Új főesperes a gyulafehérvári és hunyadi főesperesi kerületekben

0
1453

László Szabolcs gyulafehérvári székesegyházi plébánost Kovács Gergely érsek iktatta be főesperesi hivatalába november 13-án.

László Szabolcsot november 1-jétől nevezte ki a főpásztor a gyulafehérvári és hunyadi főesperesi kerületek főesperesévé. Az ünnepi szentmisében az új főesperes ígéretet tett a főpásztor és a hívek előtt, hogy szavaiban és cselekedeteiben mindig megőrzi a katolikus egyházzal való közösséget; szorgalommal és hűséggel végzi az egyház által rábízott feladatokat, hűen a hit teljes letéteményhez, az egyházi törvények alapján és az egyházmegye püspökének engedelmeskedve.

A főpásztor sok kegyelmet és erőt kívánt az új főesperesnek szolgálatában, és megköszönte, hogy vállalta e feladatot.

Ferencz Zsolt

Fotó: Kovács Nándor Hunor