az egyénre fókuszál. Arra vagyunk beállítva, hogy mindenki külön-külön keresse a küldetését, találja meg, ami neki a legjobb, és történjék bármi, annak kell megvalósulnia. A közös küldetéshez való csatlakozás, a közös küldetés keresése megerőltető és sokszor feleslegesnek is tűnik.

A Sapientia három szerzetesrend szövetségéből, együttműködéséből született. Eredetünkből adódóan mindig fontos számunkra, hogy ne csak oktatási intézmény legyünk, hanem közösséget is alkossunk. Nagy öröm, amikor a nálunk végzettektől évek-évtizedek múltán is azt a visszajelzést kapjuk, hogy egész életüket meghatározta az a szellemi és emberi közeg, közösség, amit nálunk megéltek. Gondolkodó, hűséges és kitartó embereket látunk, akiknek – bár látják, ismerik a keresztények, az egyház gyengeségeit és gyarlóságát – fontos a hitük és egyházuk, az odatartozás közössége.

Azt is látjuk, hogy bennük és más hívő és kereső emberekben is van igény arra, hogy hitbéli, teológiai, keresztény életvezetési kérdésekkel kapcsolatban rendszeresen olvassanak, gondolkodjanak.

Hittudományi főiskola lévén kötelességünk, hogy folyamatosan nyomon kövessük az Egyházunkban zajló folyamatokat, ismerjük a teológia tudományának legújabb eredményeit, irányait. Ahogy az orvosok tanulása és érdeklődése az orvostudomány legfrissebb eredményei iránt sem érhet véget a diploma megszerzésével, úgy ha keresztény emberként akarunk élni, akkor mi sem elégedhetünk meg azzal, amit gyerekkorunkban a hittanórán, vagy később a főiskolán tanultunk.

Küldetésünk megvalósításán folyamatosan dolgoznunk kell, és ha úgy gondolunk magunkra, mint akinek a küldetéséhez hozzátartozik, hogy azt keresztény módon élje meg, akkor a munkát kereszténységünkön, hitünkön sem spórolhatjuk meg. A Sapientia épületének csodálatos, Duna-parti falai között régóta ilyen munka folyik. Most továbblépnénk, és azt szeretnénk, hogy amennyire ez lehetséges, ebből minél több megjelenjen a falakon kívül is, létrehozva az együtt tanulók tágabb közösségét.

Ezért hoztuk létre Duna-parti Iskola néven a főiskola mindenki számára elérhető, online szellemi műhelyét. A névadás a nyilvánvaló földrajzi adottságon túl egyfajta szellemi nyitottságot, frissességet és természetközeliséget is szeretne sugallni, és az oldal nyitóképe alapján, ami Raffaello Athéni iskola című festményéből indul és a Sapientia előtti árkádban végződik, nem kérdés, hogy lelkesedésünk és terveink is nagyok.

Milyen tartalmakkal találkozik, aki az oldalra látogat?

Duna-parti Iskola honlapján vannak témák, amelyek a világegyház aktuális történéseihez kapcsolódnak: gazdag anyagot állítottunk össze például azok számára, akik még csak most ismerkednek a szinódus fogalmával, folyamatával, illetve szeretnék megtudni, hogy a megkülönböztetés mint a szerzetesi hagyományban gyökerező módszer és feladat, miként járulhat hozzá ahhoz, hogy az életünket meghatározó fontos kérdésekben jó döntéseket hozzunk.

A tartalom összeállításában nagy segítségünkre van Ferenc pápa tanítása, aki nagyon bátor, friss és nyitott lelkülettel közelít mindazokhoz a témákhoz, amelyeket az egyház jövője szempontjából meghatározónak tart. Sokszor vesszük észre, hogy mindennapjaink elfoglaltságai, kényelmes berögződöttségei közepette sem lelkesedésben, sem nyitottságban nem tudjuk tartani vele a tempót. Így aztán vannak olyan kezdeményezései, melyek idő, odafigyelés vagy nyelvismeret híján jelentőségükhöz képest nem kapnak elég hangsúlyt, vagy akár teljesen elsikkadnak. Ilyennek érezzük például a globális nevelési paktum ügyét, amely az oktatás, benne a katolikus oktatás minden szintjének megújítását célozza, s bár meghirdetése 2019-ben történt, kevéssé terjedt el az egyházi köztudatban. Ehhez is szeretnénk az érdeklődők számára anyagokat gyűjteni és elérhetővé tenni.

A témaválasztás mennyire lezárult folyamat?

Folyamatosan keressük a jó témákat, és megmutatjuk, hogy főiskolánkon, illetve tágabb egyházi környezetünkben ezek kapcsán milyen előadások, konferenciák, írások születtek. Hallgatóink munkái között is gyakran találunk jó írásokat, mások számára is értékes gondolatokat – ennek is egyfajta fóruma ez a felület.

Kiknek ajánlja ezt a honlapot?

Gondolatébresztő, inspiráló, igényes tartalmak terjesztésére és megőrzésére szeretnénk használni ezt az oldalt. Ezt, reményeink szerint, nemcsak minden jelenlegi és volt oktatónk és diákunk böngészi szívesen majd, hanem eljut azokhoz a papokhoz, hittanárokhoz, hívekhez és keresőkhöz is, akik személyes küldetésük megvalósítását a közösség küldetésének elősegítésében élik vagy élnék meg.

Forrás és fotó: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola / Magyar Kurír